Brīvības iela 24.04.2019.

Projekta “PuMPuRS” ietvaros uzlabojas skolēnu mācību sasniegumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

31.03.2021 16:40

Otrais mācību semestris nu jau ir pusē. Skolēni sāk apzināt savus mācību sasniegumus, lai veiksmīgi noslēgtu mācību gadu. Pavasara brīvlaikā jaunieši ir atpūtušies un gatavi pēdējam mācību cēlienam, tomēr ieilgusī ārkārtējā situācija skolēnus pie datora ekrāniem ir ļoti nogurdinājusi. Pateicoties dalībai Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros, arī martā Ogres novada izglītības iestāžu 5. līdz 12. klašu skolēni saņēmuši individuālo atbalstu mācībās. Viens no projektā iesaistīto pedagogu svarīgākajiem uzdevumiem šobrīd ir jauniešu motivēšana, atbalstot mācību priekšmetos, kas sagādā grūtības.

 
Individuālās konsultācijas joprojām tiek organizētas gan klātienē, gan attālināti.
 

Ogres Valsts ģimnāzijā
atbalstu mācībās saņem 46 skolēni; martā projektā iekļauti divi skolēni, kuriem mācību grūtības radušās attālinātā mācību procesa dēļ. Kā stāsta projekta koordinatore Svetlana Sermule, attālināto mācību laikā būtiska loma ir tieši socializācijai, tāpēc palielinās pieprasījums pēc klātienes konsultācijām, kurās skolēnam ir nepieciešams gan atbalsts konkrēta mācību priekšmeta apguvē, gan klātienes saruna ar skolotāju. S. Sermule informē, ka martā klātienes konsultācijas nodrošināja 7 pedagogi; atbalstu klātienē gan konkrētā mācību priekšmeta apguvē (lielākoties matemātikā un angļu valodā), gan psihologa atbalstu saņēma 19 skolēni. ’’Klātienes konsultācijas prasa īpašu plānošanu, jo tās var notikt tikai pēc mācību stundām un citām konsultācijām, tāpat ir jāparedz arī laiks skolēna nokļūšanai līdz skolai, taču ieguvums, tiekoties ar skolotāju klātienē, ir daudz lielāks, jo tiek izrunāti neskaidrie jautājumi, pārrunāta arī skolēnu pašsajūta. Novēroti arī uzlabojumi mācību sasniegumos,” komentē S. Sermule.
 
Ogres 1. vidusskolā individuālu atbalstu mācībās saņem 103 skolēni. Projekta koordinatore Ramona Ķiesnere atzīst, ka šis laiks skolēniem nav viegls. Skolēni ļoti novērtē ne vien pedagogu palīdzību mācībās, bet arī morālo un psiholoģisko atbalstu. Īpaši grūti esot skolēniem, kurus skārušas kādas pārmaiņas, piemēram, skolas maiņa, tomēr pedagogiem ir gandarījums, kad izdodas skolēniem palīdzēt. Tuvojoties mācību gada noslēgumam, skolēnu vajadzības turpina pieaugt, šobrīd tiek meklēti latviešu valodas un matemātikas skolotāji. Konsultācijas lielākoties notiek attālināti.
 
Jaunogres vidusskolā tiek īstenoti 66 individuālie plāni. Atbalsts mācības lielākoties tiek sniegts attālināti; konsultācijas klātienē saņem 7 bērni. Projekta koordinatore Irina Aleksandrenkova stāsta, ka pedagogi skolēniem palīdz apgūt ne tikai noteikta mācību priekšmeta saturu, bet arī digitālās prasmes, jo, piemēram, 5. – 6. klašu skolēniem nereti nav tik vienkārši orientēties digitālajā vidē un izmantot tehnoloģiju iespējas.
 
Ogres sākumskolā atbalstu mācībās saņem 56 skolēni. Attālinātā mācību procesa laikā konsultācijas tiek nodrošinātas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, kā arī ir nodrošināts speciālā pedagoga un sociālā pedagoga atbalsts.

Ogresgala pamatskolā tiek īstenoti 12 individuālie plāni; konsultācijas notiek gan klātienē, gan attālināti. Šajā laikā palīdzība sniegta gan mācību priekšmetos, gan arī nodrošināts psiholoģiskais un emocionālais atbalsts. Projekta koordinatore Irēna Ošiņa stāsta, ka skolēni ir kļuvuši priecīgāki, viņi arvien vairāk apzinās savas spējas, novērtē pedagogu ieguldījumu.

Ķeipenes pamatskolā atbalstu mācībās saņem 16 skolēni. Vairumā gadījumu bērniem šāds individuāls darbs ar pedagogu patīk, taču ir gadījumi, kad skolēnu atsaucība ir zema, tad ir jādomā jauni veidi, kā jaunieti ieinteresēt uzlabot savus mācību sasniegumus. Projekta koordinatore Mairita Upeniece stāsta, ka bērni, kuri grib uzlabot savas sekmes, to dara ar prieku. Individuālās konsultācijas tiek sniegtas gan klātienē, gan attālināti.

Taurupes pamatskolā sastādīti 9 individuāli plāni; aizritējis projekta trešais mēnesis, skolēni un pedagogi ir sastrādājušies.  Projektā iesaistītie jaunieši novērtē iespēju individuāli aprunāties ar skolotāju, lai pārrunātu darbu stundās, mācību vielu. Projekta koordinatore Ligita Millere uzskata, ka individuāla, personīga pieeja ļauj spēcīgāk koncentrēties darbam, mācībām sev ērtā tempā, un tas bērnus iepriecina arī ārkārtējās situācijas apstākļos.

Madlienas vidusskolā atbalstu mācībās saņem 2 skolēni. Projekta koordinatore Maruta Viduce - Ševele stasta, ka nostiprināta laba, atbalstoša sadarbība ar skolēnu ģimenēm. Mācību priekšmetu konsultācijas notiek attālināti. Skolēni tiek motivēti, atbalstīti, lai varētu sekmīgi pabeigt pamatskolu.

Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.


Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?