Mutiskā izsolē atsavina nekustamo īpašumu "Pie Stiebriņiem" Madlienas pagastā

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

23.11.2020 15:18

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka tiks atsavināts mutiskā izsolē ar augšupejošu soli starpgabals “Pie Stiebriņiem”, kadastra numurs 74680020042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 74680020021, 3,19 ha platībā (turpmāk – Starpgabals).

Izsoles sākumcena EUR 6000 . Nodrošinājuma nauda EUR 600 . Izsoles solis EUR 200.
Tiesības pieteikties Starpgabala atsavināšanai ir blakus esošā nekustamā īpašuma “Ģibuļi”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680010160, un nekustamā īpašuma “Stiebriņi”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680020029, zemes īpašniekiem (turpmāk – Pretendenti).
Lūdzam Pretendentus līdz 2020. gada 22. decembrim iesniegt pieteikumu par Starpgabala pirkšanu Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, vai elektroniski uz e-pastu ogredome@ogresnovads.lv.
Iepazīšanās ar vērtējumu, izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē. Informācija par īpašumu pa tālr. 65039185. Informācija par izsoles procesu pa tālr. 65049153, www.ogresnovads.lv.