Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Noslēdzies projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā 2016”

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.12.2016 10:21

Sestdien, 10.decembrī, projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā 2016” dalībnieki pulcējās noslēguma pasākumā, lai izvērtētu paveikto, dalītos pieredzē un pārrunātu ieceres dalībai projektu konkursā nākamgad.

 
Nolūkā uzlabot dzīves kvalitāti un sekmēt iedzīvotāju iniciatīvu, Ogres novada pašvaldība, turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, arī šogad rīkoja projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.
 
Projekta ietvaros novada iedzīvotāju grupas, biedrības un nevalstiskās organizācijas varēja pretendēt uz pašvaldības finansējumu savu ideju realizācijai. Projektu realizēšanai pašvaldības budžetā tika piešķirti 40 000 eiro. Saskaņā ar projektu konkursa nolikumu katra projekta īstenošanai pretendenti varēja saņemt finansējumu līdz 1000 eiro.
 
Projektu vērtēšanas komisija ir iepazinusies ar katrā projektā paveikto un atzinusi, ka visi projekti, kopskaitā 42, ir veiksmīgi īstenoti. 
   
Pagājušajā gadā konkursa noslēguma pasākums pirmo reizi tika rīkots ārpus Ogres – Madlienā, turpinot iesākto, arī šogad konkursa dalībnieki pulcējās laukos – Meņģeles pagastā, kur pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne un tautas nama vadītāja Ilze Jankuna visus pasākuma dalībniekus viesmīlīgi uzņēma šī pagasta kultūras iestādē, iepazīstinot viesus ar Meņģeles pagasta dzīves aktualitātēm, savukārt jauno mūziķu trio “Mediante” izpildījumā, mīļi un sirsnīgi sveicot gan Ogres un novada pagastiem sabraukušos, gan meņģeliešus, skanēja dziesma par Meņģeli.
 
Projektu konkursa noslēguma pasākuma dalībniekus - gan projektu īstenotājus, gan organizatorus - sveica un par veiksmīgi paveiktajiem darbiem pateicās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, mudinot arī turpmāk būt radošiem un iniciatīvas bagātiem un, piedaloties projektu konkursos, izmantot iespēju paveikt ko noderīgu sabiedrībai.
 
Prezentācija par īstenotajiem projektiem šoreiz sākās ar Mazozolu bērnu priekšnesumu, šādi apliecinot, ka iedzīvotāju grupas “Radošā bērnu atpūta” projekts “Mazozolos danci vedu” (projekta koordinatore skolotāja Liene Millere), ir īstenots - mazie dejotāji ir tikuši pie jauniem tautas tērpiem.
 
Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Sanda Zemīte, kura ir arī projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” koordinatore, iepazīstināja noslēguma pasākuma dalībniekus ar konkursa gaitu un katrā projektā paveikto.
 
Pavisam konkursa ietvaros tika saņemti 52 projektu pieteikumi (30 Ogres pilsētas teritorijā, pa 4 projektiem – Ķeipenes un Madlienas pagastos, 3 projekti – Mazozolu pagastā, pa 2 projektiem – Lauberes, Meņģeles, Ogresgala, Suntažu un Taurupes pagastos, 1 projekts – Krapes pagastā). Iesniegtie projekti skar dažādas ar dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītas sfēras, piemēram, dažādu sabiedriski nozīmīgu teritoriju labiekārtošana, daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošana un apzaļumošana, bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu izveide vai atjaunošana, u.c.
 
Izvērtējot katra projekta pieteikumu, tika apstiprināti 42 projekti par kopējo summu 39996,19 eiro.
 
Izmantojot piešķirto finansējumu, kā jau minēts iepriekš, īstenoti visi apstiprinātie projekti.
 
