janvāris, baznīca janvāris, tilts

Pašvaldības īpašumu bez atlīdzības nodos sociālajai uzņēmējdarbībai

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.07.2019 15:27

Šis īpašums būs ēka Ogrē, Brīvības ielā 18 – Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē  11. jūlijā tika pieņemts lēmums par konkursa rīkošanu, aicinot uzņēmējus pretendēt uz minētās ēkas 1. stāva un pagrabstāva bezatlīdzības izmantošanu sociālās uzņēmējdarbības organizēšanai, un apstiprināts konkursa nolikums.

 
Konkursa “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1. stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam” nolikums pieejams Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv  (skat. pievienotajos dokumentos).
 
Līdz ar konkursa nolikuma apstiprināšanu dome izveidoja konkursa vērtēšanas komisiju, tās vadību uzticot Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Danai Bārbalei. Komisijas sastāvā iekļauts Ogres novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Māris Siliņš un trīs Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas speciālisti: Aija Romanovska, Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja; Pēteris Āboliņš, Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas nekustamo īpašumu speciālists; Ronalds Vītols, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājs.
 
Ogres novada pašvaldības nekustamais īpašums Brīvības ielā 18, Ogrē, atrodas pilsētas centrā. Šī ēka, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, daļai pilsētas iedzīvotāju un viesu atmiņās saistās ar kafejnīcu “Pie zelta liepas” no 1969. līdz 1997. gadam. Pēdējo gadu laikā pašvaldība ir daudz paveikusi pilsētas vēsturiskās apbūves teritorijas revitalizācijā, t.sk. ēkas Brīvības ielā 18 renovācijā un tai piegulošās teritorijas labiekārtošanā – ir uzstādīta brīvdabas skatuve, izveidota digitālā strūklaka, uzbūvēta sabiedriskā tualete, nobeigumam tuvojas skvēra pārbūves darbi.
 
Jau pagājušajā gadā, pēc skvēra labiekārtošanas projekta 1. kārtas īstenošanas, skvērā norisinājās daudzi pasākumi, pēc pārbūves darbu pabeigšanas publisko pasākumu organizēšanai pavērsies daudz plašākas iespējas.
 
Jaunas iespējas pavērsies arī ēkas Brīvības ielā 18 izmantošanā – tās 1. stāvā darbosies Ogres novada Tūrisma informācijas centrs, savukārt pārējās 1. stāva telpas un pagrabstāvu plānots izmantot kafejnīcas ierīkošanai, veicinot sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Tādējādi tiktu atjaunota ne tikai šīs ēkas vēsturiskā vērtība, bet arī veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana un sekmēta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība.
 
Ēka Brīvības ielā 18, Ogrē, kurā kādreiz darbojās kafejnīca “Pie zelta liepas”, 2015. gada jūnijā izsoles kārtībā nonāca Ogres novada pašvaldības īpašumā. Iegādājoties ēku, pašvaldība plānoja īstenot vairākas likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par kultūras pieminekļu un vēsturiskās apbūves vērtību saglabāšanu un pilsētas kultūrvides attīstību, savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, atbalstīt kultūras pieminekļu saglabāšanu, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.

Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā pašvaldība bija tiesīga uzsākt īpašuma apsaimniekošanu, tai skaitā renovācijas un būvniecības darbus. Turpmākajos gados pašvaldības budžetā tika plānots finansējumu ēkas renovācijas projekta izstrādei un darbu uzsākšanai.

“Ja ēka nebūtu nonākusi pašvaldības īpašumā, tā pārvērstos par graustu. Iegādājoties šo ēku, pašvaldība ir spērusi pareizu soli, ar to saglābjot pilsētas vēsturiskās apbūves objektu, arhitektūras pieminekli, turklāt dodot tam jaunu funkciju – sociālo uzņēmējdarbību. Diemžēl mēs bieži vien aizmirstam, ka mūsu sabiedrībā ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, ka viņiem ir ļoti ierobežotas iespējas justies kā pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Mūsu pienākums ir palīdzēt šiem cilvēkiem, integrēties sabiedrībā, dot iespēju viņiem piedalīties pasākumos, dažādās aktivitātēs, nejusties atstumtiem. Mums ir jārada apstākļi, lai šie cilvēki varētu strādāt, tādējādi gan apliecināt sevi kā personību, gan celt savu pašapziņu un justies būt vajadzīgam, gan, nenoliedzami, varētu nopelnīt un mazināt savu atkarību no citu atbalsta,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
 
Ar domes sēdē pieņemto lēmumu Ogres novada pašvaldība apliecina gatava iesaistīties sociālās vides pilnveidošanā un attīstībā, sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmējiem un arī turpmāk ciešā sadarbībā ar tiem risināt Ogres novada iedzīvotājiem aktuālas sociālās problēmas. Viena no tām ir nodarbinātība sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, jo īpaši personām ar dažādiem kustības traucējumiem (invaliditāti), garīga rakstura traucējumiem, jo īpaši jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Nodarbinātības iespējas dod iespēju sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupai vai grupām gūt ienākumus, sniedzot iespēju iegūt zināšanas un celt savu dzīves līmei, integrēties sabiedrībā un kļūt par nozīmīgu tās daļu.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 28.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?