Brīvības iela 24.04.2019.

Projekts “PuMPuRS” turpina sniegt atbalstu Ogres novada skolēniem

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

30.04.2021 10:54

Ogres novada skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kā ietvaros 5. līdz 12. klašu skolēni var saņemt individuālu atbalstu mācībās. Tuvojoties mācību gada noslēgumam, individuālās konsultācijas ir īpaši nozīmīgas  9. un 12. klašu skolēniem, lai veiksmīgi nokārtotu valsts pārbaudes darbus.

 

Projekta ietvaros katram iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.
 
Ogres 1. vidusskolā speciālistu atbalsts un konsultācijas dažādos mācību priekšmetos aprīlī sniegtas vairāk nekā 100 skolēniem no 5.-12. klasei. Skolā joprojām trūkst pedagogu latviešu valodā un matemātikā; esošo skolotāju darba apjoms ir tik liels, ka nepieciešami papildspēki, lai palīdzību saņemtu visi, kuriem tas nepieciešams. Kā stāsta projekta koordinatore Ramona Ķiesnere, pateicoties pašvaldības atbalstam projekta koordinatori aprīļa beigās piedalījās izglītojošā seminārā - darbnīcā, kur tika pārrunāta novada skolās gada laikā uzkrātā pieredze un iezīmētas projekta perspektīvas. Daudzus iepriecināja ziņa, ka konsultācijas varēs turpināt arī nākamajā mācību gadā un jo īpaši fakts, ka jaunajā mācību gadā projektā varēs pievienoties arī sākumskolas skolēni, jo nereti tieši šajā posmā jau rodas mācīšanās grūtības. Interesantu diskusiju raisīja arī filmas “Indra dzird” kopīgā noskatīšanās, kas lika aizdomāties, kas izraisa bērnos krīzi, kas ietekmē skolas pamešanas riskus.
 
Kā stāsta projekta koordinatore Jaunogres vidusskolā Irīna Aleksandrenkova, tuvojoties mācību gada noslēgumam, ir jūtams skolēnu sagurums, motivācijas trūkums visās vecuma grupās. Attālināto mācību laikā pedagogi un speciālisti atbalsta skolēnus gan emocionāli, gan palīdzot apgūt mācību vielu dažādos priekšmetos.
 
Ogresgala pamatskolā atbalstu mācībās saņem 12 skolēni. Konsultatīvais atbalsts tiek sniegts gan klātienē, gan attālināti. 2 skolēniem šajā attālināto mācību laikā tiek sniegts psihologa atbalsts. 8 pedagogi atbalsta audzēkņus gan praktiski, gan emocionāli, uzmundrinot un iedrošinot uzdrīkstēties vairāk. Kā stāsta projekta koordinatore Irēna Ošiņa, skolēni kļuvuši drošāki, komunicējot ar pedagogu individuālajās nodarbībās. Notiek sadarbība arī ar vecākiem. Kopējā darba rezultāts ir acīmredzams: skolēnu mācību darba un informācijas tehnoloģiju prasmes ir augušas, novērojami uzlabojumi mācību vielas apguvē  un sava laika plānošanā. Skola ir nodibinājusi sadarbību ar ''Esi līderis!'' projekta vadītāju Zani Jopi un plāno iesaistīties projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanā.
 
Madlienas vidusskolā norit aktīvs darbs pie 9. klases diagnosticējošajiem darbiem. Abi puiši, kuri iesaistīti projektā Pumpurs, līdz ar visiem klasesbiedriem kārto valsts noteiktos pārbaudes darbus. Kā stāsta projekta koordinatore Maruta Viduce – Ševele viņa tic, ka rezultāti būs pietiekami sekmīgai pamatskolas pabeigšanai. Konsultācijas aprīļa mēnesī noritēja pēc plāna un abi skolēni, arī viņu ģimenes, tika atbalstīti ne tikai mācību priekšmetos, bet arī emocionāli, - uzmundrinot un cilvēcīgi motivējot.
 
Ķeipenes pamatskolā aprīļa mēnesī nācis klāt vēl viens individuālais mācību plāns, kā ietvaros tiek sniegtas psihologa konsultācijas, kuras novērtē gan skolēns, gan vecāki. Kā stāsta projekta koordinatore Mairita Upeniece, pēc iespējas vairāk tiek organizētas individuālās konsultācijas klātienē. Kā būtisku aprīļa notikumu viņa min pašvaldības darbnīcu ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
 
Ogres Valsts ģimnāzijā atbalstu mācības turpina saņemt 44 skolēni. Emocionālā atbalsta sniegšanai arvien aktuālākas ir psihologa konsultācijas. Arī projekta koordinatore Svetlana Sermule kā nozīmīgu aprīļa notikumu akcentē radošu darbnīcu projekta koordinatoriem, kur bija iespēja ne vien uzzināt kolēģu pieredzi, bet arī dalīties savās zināšanās.
 
Arī Taurupes pamatskolā ļoti novērtē projekta "Pumpurs" sniegto atbalstu. Gan skolotāji, gan skolēni savā starpā ir ļoti sastrādājušies, izveidojusies veiksmīga komunikācija, kas tiek uztverta kā galvenā atslēga uz attīstību un motivāciju turpināt mācīties.
 
Ogres sākumskolā atbalstu mācībās saņem 56 skolēni. Attālinātā mācību procesa laikā konsultācijas tiek nodrošinātas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, kā arī ir nodrošināts speciālā pedagoga un sociālā pedagoga atbalsts.
 

Atpakaļ
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?