Ogrē ir veikta vairāku daudzdzīvokļu māju piegulošās teritorijas un pagalmu labiekārtošana un apzaļumošana (Upes pr. 22, Tīnūžu iela 7, Ausekļa pr. 9, Grīvas pr. 13, Mālkalnes pr. 23, Lapu iela 8, Skolas iela 17). Kooperējoties trīs māju iedzīvotāju grupām, ierīkots iežogots šķiroto atkritumu konteineru laukums Sūnu ielā. Šajā projektu konkursā ierīkots pirmais “Lietus dārzs”, lai namīpašumā O.Kalpaka ielā ar līdz šim mazpazīstamu metodi - iestādot atbilstošus augus – pasargātu zemesgabalu no pārlieku lielā mitruma, kas rodas no apkārtējo teritoriju plūstošajiem nokrišņu notekūdeņiem. Bērnu rotaļlaukumi ierīkots Ausekļa pr. 1, Krasta ielā 3 un Lašupēs, bērnudārza “Sprīdītis” teritorijā izveidota sajūtu taka “Plikās pēdiņas”, izveidota sajūtu siena un uzstādītas  šūpoles.
 
Labiekārtošanas darbi veikti ev. luteriskās baznīcas, teritorijā – izveidoti jauni stādījumi, uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas,  ieklāti oļi pie baznīcas pamatiem. Ogres Centrālās bibliotēkas teritorijā ierīkota āra lasītava. Špakovska parkā veikta atpūtas laukuma labiekārtošana, atjaunoti  soliņi un atkritumu urnas. Orientēšanās sporta entuziasti, turpinot iepriekšējos gados iesāktos darbus orientēšanās poligona izveidē, ir  izstrādājuši orientēšanās karti ar iekopētiem kontrolpunktiem un izvietojuši kontrolpunktus pilsētas parkos un mežos Pārogres teritorijā, savukārt biedrība “Street Warriors” ir iegādājušies nepieciešamo inventāru pagaidām vēl mazpazīstama sporta veida – slackline – attīstīšanai un uzsākuši treniņus un demonstrējumus skolās. Īstenojot projektu “Kaķu dzīve Ogrē”, daudz paveikts, lai ierobežotu bezsaimnieku kaķu vairošanos – veikta kaķu sterilizācija, sameklētas mājas  kaķēniem, sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem.
 
Krapes pagasta dauzdzīvokļu mājas “Dzelmes” teritorijā ierīkota daudzfunkcionāla nojume, kā arī veikta pagalma apzaļumošana.
 
Ķeipenes pagasta centrā izveidota vieta Latvijas karogam, uzstādot karoga mastu, izveidojot bruģētu pamatni un mastā paceļot Latvijas valsts karogu, kā arī labiekārtota represēto piemiņas vieta, izveidojot pieminekļa pamatni un nobruģējot laukumu ap to.
 
Ķeipenē ir veikta arī daudzdzīvokļu mājas “Akācijas” piebraucamā ceļa seguma atjaunošana un pludmales volejbola laukuma pilnveidošana, nomainot tīkla statīvus, uzstādot tiesneša platformu un papildinot laukuma segumu ar smilti.
 
Lauberes pagastā,pie bibliotēkas un āra spēļu laukuma uzstādot soliņus un veicot apzaļumošanu, veikta WiFi teritorijas labiekārtošana, savukārt bērnu radošas atpūtas iespēju paplašināšanai skolas teritorijā, ierīkojot smilšu kasti, rotaļu namiņu, šūpoles un solus, pilnveidots rotaļlaukums pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
 
Madlienas pagastā veikta fusbola korta labiekārtošana, izveidojot bruģētus celiņus, izveidojot zālienu un veicot apzaļumošanu. Latvijas pagastu ozolu birzs teritorijā pagasta centrā izveidots vides objekta “Dižozols”, izgatavota un uzstādīta informatīva planšete, Madlienas kultūras nama teritorijā uzstādīti ozollapas formas soliņi un pie Madlienas vidusskolas stadiona 100 m garā posmā iestādot tūjas, izveidots vēju aizturošs dzīvžogs.
 
Mazozolu pagastā Mazozolu skolas pirmsskolas grupas bērniem iegādāti tautastērpi un veikta vainadziņu izšūšana, savukārt pagasta centrā, izveidojot apstādījumus, izbruģējot taciņas, uzstādot soliņus un šūpoles, ierīkota atpūtas vieta.
 
