Ogres upe, jūlijs, 2017

Krapes skolā tiks īstenotas pirmsskolas un pamatizglītības programmas

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.07.2020 15:07

Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums nodot sociālajam uzņēmumam SIA “Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM” bezatlīdzības lietošanā Ogres novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Skola”, Krapes pagastā, telpas 1. un 2. stāvā 167,8 kv.m. platībā.


2019.gada 1. augustā Ogres novada pašvaldība aicināja interesentus pieteikties Krapes skolas telpu nomai izglītības pakalpojumu īstenošanai ar mērķi pilnvērtīgi izmantot pieejamās telpas.  
 
2020.gada 18.jūnijā tika saņemts biedrības “Kristīgais Izglītības Centrs” iesniegums, kurā norādīts, ka tā sadarbībā ar pamatskolu “UNIVERSUM” un sociālo uzņēmumu SIA "Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM” vēlas dibināt skolu Krapē kā pamatskolas “UNIVERSUM” struktūrvienību - filiāli, īstenojot pamatskolas UNIVERSUM” licencētās un akreditētās izglītības programmas: vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) un pamatizglītības 1. posma (1.–6.klase) programmu (kods 11011111). Biedrības iesniegumā uzsvērts, ka tiks izveidota alternatīva izglītības iestāde – Krapes Kristīgā skola, mācību procesā izmantojot M. Montesori pedagoģiskās metodes, kas veicina radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanos. Tā būs iespēja saņemt kristīgās vērtībās balstītu izglītību.
 
Mērķis ir izveidot Krapes skolu kā izglītības, kultūras un sporta centru, kur gan bērni, gan pieaugušie varētu iesaistīties ne vien interešu izglītības programmu apguvē, bet arī profesionālās ievirzes izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvē. Tāpat plānots nodrošināt arī citas aktivitātes, iesaistot gan vietējos, gan novada iedzīvotājus.
 
Šobrīd Krapē atrodas Madlienas vidusskolas struktūrvienība Krapes filiāle, kas izveidota 2011.gadā, likvidējot Krapes pamatskolu un pievienojot to Madlienas vidusskolai, kurā šobrīd tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma un to apgūst 9 Krapes pagasta bērni; samazinoties izglītojamo skaitam, pamatizglītības programmas īstenošana Krapes filiālē vairs netiek nodrošināta. Šobrīd Krapes pagastā deklarēti 17 bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, un 53 bērni, kuri apmeklē izglītības iestādes Ogres novadā vai blakus esošajos novados. Lai gan pašvaldība nodrošina šo skolēnu pārvadājumus, tā ir ieinteresēta, lai pagasta iedzīvotāji izglītības pakalpojumus saņemtu tuvāk savai dzīvesvietai; arī vietējie izrāda par to interesi.
 
Domes sēdē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka pašvaldība ir gatava rūpēties par katru bērnu un katru skolu novadā. Viņš ir pārliecināts, ka pagasts bez skolas zaudē savu identitāti, tādēļ ir jācenšas arī Krapes skolu atkal piepildīt ar bērnu čalām. “Šī skola ir daļa no vēstures, mēs to nedrīkstam pazaudēt un aizmirst. Piepildot skolu ar bērniem, mēs ceram saglabāt vai pat uzlabot arī iedzīvotāju skaitu pagastā," tā E. Helmanis.
 
Ņemot vērā šos aspektus, Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par minēto telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam SIA “Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM” uz 10 gadiem, bet ne ilgāk, kamēr uzņēmumam ir piešķirts sociālā uzņēmēja statuss. Nodotās telpas bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam izglītības iestādes izveidošanai dos lielu ieguldījumu sociālās vides uzlabošanā, pagasta attīstībā, nodrošinās jaunu darba vietu rašanos Ogres novadā. Tāpat tiks veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Septembris
8
9
15
18
21
22
28
29
30
Oktobris
5
6
12
13
16
19
23
26
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai jums patika Ogres pilsētas svētki?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski