NĪN maksājumus pašvaldības kasēs šobrīd nevar veikt (papildināts)

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

16.02.2021 16:09

Nekustamo īpašumu īpašniekiem pašvaldība ir nosūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), daudzi šo paziņojumus ir jau saņēmuši un steidz nodokli samaksāt.

Daļa NĪN maksātāju šo nodokli maksā skaidrā naudā, diemžēl saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības dēļ pašvaldības kases šobrīd ir slēgtas, līdz ar to norēķinus skaidrā naudā nav iespējams veikt.
Maksājumus var veikt pastā, taču tur papildus aprēķinātajam NĪN ir jāmaksā arī par pakalpojumu, turklāt pie pasta nodaļām veidojas garas rindas.


JAUNUMS! NĪN par Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā esošajiem īpašumiem var samaksāt arī "Maxima" veikalu kasēs , uzrādot maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli (svītru kods paziņojumā ir paredzēts maksājumu veikšanai "Maxima" veikalos).
Pašvaldība aicina NĪN maksātājus norēķināties internetbankā, samaksu veicot uz maksāšanas paziņojumā norādītajiem bankas kontiem :
AS SWEDBANK, HABALV22
konta NR. LV47HABA0001402038833 (Ogres NĪN),
LV84HABA0551034571148 (Ogresgala NĪN).
Tomēr, zinot, ka daļai maksātāju šis elektroniskais rīks nav pieejams, pašvaldības dome šī gada 21. janvārī pieņēma lēmumu par NĪN apmaksas termiņa pārcelšanu.
Atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam NĪN maksājama termiņi gada ceturkšņos ir šādi: 31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris (protams, var nomaksāt nodokli vienā maksājumā par visu gadu). Pašvaldības nav tiesīgas mainīt likumā noteiktos termiņus, tomēr Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums dod tiesības pašvaldībām noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, pārceļot tos uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros.
Ogres novada pašvaldības dome ar savu lēmumu ir pārcēlusi NĪN apmaksas termiņu uz vēlāku laiku – visi NĪN maksātāji, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem īpašumiem par 2021. gada 1. un 2. ceturksni, nodokļa apmaksu var veikt līdz 2021. gada 15. jūnijam . Par šajā termiņā veiktajiem nodokļa maksājumiem nokavējuma nauda netiks aprēķināta.