Meņģeles pagastā Mednieku un makšķernieku biedrība, turpinot mākslīgo ūdenstilpju – Zvanu ezera un Lejas ezera – labiekārtošanu, ierīkoja makšķerēšanas laipu makšķerniekiem ar īpašām vajadzībām, izvietoja informāciju uz Zvanu ezera meniķa drošības vairogiem un uzsāka Lejas ezera meniķa rekonstrukcijas 1.kārtu, savukārt biedrība “MĒS attīstībai” izgatavoja un uzstādīja jaunu informatīvo stendu pagasta centrā.
 
Ogresgala pagasta Ciemupē īstenoti divi projekti - uzstādīti trīs soliņi un atkritumu urnas pie šovasar izbūvētā veloceliņa Ogre - Ciemupe, kā arī atjaunoti soliņi un izvietotas atkritumu urnas pie Ciemupes Tautas nama un estrādē, sakārtotas , stāvlaukums pie Tautas nama.
 
Suntažu pagastā šajā konkursā realizēti divi projekti - labiekārtojot Suntažu vidusskolas sporta laukumu, tajā uzstādīti divi āra trenažierus, savukārt Ķieģeļceplī izveidots jauns bērnu rotaļu laukums ar smilšu kasti, alpīnisma sienu, slidkalniņu un šūpolēm.
 
Taurupes pagastā,izmantojot projektu konkursā iegūto finansējumu divu projektu realizēšanai, pie Plaužu ezera ierīkots rotaļu laukums bērniem - ar šūpolēm, līdzsvara horizontālām trepēm, smilšu rotaļu komplekts buru kuģa veidolā, koka klasītes, soliņi, un drošības sētu pie grāvja, kā arī ierīkots pludmales volejbola laukums.
 
Par sekmīgi paveikto darbu domes priekšsēdētāja A.Manguļa parakstītu apliecinājumu saņēma visu projektu īstenotāji, savukārt piecu projekti realizētāji saņēma arī naudas balvas, kas tika noteiktas saskaņā ar konkursa nolikumu.
 
Nominācija “Gada projekts” un naudas balva 300 eiro apmērā piešķirta biedrības “Plaužezeram” projektam “Bērnu rotaļu laukums pie Plaužu ezera”, projekta koordinators Rolands Celmiņš, nominācija “Par nesavtīgu darbu dzīves kvalitātes uzlabošanā” un naudas balva 200 eiro apmērā – iedzīvotāju grupas “Mēs par kaķiem!” projektam “Kaķu dzīve Ogrē”, projekta koordinatore Katrīna Kūkuma. Nomināciju “Par ieguldījumu sabiedriski nozīmīgu teritoriju labiekārtošanā” un naudas balvu 200 eiro ieguvis iedzīvotāju grupas “Ogres evaņģēliski luteriskās draudzes locekļi” projekts “Vieta, kur uzzied ne tikai dvēsele!”, projekta koordinatore Inese Ņeverovska.
 
Nominācija “Par pilsētas estētiskā tēla veidošanu” un naudas balva 150 eiro piešķirta dzīvokļu īpašnieku biedrības “Mūsmājas 23” projektam “Zaļi ziemā, vasarā”, projekta koordinatore Rita Oreniša, savukārt nomināciju “Par mērķtiecību” un naudas balva 150 eiro ieguvis biedrības “Meņģeles makšķernieku biedrība” projekts “Pagasta ūdenstilpes – mūsu unikālā bagātība 3”, projekta koordinators Aivars Bramanis.
 
Kā pretendentus pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija ”, kurā ietilpst arī Ogres novada pašvaldība, reģionālās balvas un nacionālās balvas saņemšanai izvirzīti trīs projekti: “Bērnu rotaļu laukums pie Plaužu ezera”; “Kaķu dzīve Ogrē”, “Vieta, kur uzzied ne tikai dvēsele!”. Par balvu piešķiršanu šiem projektiem lems apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” valde.
 
Liels paldies visiem projektu īstenotājiem par iniciatīvu un vēlmi aktīvi piedalīties dzīves kvalitātes pilnveidošanā novadā!
 
Ar savu pieredzi projektu konkursa dalībnieki dalījās gan prezentācijās noslēguma pasākuma oficiālajā daļā, gan neformālās sarunās.
 
Par pasākuma dalībnieku emocionālo labsajūtu un labu garastāvokli gādāja trio “Mediante” (Zane, Laine, Māris) ar brīnišķīgu koncertu Ziemassvētku noskaņā. 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?