Izstrādāts dzīvojamās mājas renovācijas izmaksu kalkulators

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

22.02.2021 17:40

SIA “Ogres Namsaimnieks” izstrādājusi tiešsaistes rīku – informatīvu kalkulatoru, ar kura palīdzību var iepazīties ar pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju provizoriskajām renovācijas (energoefektivitātes paaugstināšanas projekta) īstenošanas izmaksām.

Izmaksu kalkulatorā, ievadot dzīvojamās mājas adresi (ielas nosaukums, mājas numurs), kā arī dzīvokļa numuru, iespējams iepazīties ar:
Kalkulatorā iespējams mainīt dažādus lielumus, piemēram, kredīta maksājumu par kvadrātmetru. Personalizētajā grafikā ir redzamas izmaksas konkrētajam dzīvoklim pirms un pēc energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas gada griezumā.
Kalkulators ir pieejams SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Māju renovācija – Kalkulators”: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/m aju-renovacija/kalkulators/.
Konsultācijas par savas dzīvojamās mājas renovāciju dzīvokļu īpašnieki var saņemt SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamentā, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 28384246.
Informāciju sagatavoja SIA “Ogres Namsaimnieks”