Jaudīgs starts Krapes skolai UNIVERSUM

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

25.09.2020 08:31

Strauji un vērienīgi iesācies mācību gads jaunizveidotajā Krapes skolā UNIVERSUM, alternatīvās izglītības iestādē mācības uzsākuši 43 bērni. Lai arī skolēnu skaits ir necerēti liels, un ir prieks, ka Krapes skola atkal ir piepildīta, mācību iestādē ir gandrīz 3 reizes vairāk skolēnu, nekā sākotnēji tika plānots, līdz ar to jaunais posms ir izaicinājumu pilns gan skolas vadībai, gan pedagogiem. Tūlīt aizritēs mēnesis kopš skola ir atvērta, joprojām turpinās savstarpējā iepazīšanās, pielāgošanās, lai tikpat jaudīgi turpinātu strādāt un attīstīties, piedāvājot bērniem drošu un ģimenisku vietu, kur mācīties.

 

Jau informējām, ka 1. septembrī darbu uzsāka privātā izglītības iestāde - Krapes skola UNIVERSUM, kas īsteno kristīgās vērtībās balstītu izglītību, izmantojot Marijas Montesori pedagoģiskās metodes. Vien šī gada 16. jūlijā tika pieņemts Ogres novada pašvaldības domes lēmums par Krapes skolas telpu nodošanu Valmieras privātajai pamatskolai “Universum”, kas ar sociālā uzņēmuma SIA “Izglītības un attīstības centrs “Universum”” atbalstu ir izveidojusi šīs izglītības iestādes filiāli Krapē, piedāvājot gan vietējiem, gan apkārtnes iedzīvotājiem alternatīvas izglītības iespējas.  
 
Negaidīti straujš sākums
Kā paredzēja vienošanās starp Ogres novada pašvaldību un sociālo uzņēmumu SIA “Izglītības un attīstības centrs “Universum”,  lai uzsāktu mācību darbu Krapē bija nepieciešami vismaz 16 audzēkņi. Bija plānots apdzīvot 2. stāva telpas, tādēļ tika veikts remonts un iekārtošanās darbi, taču negaidīti strauji pieauga pieteikumu skaits un līdz ar saviļņojošo ziņu radās jautājumi, kā pārkārtot telpas tā, lai visiem nodrošinātu patīkamu mācību vidi. Šobrīd skola ir izvietota divos stāvos, pirmsskola atrodas pirmajā stāvā, savukārt skola - otrajā stāvā. Kā stāsta Krapes skolas UNIVERSUM projekta vadītājs Mārcis Zanerips, laika trūkuma dēļ ne viss izdevies kā plānots, taču skolas vadība ir gandarīta par rezultātu un mērķtiecīgi strādā pie mācību iestādes attīstīšanas. Jaunā skolas komanda augsti novērtē Krapes skolas vērtības un pagātnes mantojumu, taču ir pārliecināti, ka skolai ir nepieciešams jauns sākums; viņi ir gatavi ieviest pārmaiņas, lai mācību vidi bērniem padarītu arvien drošāku un pieņemošāku.
 
Klases ir piepildītas
Krapes skolā pirmsskolas un sākumskolas izglītību iegūst 43 bērni, no tiem 13 pirmsskolā un 30 sākumskolā. Paralēli šīm mācībām eksperimentālā kārtā skolā tiek īstenota inovatīva apmācību sistēma – tālmācība skolā uz vietas 7. – 9. klasei, ko attālināti nodrošina Valmieras pamatskola UNIVERSUM, un šo iespēju izmanto 5 bērni. Līdz ar to kopējais skolēnu skaits ir 48. Ņemot vērā, ka kopējais audzēkņu skaits ir būtiski lielāks, nekā tika plānots, jauni audzēkņi skolā vairs netiek pieņemti, taču vēl ir vietas pirmsskolas izglītības grupās.

