Brīvības iela 24.04.2019.

Slēgs sadarbības līgumu par autoceļa posma Laubere – Suntaži pārbūvi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

29.04.2021 11:29

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 29. aprīlī pieņemts lēmums par sadarbības līguma noslēgšanu par valsts vietējā autoceļa Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži posma Laubere – Suntaži pārbūvi.

 
Lauberes pagasta centrs Ogres novadā šobrīd ir vienīgais, uz kuru ved tikai grants ceļi, iedzīvotājiem un uzņēmējiem nozīmīgākais ir autoceļa posms Laubere – Suntaži, kas, ņemot vērā aktīvo uzņēmējdarbību Lauberes pagastā, ir noslogots. Šī ceļa posma stāvoklis ar katru gadu pasliktinās un var negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbību, kā arī pasliktina šī ceļa posma tuvumā dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti un var veicināt iedzīvotāju skaita samazināšanos pagastā. Nepieciešamību risināt šo jautājumu steidzamības kārtā pastiprina apstāklis, ka cilvēki šobrīd arvien vairāk izvēlas pārcelties uz dzīvi lauku apvidū, jo, strādājot attālināti no mājām, iespējams līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi, uzlabot psihoemocionālo stāvokli, veidot harmonisku vidi.
 
Izvērtējot valsts autoceļa posma Laubere – Suntaži tehnisko stāvokli un Ogres novada pašvaldībā regulārās iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzības par minētā autoceļa posma kritisko stāvokli, pašvaldība vairākkārt ir vērsusies Satiksmes ministrijā ar lūgumu veikt šī ceļa posma pārbūvi.
 
Šī gada 6. aprīlī pašvaldības nosūtīja VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) vēstuli ar lūgumu steidzamības kārtā izskatīt pašvaldības ierosinājumu pušu sadarbībai autoceļa V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži posma ar grants segumu Laubere – Suntaži km 41,50 – 48,50 stāvokļa uzlabošanai, noslēdzot sadarbības līgumu.
 
Saskaņā ar sadarbības ierosinājumu pašvaldība apņemas 2021. – 2022. gadā izstrādāt minētā autoceļa posma būvprojektu un no pašvaldības budžeta līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi un apstiprināšanu, savukārt LVC apņemas 2023. gadā par valsts budžeta līdzekļiem veikt minētā autoceļa posma pārbūvi saskaņā ar pašvaldības izstrādāto būvprojektu.
 
Šī gada 22. aprīlī pašvaldība saņēma LVC atbildi, kurā norādīts:
  • valsts vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži posma km 41,50 – 48,50 pārbūves darbi ir iekļauti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā “Investīciju programmā autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” 2022. – 2023. gada indikatīvi sakārtojamo autoceļu sarakstā. Šī autoceļa posma pārbūves īstenošana būs atkarīga no “Investīciju programmai autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” pieejamā finansējuma 2022. un 2023. gadā;
  • LVC atbalsta pašvaldības iniciatīvu veikt valsts vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži posma ar grants segumu Laubere Suntaži km 41,50-48,50 pārbūves būvprojekta izstrādi;
  • LVC aicina slēgt sadarbības līgumu par būvprojekta izstrādi līdz 2022. gada vidum.
Saskaņā ar domes lēmumu sadarbības līgumu arVSIA “Latvijas Valsts ceļi” Ogres novada pašvaldības vārdā slēdz domes priekšsēdētājs, kurš arī ir pilnvarots veikt precizējumus līguma projektā pēc VSIA “Latvijas Valsts ceļi” saskaņojuma saņemšanas, ja tādi būs nepieciešami sadarbības ietvaros.
 
Domes lēmums par sadarbības līgumu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vēl ir jāsaskaņo Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijā.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?