Decembrī atceļ mācību maksu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

30.11.2020 16:37

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 30. novembrī deputāti lēma par mācību maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksas par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem atcelšanu uz laiku, kamēr valstī noteikta ārkārtējā situācija un profesionālas ievirzes un interešu izglītības programmas tiek īstenotas attālināti un klātienē tikai individuāli.

Ņemot vērā valstī noteiktos pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un pamatojoties uz Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktora Atvara Lakstīgalas un Ogres Basketbola skolas direktores Ilgas Neimanes iesniegumiem, dome nolēma:
Saskaņā ar lēmumu Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Finanšu nodaļai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās ir jāveic pārrēķins par mācību maksu Ogres lēmumā minētajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksu par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem 2020. gada novembrī.