Iedzīvotāju aptauja par SIA "Baltic Pork" cūku audzēšanas kompleksu

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

28.01.2021 14:07

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par SIA "Baltic Pork" cūku audzēšanas kompleksa "Rukši" plānotajām izmaiņām.

Vides konsultāciju uzņēmums SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc SIA “Baltic Pork” pasūtījuma veic ietekmes uz vidi novērtējumu cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūvei, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu (saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 12. decembrī pieņemto lēmumu Nr. 5-02/12).
Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanai ir būtiski apzināt apkārtējo iedzīvotāju un zemes īpašnieku viedokli par paredzēto darbību, tāpēc lūdzam Jūs piedalīties aptaujā: https://arcg.is/1qurCj0. Aptauja aizņems aptuveni 5-10 minūtes laika, un tā ir anonīma.
Aptauja aktīva divas nedēļas – līdz 11. februārim. Papildu jautājumus ikviens novada iedzīvotājs un zemes īpašnieks var uzdot, aizpildot aptauju.
Informāciju sagatavoja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”