janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ķeipenē atjaunotas ielas un apgaismojums, izremontētas pamatskolas telpas

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

23.12.2020 11:10

Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis kā nozīmīgākos pagasta pārvaldes saimnieciskos darbus atzīmē Ķeipenes ciema Pils un Melderu ielas atjaunošanu, Ķeipenes ciema ielu apgaismojuma remontu, Ķeipenes pamatskolas telpu un apkārtnes labiekārtošanas darbus.

 
Ķeipenes ciema Pils ielas atjaunošanas darbu laikā veikta caurteku pārlikšana, grāvju rakšana un tīrīšana, aku vāku regulēšana, asfalta atjaunošana ap akām un nobrauktuvēs, kā arī pati iela 2185 m2 platībā tika noasfaltēta. Savukārt Melderu ielai 890 m2 platībā izbūvēts asfaltbetona segums, un ielas nomales 150 m2 platībā uzpildītas ar šķembu maisījumu. Tika remontēti arī citi Ķeipenes pagasta ceļi, kopā uz atsevišķiem sliktākiem ceļu posmiem uzvedot 1936 m3 grants – smilts maisījuma.
 
Šogad veikts Ķeipenes ciema Pils, Akas, Ziedu ielu apgaismojuma remonts – atjaunotas 15 vecās gaismekļu armatūras pret jaunām LED gaismekļu armatūrām (lampām), kas uzlabos apgaismojuma kvalitāti un taupīs elektroenerģiju. Nomainīts viens dzelzsbetona ielu apgaismojuma laternas stabs ar gaismekli, kā arī uzstādītas divas jaunas ielu apgaismojuma laternas Pie katra ielu apgaismojuma laternas staba pievilkts elektroenerģijas pievads, lai pie tā varētu pieslēgt svētku apgaismojumu. Šī iespēja jau ir izmantota, Ķeipeni noformējot svētku izskatā gan pirms valsts svētkiem, gan Ziemassvētku laikā.
 
Pieejamā finansējuma ietvaros iegādāti ielu svētku noformējuma karodziņi (7 valsts karogi un 7 karogi ar pagasta ģerboni), kā arī to stiprinājumi pie ielu apgaismojuma stabiem. Ķeipenes pagastā Lielās talkas laikā pašvaldībai piederošajā zemes gabalā “Spurdzes” tika iestādītas 20 priedītes.
 
Pavasarī ekspluatācijā nodotas lokālās sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Ķeipenes dzelzceļa stacijā (Ķeipenes komunikācijas centrs, ”Kino stacija”). Savukārt pašvaldības SIA “MS Siltums” realizētā projekta ietvaros Ķeipenes centrālajā katlu mājā uzstādīts jauns koksnes šķeldas apkures katls ar visu aprīkojumu. 2020./2021. gada apkures sezonā Ķeipenes ciema daudzdzīvokļu mājas un Ķeipenes pamatskola tiek apkurinātas, izmantojot koksnes šķeldu.
 
Lielas pārvērtības piedzīvojusi Ķeipenes pamatskola. Ēkā “Saulīte” tika veikts remonts divās pirmskolas grupiņu telpās, kurās nopietni remontdarbi nav veikti kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā 1981. gadā. Tika izremontētas grupu garderobes, mācību telpas, ēdiena sadales telpas un atjaunotas sanitārās telpas (tualetes, dušas, izlietnes), kā arī mainīti cauruļvadi un elektroinstalācija. Telpas ieguvušas jaunu, skaistu izskatu un ir ekspluatācijā drošas. Pieejamā finansējuma robežās tika iegādātas arī jaunas mēbeles.
 
Savukārt projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros apstiprināto projektu ietvaros Ķeipenes pamatskolā labiekārtota pagarinātās dienas grupas telpa, pilnveidotas 1. stāva gaiteņa bijušās logu ailas un iekārtots lasīšanas stūrītis skolēniem 2. stāva gaitenī, radot mājīgu, ģimenisku vidi šajā izglītības iestādē. Savukārt pirmsskolas bērniem radīta atbilstoša vide āra nodarbību realizēšanai – izgatavots pārvietojams āra galds ar soliem, atjaunota lapenes grīda un soliņi, iegādātas lielizmēra puzles, nomainīti vārtiņi uz tuvējo parku, kā arī izveidots dārziņš ar ogu krūmiem un dārzaugu audzēšanas kastēm un veikta teritorijas apzaļumošana.
 
Pagastā tika īstenoti arī citi projekti. Šī gada jūnijā oficiāli pabeigti Ķeipenes basketbola un aktīvās atpūtas laukuma, kas atrodas pie Ķeipenes pamatskolas, atjaunošanas darbi. Vecajam laukumam tika demontēts asfalta segums, tā vietā uzliktas gumijas plāksnes, kas atbilst jaunākajiem sporta aktivitāšu normatīviem un prasībām. Projekta ietvaros tika nomainīti arī vecie vairogi un basketbola grozi, līdztekus laukumam uzstādīti soliņi sēdēšanai. Sporta laukuma atjaunošanas darbi veikti ar Lauku atbalsta dienesta un PPP biedrības „Zied Zeme” atbalstu. Izvērtējot veco basketbola grozu statīvu drošību, tika izlemts nomainīt arī tos. Jāpateicas SIA „Hercules” valdes loceklim Jānim Kokam, kas uzdāvināja vienu jaunu basketbola groza statīvu. Otrs basketbola groza statīvs tika iegādāts par skolas budžeta līdzekļiem. Gandarījums par paveikto ir Ķeipenes pensionāru biedrības “Avotkreses” vadītājai Dainai Zēmelei, kura kopā ar projekta iniciatori Ķeipenes pamatskolas direktori Agnesi Lepsi veica projekta pieteikšanu un realizāciju. Liels prieks par atjaunoto basketbola laukumu, protams, ir visiem ķeipeniešiem, bet it īpaši jaunajai paaudzei, kas ir aktīva basketbola laukuma izmantotāja.
 
Biedrība “Lielais Kristaps” ir sekmīgi realizējusi LEADER projektu “Nometnes visiem – 2. posms”, kas ir projekta "Nometnes visiem" turpinājums. Projektā tika izveidota jauna nometņu vieta un aktivitāšu laukums Ķeipenes pagastā, piedāvājot kvalitatīvas, drošas, sportiskas un izglītojošas aktivitātes bērniem un jauniešiem ar uzsvaru uz bērniem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām. Projekta ietvaros tika iegādāts loku šaušanas inventārs, apskaņošanas aparatūra un spēļu un atrakciju inventārs.
 
Arī šogad iespēju robežās aktīvi darbojušies Ķeipenes Tautas nama darbinieki – notika ikgadējais mākslinieku plenērs un laikmetīgās mākslas pasākums, organizēti kultūras un aktīvu dzīvesveidu veicinoši pasākumi Ķeipenes brīvdabas estrādē.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?