Panākta virzība Lauberes ceļa infrastruktūras sakārtošanā

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

01.03.2021 15:44

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis jau vairākkārt ir paudis savu pārliecību par to, ka katrā pagastā ir nepieciešams cietā seguma ceļš. Pēdējo gadu laikā ir izdevies uzlikt cietās virsmas segumu uz Meņģeļi un Krapi, taču valsts autoceļš no Suntažiem uz Lauberi joprojām ir nesakārtots.


E. Helmanis informē, ka, neskatoties uz līdzšinējiem noraidījumiem no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas puses, ir izdevies tomēr panākt būtisku virzību, lai lauberiešiem būtu noasfaltēts ceļš.

Ceļa stāvoklis jau ilgstoši ir kritisks, pašvaldība nav sadzirdēta
Ik gadu atkušņa laikā ceļš no Suntažiem uz Lauberi ir ļoti grūti izbraucams. Sliktais ceļa stāvoklis ne vien apgrūtina vietējo iedzīvotāju pārvietošanos, bet arī ietekmē dzīves kvalitāti pagastā, kā arī traucē uzņēmējdarbību. Pašvaldība ir informēta par šo situāciju, tieši tādēļ vairākkārtīgi tika uzrunāta Satiksmes ministrija, lūdzot sakārtot šo ceļa posmu, taču atbilde ir bijusi noraidoša, arī sarunu ceļā netika panākta nekāda vienošanās, satiksmes ministrs Tālis Linkaits pašvaldības vajadzības nesadzirdēja.

Iespēja saņemt finansējumu ceļa sakārtošanai
Gatavojoties administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu – nodrošinātu novada administratīvo centru labāku sasniedzamību un uzlabotu piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un darbavietām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Satiksmes ministriju pērn sagatavoja priekšlikumus prioritārajam valsts budžeta pasākumam 2021., 2022. un 2023. gadam “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”, paredzot finansējumu jaunajā Satiksmes ministrijas programmā. Tika izveidots saraksts Indikatīvi 2022.-2023. gadā plānotie ceļi administratīvi teritoriālās reformas kontekstā asfaltbetona seguma atjaunošanai, kurā tika iekļauts arī viens Ogres novada ceļš Madliena – Aderkaši.

Panākta pozitīva vienošanās
Šī gada 13. februārī E. Helmanis tikās ar VARAM ministru Tomu Plešu un Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, panākot vienošanos, ka asfaltēto ceļu sarakstā tiek iekļauts arī ceļš Suntaži – Laubere. Domes priekšsēdētājs informē, ka minētais ceļš šobrīd ir iekļauts rezerves sarakstā, taču ir gandarīts, ka notiek pozitīva virzība. “Lai Suntaži – Laubere ceļš nokļūtu pamatsarakstā un 2023. gadā tiktu īstenots, ir nepieciešams noslēgt vienošanos ar VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC), jo šis ir valsts autoceļš,” piebilst E. Helmanis. “Šo ceturtdien, 4. martā, Ministru kabinets šo sarakstu izskatīs un apstiprinās, tad būsim pārliecināti par visiem sarakstā iekļautajiem ceļiem.” E. Helmanis min, ka sarunas ar LVC valdes priekšsēdētāju Jāni Langi par ceļa sakārtošanu jau ir iesāktas. Ņemot vērā, ka ceļš Suntaži – Laubere ir valsts autoceļš, pašvaldība bez LVC atļaujas nekādas darbības veikt nedrīkst. Plānotā vienošanās paredzēs, ka LVC atļauj pašvaldībai veidot projektu, ko pēc tam iesniegt LVC iekļaušanai realizējamo projektu sarakstā. Pašvaldība ieguldīs savus finanšu līdzekļus projekta izveidē, un, tiklīdz tas būs gatavs, iesniegsim LVC.

2019. gada jūlijā pašvaldība saņēma vēstuli no LR Satiksmes ministrijas par plānotajiem transporta un sakaru projektu priekšlikumiem 2021. – 2027. gada plānošanas periodam ar aicinājumu identificēt potenciālos projektus transporta un sakaru infrastruktūras jomā, kurus paredzēts īstenot laika posmā no 2021. – 2030. gadam. Pašvaldība, atsaucoties uz vēstuli, sagatavoja 14 projektu priekšlikumus 2021. gada – 2027. gada plānošanas periodam Ogres novadā, tai skaitā P8 posmu Suntaži – Laubere, kā arī Suntažu apļveida krustojuma būvniecību. Pēdējā vēstule LR Satiksmes ministrijai sūtīta 2020. gada nogalē, tai skaitā, aicinot rast līdzekļus Suntažu - Lauberes ceļa asfaltēšanai.
Pēc vairāku gadu centieniem ir izvedies panākt, ka veicamo darbu programmā no 2021. līdz 2023. gadam VAS LVC ir iekļāvuši autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums un autoceļa P4 Rīga – Ērgļi krustojuma projektēšanas darbus, kas paredzēti 2022. gadā. Diemžēl trīs gadu plānā VAS “Latvijas Valsts ceļi” nav ieplānojuši finansējumu krustojuma izbūvei. Attiecībā uz Suntažu – Lauberes ceļu nekāda virzība nav bijusi. Pašvaldība 2021. gada 8. janvārī saņēma atbildes vēstuli no LR Satiksmes ministrijas par to, ka šī ceļa stāvokļa uzlabošana esoša finansējuma ietvaros nav iespējama.

Lauberiešiem būs sakārtots ceļš
“Mēs esam pavirzījušies uz priekšu, lai uz Lauberi vestu sakārtots ceļš. Protams, jāstrādā ir daudz, lai tas realizētos, bet vismaz šobrīd mēs jau redzam šo ceļu plānos un varam sekot līdzi, lai tie tiktu izpildīti. Mums nav izdevies izveidot veiksmīgu sadarbību ar satiksmes ministru Tāli Linkaiti, esam tikuši noraidīti, tieši tāpēc ir gandarījums, ka par spīti apstākļiem esam spēruši soli uz priekšu," teic E. Helmanis.