Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Ogres novada pašvaldības domes sēdes tiešraides video

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.12.2020 09:00
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 17. decembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē (videokonferences režīmā)
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 14.01.2021., domes sēde 21.01.2021.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.  Par darba kārtības apstiprināšanu. Ziņo E.Helmanis
2. Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo A.Romanovska
3.  Par grozījumu Ogres novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par koncesijas procedūras uzsākšanu”. Ziņo A.Pūga
4.  Par 2020.gada 22.maijā ar biedrību “Baltā dūja” noslēgtā patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo I.Kažoka
5. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisiju”. Ziņo A.Pūga
6. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
7. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Ogres Namsaimnieks” realizējamiem projektiem”. Ziņo A.Pūga
8. Par Ogres novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2021.gadā. Ziņo I.Šubrovska
9.  Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu nomas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. Ziņo J.Siliņš
10. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 16.aprīļa lēmumā "Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2020.gada budžeta ietvaros". Ziņo L.Zirnīte
11. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
11.1.Ogres novada 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
11.2.Ogres un Ogresgala 2020.gada iestāžu koriģētās tāmes
11.3.p/a „Ogres komunikācijas” 2020.gada budžeta korekcijas
11.4.p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2020.gada budžeta korekcijas
11.5.p/a “Rosme” 2020.gada budžeta korekcijas
11.6.Krapes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
11.7.Ķeipenes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
11.8.Lauberes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
11.9.Madlienas pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
11.10.Suntažu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
11.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
11.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
11.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
11.14. Mērķdotāciju sadalījums
11.15. Transferti
11.16.  Kredīti
12. Par Ogres novada krīzes zvanu centra darbību 2021. gadā. Ziņo D.Bārbale
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
2.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” nolikums”” pieņemšanu. Ziņo I.Caunīte
3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo I.Caunīte
4. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”. Ziņo A.Pūga
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?