Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada pašvaldības domes sēdes tiešraides video

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.10.2020 09:00

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 15. oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 05.11.2020., domes sēde 12.11.2020.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.     Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols
1.2.     Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.40/2010 “Detālplānojums 1. un 2. zemes vienībām nekustamajā īpašumā ”Vilciņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu”. Ziņo J.Duboks
1.3.      Par grozījumu darba uzdevumā lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0082, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādei. Ziņo J.Duboks
1.4.      Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2012 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ogres novada teritorijā”” pieņemšanu” atcelšanu. Ziņo R.Vītols
1.5.      Par darbības termiņa pagarināšanu Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.aprīļa lēmumam “Par Ogres novada krīzes zvanu centra izveidi”. Ziņo R.Vītols
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs “Zelta sietinš”, “Strautiņš”, “Cīrulītis”, “Saulīte”, “Dzīpariņš”, “Riekstiņš”, “Ābelīte” un Ogresgala pamatskolā. Ziņo A.Ormane
2.2.      Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.3.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.4.      Par transportlīdzekļa SOVAM RS1911C atsavināšanu. Ziņo J.Mežjāne
2.5.      Par nekustamā īpašuma „Pie Stiebriņiem”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo J.Siliņš
2.6.     Par nekustamā īpašuma „Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680020031, atsavināšanu. Ziņo J.Siliņš
2.7.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.7.1.      Ogres novada 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.7.2.      Ogres un Ogresgala 2020.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.7.3.      p/a „Ogres komunikācijas” 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.5.      p/a “Rosme” 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.10.    Suntažu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.11.    Taurupes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.12.    Mazozolu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.13.    Meņģeles pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.7.14.    Kredīti
2.7.15.    Mērķdotāciju sadalījums
2.7.16.    Transferti
2.8.      Par nekustama īpašuma bez nosaukuma, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 7480 003 0953, ½ domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo M.Volkova
2.9.       Par atkārtotu nedzīvojamo telpu nomas izsoli Ozolu ielā 3, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo A.Misters
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.    Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada domes 2013.gada 23.maija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
3.2.      Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. __/2020 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra nolikumā Nr.17/2017 “Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikums” pieņemšanu. Ziņo A.Pūga
3.3.     Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
3.4.     Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
3.5.      Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. /2020 “Grozījumi nolikumā “Madlienas vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo J. Siliņš
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.     Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu”” pieņemšanu. Ziņo G. Dimitrijeva
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J.Siliņš
2. Par Ogres novada attīstības programmas 2014. -2020.gadam 2019.gada īstenošanas pārskata apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
3. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr./2020 “Grozījums 2019.gada 20.jūnija Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10/2019 “Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem”” pieņemšanu. Ziņo P.Āboliņš
4. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres Mūzikas un mākslas skola” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
13
19
24
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?