Pedagogu sastāvu veido gan vietējie skolotāji, gan mācību spēki no Ogres. Apvienoto 1. un 2. klasi audzina ogrēniete, pedagoģe Inese Semenko, apvienoto 3. un 4. klasi māca ogrēniete, skolotāja Margarita Poriete, savukārt apvienoto 5. un 6 klasi izglīto ogrēniete Inga Plūmīte, katrā apvienotajā klasē ir 10 bērni. Attiecībā uz tālmācības klasi, 7. – 9. klašu skolēnus apmāca pedagoģe Ilze Bondere, kura Krapes skolā nostrādājusi 30 gadus un pēc neilga pārtraukuma nu atgriezusies izglītības iestādē.  Pirmsskolas grupā strādā krapēnietes, pedagoģe Inita Rutka un skolotājas palīdzes Laima Rubine un Kintija Kaira. Ir arī divi priekšmetu skolotāji – sporta skolotājs Rolands Nārķis un mūzikas skolotāja Anita Brīdaka. Plānots, ka drīzumā darbu uzsāks vēl viens skolotājs no Ogres, kas nodrošinās krievu valodas apmācību un strādās kā sociālais pedagogs, jo Krapes skolā tiek nodrošināta integrējoša izglītības vide arī bērniem ar mācīšanas traucējumiem. Šobrīd ir atvērta vēstures un sociālo zinību skolotāja vakance.
 
Kā stāsta M. Zanerips, skolā mācās gan krapēnieši, gan bērni no Ogres un apkārtnes. Viņš teic, ka skola jau dzīvo un strādā jaunizveidotā Ogres novada robežās, jo skolēni brauc arī no Ķeguma, Lielvārdes, Rembates, Lēdmanes. Ogres pašvaldība nodrošina bezmaksas autobusu, kas, piebraucot pie skolas, vienmēr ir pilns. No Ogres autobuss izbrauc plkst. 7.30, savukārt atpakaļ uz Ogri brauc plkst. 17.00.  Ogrē Krapes skolēnu autobusam ir 7 pieturvietas. Šo iespēju izmanto ne vien skolēni, bet arī pedagogi no Ogres.
 
Privāta skola ar bezmaksas izglītību
M. Zanerips stāsta, ka skolas sagatavošanas un atvēršanas posmā ir gājis dažādi, bijuši gan kāpumi, gan kritumi, taču ir gandarīts, ka skola veiksmīgi darbojas. Kad pirmsākumos skolas vadība tikusies ar vietējiem iedzīvotājiem, stāstot, ka Krapē plānota privāta, kristīga skola, bijis mulsums, jo tas nozīmējot, ka izglītība šeit tiks piedāvāta par maksu. Lai gan citviet privātajās izglītības iestādēs patiesi ir ikmēneša maksa par privāto skolu, pateicoties Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētajam Egilam Helmanim un domes deputātiem, kā arī Krapes pagasta pārvaldei, mācības šajā skolā ir bez maksas. Ogres novada vadība ir pārliecināta, ka katrā pagastā ir nepieciešama skola, jo tas veido pagasta identitāti un veicina tā attīstību. M. Zanerips informē, ka tas ir pirmais šāda veida projekts Latvijā un šī ir unikāla pieredze, ar kuru var lepoties viss novads. Pateicoties pašvaldības atbalstam bērniem bez maksas ir transports, ēdināšana, mācības, kā arī mācību līdzekļi – grāmatas, pildspalvas, burtnīcas. Tas tiek īstenots kopā ar citiem sadarbības partneriem. Ēdināšanu nodrošina Madlienas vidusskolas virtuve; ik dienu tiek sagatavotas porcijas Krapes skolas audzēkņiem, kas tiek piegādātas uz mācību iestādi.
 
Apvienoto klašu priekšrocības
Apvienoto klašu sistēma Latvijas skolās nav jaunums, jo lauku skolās tā ir salīdzinoši ierasta prakse. Tas saskan arī ar Valmieras pamatskolas UNIVERSUM redzējumu, jo, viņuprāt, skolā un klasē atmosfēra ir pielīdzināma ģimenei. Arī ģimenēs vienkopus aug bērni, kuri ir dažādos vecumos, tādejādi tiek nodrošināts dabisks mācīšanās process, kur jaunākie bērni mācās no vecākajiem un vecākie bērni var mācīties atbildību un rūpes par jaunākajiem.
 
