Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu tiešraides video

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

10.09.2020 09:00

 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2020.gada 10.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
· Domes vadības, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 17.09.2020. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.     Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.      Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49/2010 “Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā”” precizēšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.10
1.2.      Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.14/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” precizēšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.15
1.3.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītolspulksten 9.15
1.4.      Par dzīvojamās mājas Lapu iela 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.15
1.5.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 19, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.15
1.6.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.20
1.7.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 17, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.20
1.8.      Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 25, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.20
1.9.      Par dzīvojamās mājas Lapu ielā 8, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.20
1.10.   Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7401 005 0467) nomas līguma pagarināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.25
1.11.   Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ogresgala pagasta padome”, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0273. Ziņo I.Kažoka pulksten  9.25
1.12.   Par lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 9.30
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.35
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            J.Laizāns
 

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2020.gada 10.septembrī pulksten 9.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.     Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.      Par finansējuma piešķiršanu dalībai Latvijas čempionātā kartingos. Ziņo I.Švēde pulksten 9.40
2.2.      Par grozījumiem 2017.gada 16.jūnija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”. Ziņo E.Asars pulksten 9.45
2.3.      Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Ziņo S.Velberga pulksten 9.50
2.4.      Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmumā  (protokols Nr.18; 19.§) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 9.50
2.5.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā  (protokols Nr.2; 20.§) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 9.50
2.6.      Par Ogres novada pašvaldības vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju amatalgām. Ziņo S.Gruntepulksten 9.55
2.7.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā Ziņo A.Pūga pulksten 10.00
2.8.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā Ziņo A.Pūga pulksten 10.00
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par atļauju Ilzei Čiščakovai savienot amatus Ziņo A.Pūga pulksten 10.00
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2020.gada 10.septembrī pulksten 10.05
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.     Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.             Par Ogres Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.05
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 A.Mangulis

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2020.gada 10.septembrī pulksten 10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.     Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.      Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Misters pulksten 10.10
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 M.Siliņš

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
13
19
24
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?