Skolas ielas pārbūve rit saskaņā ar darbu izpildes grafiku

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

27.10.2020 13:14

Ogrē turpinās pašvaldības objektu infrastruktūras sakārtošanas darbi, viens no apjomīgākajiem ir Skolas ielas pārbūve, kas tiek veikta, īstenojot projektu Nr.3.3.1.0/20/I/006 “Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē”.

Kā informēts iepriekš, Skolas ielas posms no Brīvības ielas līdz Pirts ielai tiks pārbūvēts vienmērīgā platumā atbilstoši ES standartiem, tiks izbūvēts automašīnu stāvlaukums stacijas tuvumā, līdzšinējo stāvlaukumu vietā. Saskaņā ar būvprojektu tiks izveidotas 123 vietas auto novietošanai, paredzot transportlīdzekļu novietošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī nodrošinot park&ride sistēmu (cilvēks novieto savu auto stāvlaukumā un tālāk dodas ar sabiedrisko transportu).
Šobrīd jau iezīmējas gājēju un veloceliņa aprises pārbūvējamajā ielas posmā no tirgus līdz Pirts ielai, tiek veikti komunikāciju – elektrības pievadu, lietus notekūdeņu kanalizācijas – izbūves darbi teritorijā pie Brīvības ielas, t.sk. pie “Policijas akadēmijas ‘98”, tiek izbūvēts salizturīgais slānis, auto stāvlaukumā tiek veikta gultnes izstrāde.
Ielas pārbūves laikā autotransporta kustība ir stingri ierobežota un drīkst notikt tikai tad, ja ir saņemta caurlaide iebraukšanai pārbūves teritorijā, lai piekļūtu noteiktiem objektiem šajā ielas posmā. Arī gājējiem ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi un nākas pieciest zināmas neērtības, gan šķērsojot pārbūvējamo ielas posmu, gan ejot gar tā malu.
Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas projektu vadītājs Ritvars Ozols informē, ka Skolas ielas pārbūve rit saskaņā ar darbu grafiku.
“Šis ir ļoti vērienīgs, iedzīvotājiem un uzņēmējiem ļoti nozīmīgs projekts – ar to pašvaldība ir uzsākusi teritorijas starp dzelzceļu un autoceļa A6 sakārtošanu. Nenoliedzami, jebkura objekta pārbūves laikā nākas sastapties ar neērtībām. Aicinu iedzīvotājus un uzņēmējus būt saprotošiem un iecietīgiem, jo, pārbūvējot Skolas ielu, izdarot visus būvprojektā paredzētos darbs, ieguvēji būs visi,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Būvdarbus veic SIA “Igate” saskaņā ar 2020. gada 29. maijā noslēgto līgumu, darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Būvdarbi notiek atbilstoši SIA “BM – projekts” izstrādātajam būvprojektam, būvuzraudzība veic SIA “Akorda”.
Skolas ielas pārbūves projekta plānotās kopējās izmaksas ir 1 418 447,96 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 737 820,30 eiro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 27 750,94 EUR apmērā un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 1224,31 EUR.
Stacijas laukuma stāvlaukuma pārbūve, ierīkojot park & ride sistēmu, neietilpst projekta attiecināmajās izmaksās. Ogres novada pašvaldības ieguldījums visa projekta īstenošanā plānots 1 389 472,71 EUR apmērā.