Mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Laši” Madlienas pagastā

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

01.06.2020 15:31

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots Ogres novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums "Laši", Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680050068 ar kopējo platību 9,5 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 74680050068001 78,1 m² platībā un palīgēkām.

Izsoles sākuma cena EUR 15863. Nodrošinājuma nauda EUR 1586.30. Izsoles solis EUR 500.
Izsole notiks 03.07.2020. plkst. 10.00 Ogres novada pašvaldības mazajā sēžu zālē, Brīvības ielā 33, Ogrē. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti līdz 02.07.2020. plkst.15.00.
Iepazīšanās ar vērtējumu, izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē. Informācija par īpašumu pa tālr. 65039185. Informācija par izsoles procesu pa tālr. 65071101.