Pedagoģe Inga Plūmīte novērtē gan ģimenisko atmosfēru skolā, gan iespēju katram bērnam veltīt individuālu laiku. Iepriekš strādājusi pirmsskolas izglītības iestādē Ogrē. Reizi nedēļā no Ogres brauc arī logopēde Vija Vanaga. Darbu šajā skolā viņa uztver kā izaicinājumu, jo šeit tiek īstenota citādāka pieeja, bet, viņasprāt, ieguvēji būs gan pedagogi, gan bērni. Logopēde uzskata, ka šādos apstākļos ir vieglāk risināt arī bērnu valodas traucējumus.  Margarita Poriete kā sākumskolas skolotāja iepriekš strādājusi Salaspils 1. vidusskolā. Viņa ir priecīga par iespēju strādāt jaunajā vidē, ar mazāku skolēnu skaitu. Skolotāja novērtē mācību iestādes apkārtni, iespēju bērniem iepazīt dabu. Inese Semenko kā sākumskolas skolotāja strādājusi Ogres 1. vidusskolā. Darbs Krapes skolā, viņasprāt, ir Dieva aicinājums. Viņa uzskata, ka darbs šajā skolā ir izaugsmes iespēja. Kopējo atmosfēru skolā I. Semenko raksturo kā patīkamu un mierīgu.

Apgūst Montesori pedagoģijas principus
Lai mācību darbā varētu īstenot Montesori pedagoģijas principus, pedagogi apguvuši un pilnveidojuši savas kompetences par Montesori darba metodēm. Tiek plānoti arī pieredzes apmaiņas braucieni uz Valmieras pamatskolu UNIVERSUM, lai gūtu zināšanas no pieredzējušiem pedagogiem. Mācību plānošanas un metodiskais darbs šobrīd notiek ciešā sadarbībā ar šo skolu, pedagogi un vadība reizi nedēļā apciemo Krapes skolu, lai sniegtu metodisko atbalstu un uzmundrinātu komandu jauno izaicinājumu priekšā. Krapes skolas mācību spēki ļoti novērtē Montesori pedagoģisko virzienu, ir ieinteresēti un gatavi to apgūt papildus.
 
Ļoti atsaucīgi vecāki
Skolas vadība jūt vecāku atsaucību, kopīgi jau aizvadīta Tēvu diena, šobrīd notiek gatavošanās skolotāju dienai, kurā plānots organizēt talku skolas ābeļdārzā. Gatavojoties mācību cēlienam vecāki palīdzējuši krāsot sienas, iekārtot mēbeles, tāpat ir ieinteresēti arī piedalīties mācību darbā; viens no vecākiem ir pieteicies piektdienu pēcpusdienās nodarbināt bērnus, dodoties pārgājienos. Divi no vecākiem ir mācītāji, viņi skolā organizē svētbrīžus.
 
Attīstīs interešu izglītības nodarbības
Šobrīd skolā aktuāli ir interešu izglītības pilnveidošanas un attīstīšanas jautājumi; apkopotas bērnu un vecāku vēlmes, iespēju robežās mēģinot piedāvāt pēc iespējas plašāku pēcpusdienas programmu. Skolā ir enerģisks un aktīvs sporta skolotājs, kuru plānots piesaistīt arī interešu izglītības nodarbību vadīšanā. Krapes skola var lepoties ar modernu sporta zāli,  kuru jaunā skolas vadība vēlas maksimāli izmantot, piedāvājot aktivitātes arī vietējiem iedzīvotājiem. Šobrīd pieejamas arī klavieru nodarbības, plānots piedāvāt arī dziedāšanas nodarbības solo un ansamblī. Pēcpusdienās jau notiek Bībeles stundas.
 
