Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes tiešraides video

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

08.10.2020 07:36

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2020.gada 8.oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
· Domes vadības, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 15.10.2020. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.10
1.2.       Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.40/2010 “Detālplānojums 1. un 2. zemes vienībām nekustamajā īpašumā ”Vilciņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu”. Ziņo J.Duboks pulksten 9.15
1.3.       Par grozījumu darba uzdevumā lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0082, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādei. Ziņo J.Duboks pulksten 9.20
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.        Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2012 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ogres novada teritorijā”” pieņemšanu” atcelšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.25
2.        Par darbības termiņa pagarināšanu Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.aprīļa lēmumam “Par Ogres novada krīzes zvanu centra izveidi”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.25
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             J.Laizāns
 

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2020.gada 8.oktobrī pulksten 9.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 9.30
2.2.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 9.35
2.3.       Par transportlīdzekļa SOVAM RS1911C atsavināšanu. Ziņo J.Mežjāne pulksten 9.40
2.4.       Par nekustamā īpašuma „Pie Stiebriņiem”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo J.Siliņš pulksten 9.45
2.5.       Par nekustamā īpašuma „Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680020031, atsavināšanu. Ziņo J.Siliņš pulksten 9.50
2.6.       Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 9.55
2.6.1.      Ogres novada 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.6.2.      Ogres un Ogresgala 2020.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.6.3.      p/a „Ogres komunikācijas” 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.5.      p/a “Rosme” 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.10.   Suntažu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.11.    Taurupes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.12.    Mazozolu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.13.    Meņģeles pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas
2.6.14.    Kredīti
2.6.15.    Mērķdotāciju sadalījums
2.6.16.    Transferti
2.7.          Par nekustama īpašuma bez nosaukuma, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 7480 003 0953, ½ domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 10.10
2.8.          Par atkārtotu nedzīvojamo telpu nomas izsoli Ozolu ielā 3, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo A.Misters pulksten 10.15
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.             Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs “Zelta sietinš”, “Strautiņš”, “Cīrulītis”, “Saulīte”, “Dzīpariņš”, “Riekstiņš”, “Ābelīte” un Ogresgala pamatskolā. Ziņo A.Ormane pulksten 10.20
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             E.Helmanis
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2020.gada 8.oktobrī pulksten 10.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada domes 2013.gada 23.maija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu”.  Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
3.2.       Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. __/2020 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra nolikumā Nr.17/2017 “Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikums” pieņemšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
3.3.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
3.4.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
3.5.       Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. /2020 “Grozījumi nolikumā “Madlienas vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo R. Vītols pulksten 10.35
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                  A.Mangulis
 

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2020.gada 8.oktobrī pulksten 10.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.       Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu”” pieņemšanu. Ziņo G. Dimitrijeva pulksten 10.40
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                      E.Helmanis
 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju ārkārtas sēžu darba kārtība

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?