Līdz ATR jaunu pašvaldības policijas vadību iecelt neplāno

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

03.03.2021 16:19

Jau vēstīts, ka šī gada 25. februārī notikušajā Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka Uģa Ulmaņa atbrīvošanu no amata.

Ogres novada pašvaldībā 12. februārī tika saņemts U. Ulmaņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata saskaņā ar Darba likuma 114. pantu un izmaksāt atlaišanas pabalstu. Darba likuma 114. pants nosaka, ka darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties, savukārt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta četrpadsmitā daļa noteic, ka atlaišanas pabalstu, izbeidzot darba tiesiskās attiecības pēc savstarpējas vienošanās, var izmaksāt 70 procentu apmērā no mēneša vidējās izpeļņas.

Domes lēmums pieņemts, ņemto vērā U. Ulmani – darba attiecības ar šī gada 25. februāri izbeigtas, savstarpēji vienojoties un ar atlaišanas pabalstu iepriekš minētajā apmērā.
Novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus uz vakantā amata laiku uzdots pildīt policijas priekšnieka vietniecei Mirdzai Strelčai.
Šī gada 11. janvārī kafejnīcā “Rush Cafe”, Ogrē, pārkāpjot epidemioloģiskās drošības prasības un noteiktos ierobežojumus, apmeklētājiem tika ļauts ieturēt maltītes uz vietas. Arī U. Ulmanis un Ē. Dičs, ignorējot Covid-19 pandēmijas laikā noteiktos ierobežojumus, pusdienoja šajā kafejnīcā, abus pārkāpuma vietā pārsteidza TV raidījuma “Bez Tabu” žurnālists un operators. Domes deputāti 21. janvāra sēdē nolēma U. Ulmani un viņa vietnieku Ē. Diču atstādināt no darba uz dienesta pārbaudes laiku, par atstādināšanas laiku neizmaksājot darba samaksu. Dienesta pārbaudei nebeidzoties, abas amatpersonas pēc pašu iniciatīvas iesniedza atlūgumu.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu pašvaldības policijas priekšnieku un vietniekus amatā ieceļ un no amata atbrīvo dome ar savu lēmumu. Kā minēts iepriekš, U. Ulmanis no amata ir atbrīvots, savukārt Ē. Dičs vēl ir atstādinātas amatpersonas statusā – arī viņš ir iesniedzis atlūgumu, un par viņa atbrīvošanu jāpieņem domes lēmums.
Kā zināms, administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā no šī gada 1. jūlija Ogres novads kļūs daudz plašāks, jauno pašvaldību veidos pašreizējie četri – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – novadi. Līdz ATR netiek plānota jaunas pašvaldības policijas vadības iecelšana, policijas darbu vadīs priekšnieka pienākumu izpildītājs, savukārt pēc Ē. Diča atbrīvošanas no amata tiks iecelts pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka pienākumu izpildītājs.