Skolas vide ir mainījusies
Kā stāsta kādreizējās Krapes pamatskolas un Madlienas vidusskolas Krapes filiāles vadītāja Judīte Hmeļņicka, kura šajā ēkā strādājusi daudzus gadus un nu ir atkal atgriezusies, pirmās izmaiņas, ko viņa ievēroja, bija miers un klusums, kas tagad valda skolā. Smejoties viņa teic, ka iepriekš četri bērni bijuši skaļāki, nekā šobrīd 43 bērni kopā. Skolā arī nav zvana, tas vidi padara mazāk trauksmainu. Viņa ir laimīga, ka šeit ir atgriezušies bērni; ļoti novērtē Montesori pedagoģiskas pieejas ieviešanu, jo arī pati to jau kādu laiku apgūst. Šobrīd viņa ir atgriezusies Krapes skolā UNIVERSUM kā saimnieciskās daļas vadītāja, taču nākamgad plāno turpināt darbu kā pedagogs.
 
Arī pedagoģe Ilze Bondere šeit atgriezusies pēc divu gadu pārtraukuma, iepriekš šajā skolā nostrādājusi 30 gadus. Šobrīd strādā ar skolēniem tālmācības programmā un pasniedz arī angļu valodas stundas. Uz jauno skolu pedagoģe nākusi ar divejādām sajūtām, no vienas puses - it kā pierasta, pazīstama vide, no otras puses - ļoti daudz ir mainījies, jauni kolēģi, pedagoģiskā pieeja, taču ir gatava pārmaiņām. Attiecībā uz tālmācības programmu, ko vada I. Bondere, bērni faktiski mācās tālmācībā, taču atrodas skolā uz vietas, tādējādi viņus atbalsta skolotājs konsultants, kas palīdz un disciplinē. Šādā mācību modelī bērni arī socializējas, tiek nodrošināti ar pusdienām. Ņemot vērā, ka šis ir inovatīvs apmācību veids, ko eksperimentālā veidā nodrošina Valmieras pamatskola UNIVERSUM, viņi rūpējas arī par šo skolēnu ēdināšanu, no savas puses sedzot šo skolēnu ēdināšanas izmaksas.
 
Lai ziemā nebūtu jāsalst
M. Zanerips stāsta, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko skolai būtu steidzami jārisina, ir centrālās apkures sistēmas ierīkošana skolā; projekts ir izstrādāts, taču ir vajadzīgs finansējums. Krāsnis ir novecojušas, taču to atjaunošanas izmaksas ir līdzvērtīgas centrālās apkures sistēmas izmaksām. Skolā jau ir piedzīvots ugunsgrēks, tāpēc ugunsdrošības noteikumi ir ļoti svarīgi.
 
Krapes skola piedalās konkursā
Krapes skola piedalās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izsludinātajā konkursā “Tam labam būs augt”; tika pieteikts Krapes skolas stāsts ar ideju attīstīt tiešsaistes mācību klašu ierīkošanu Krapē, Valmierā un Rīgā, tā būtu aprīkota klase ar studijas mikrofonu, 180 grādu kameru, kas projicē bildi uz ekrāna, tā būs iespēja efektīvam grupu darbam, kā arī skolēnus sagatavotu darbam starptautiski, kur šāda veida risinājumi tiek pielietoti ikdienā.
 
Starp vairāk nekā 60 pieteikumiem sociālais uzņēmums no Ogres novada – alternatīvā izglītības iestāde, Krapes skola “Universum”, ar savu ideju tika fināla desmitniekā un jau šodien plkst. 18.00 notiks konkursa noslēgums, kad tiks prezentētas veiksmīgākas 10 idejas. Skatītāju balsojums noteiks vienu no konkursa uzvarētājiem, kurš savas sociālās biznesa idejas vai projekta realizēšanai saņems 1200 eiro finansējumu. Konkursa tiešraide 25. septembrī no plkst.18.00 līdz 20.00 būs skatāma laikraksta “Dienas Bizness” portālā www.db.lv, www.delfi.lv un sociālajā tīklā Facebook.
 
Tiešraides saites:

Ikviens tiek aicināts atbalstīt Krapes skolu, balsojot! Kā uzsver M. Zanerips, būtiskāk par finansiālo balvu ir idejas atbalstīšana – jauna iespēja, kā strādāt lauku skolām.  Viņš ir pārliecināts, ka šis nav pēdējais stāsts par lauku skolas atvēršanu, un Ogres novads tam būs kā iedrošinošs piemērs.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju ārkārtas sēžu darba kārtība

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?