Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada pašvaldības domes sēdes tiešraides video

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.09.2020 09:00


Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 17. septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·       Sēdes informatīvā daļa
·       Nākamās komiteju sēdes 08.10.2020., domes sēde 15.10.2020.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.     Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.      Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49/2010 “Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā”” precizēšanu. Ziņo R.Vītols
1.2.      Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.14/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” precizēšanu. Ziņo R.Vītols
1.3.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.4.      Par dzīvojamās mājas Lapu iela 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.5.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 19, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.6.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.7.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 17, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.8.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 25, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.9.      Par dzīvojamās mājas Lapu ielā 8, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols
1.10.   Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7401 005 0467) nomas līguma pagarināšanu. Ziņo M. Volkova
1.11.   Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ogresgala pagasta padome”, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0273. Ziņo M. Volkova
1.12.   Par lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks
1.13.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
 
 
2.     Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.      Par finansējuma piešķiršanu dalībai Latvijas čempionātā kartingos. Ziņo I.Švēde
2.2.      Par grozījumiem 2017.gada 16.jūnija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”. Ziņo E.Asars
2.3.      Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ziņo A.Ormane
2.4.      Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmumā  (protokols Nr.18; 19.§) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo A.Ormane
2.5.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā  (protokols Nr.2; 20.§) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo A.Ormane
2.6.      Par Ogres novada pašvaldības vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju amatalgām. Ziņo I.Švēde
2.7.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā Ziņo A.Pūga
2.8.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā Ziņo A.Pūga
2.9.      Par atļauju Ilzei Čiščakovai savienot amatus Ziņo A.Pūga
 
3.     Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.      Par Ogres Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanu. Ziņo I.Švēde
 
4.     Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.      Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Misters
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.     Par Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmuma “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” atcelšanu. Ziņo J.Duboks
 
2.     Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks
 
3.     Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības Ogres Mākslas skolas direktori Astru Rubeni. Ziņo A.Pūga
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
13
19
24
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?