Kopīgs pasākums divu konkursu uzvarētājiem

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi > Ziņu arhīvs > 2016

13.12.2016 13:04

Pagājušās nedēļas nogalē līdz ar daudziem citiem pasākumiem novadā notika arī pašvaldības rīkoto konkursu “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” un “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” kopīgs noslēguma pasākums Suntažu kultūras namā.


Konkurss “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” tika rīkots, lai iesaistītu Ogres novada pagastu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā un popularizētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju pieredzi savas dzīves vides uzlabošanā.
Konkurss tika rīkots divās grupās: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ir līdz 12 dzīvokļiem, un tām piegulošās teritorijas; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ir virs 12 dzīvokļiem, un tām piegulošās teritorijas pagastu lauku teritorijā.
Konkursam pieteikto māju vērtēšana noritēja divās kārtās – 1.kārta katrā pagastā atsevišķi, 2.kārtā – konkursa 2.kārtai izvirzīto dzīvojamo māju vērtēšana novadā.
Apmeklējot konkursa 2.kārtai izvirzītās dzīvojamās mājas un vērtējot pēc nolikumā apstiprinātajiem kritērijiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupā līdz 12 dzīvokļiem augstāko vērtējumu saņēma māja “Dzelmes” Madlienas pagastā, nākamais augstākais vērtējums mājai “Rīti” Suntažu pagastā, tai ar vienādu vērtējumu seko “Pīlādži” Suntažu pagastā un “Teikas” Madlienas pagastā.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupā virs 12 dzīvokļiem augstā kais vērtējums bija mājai “Palejas” Ķeipenes pagastā, nākamais augstākais vērtējums – mājai “Vizbuļi” Ķeipenes pagastā, tai sekoja “Dzelmes” Krapes pagastā.
Izskatot konkursa vērtēšanas komisijas iesniegto vērtējumu, Ogres novada pašvaldības dome šā gada 20.oktobra sēdē nolēma d audzdzīvokļu dzīvojamo māju grupā līdz 12 dzīvokļiem 1.vietu piešķirt mājai “Dzelmes” Madlienas pagastā, 2.vietu - mājai “Rīti” Suntažu pagastā, savukārt 3.vieta tika piešķirta divām mājām – “Pīlādži” Suntažu pagastā un “Teikas” Madlienas pagastā.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupā virs 12 dzīvokļiem 1.vietu dome piešķīra mājai “Palejas” Ķeipenes pagastā, 2.vietu – mājai “Vizbuļi” Ķeipenes pagastā, bet 3.vietu – mājai “Dzelmes” Krapes pagastā.
Abās māju grupās godalgoto vietu ieguvējiem piešķirta konkursa nolikumā noteiktā naudas balva un Ogres novada pašvaldības Atzinības raksts.
Konkurss “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” tika rīkots lai veicinātu Ogres pilsētas iedzīvotāju līdzdalību pilsētvides veidošanā, noskaidrotu sakoptākos namīpašumus Ogres pilsētas individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijās, kā arī popularizētu namīpašnieku pieredzi īpašumu uzturēšanā un labiekārtošanā.
Šis konkurss norisinājās vienā kārtā. Apmeklējot konkursam pieteiktos īpašumus un izvērtējot pēc nolikumā noteiktajiem kritērijiem, augstāko vērtējumu saņēma namīpašums Strēlnieku prospektā 43, tam seko namīpašums Akmeņu ielā 28 un Krastmalas ielā 6.
Novada pašvaldības dome s sēdē 20.oktobrī, izskatot konkursa vērtēšanas komisijas iesniegto vērtējumu, tika nolemts konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” Gada laureāta nosaukumu piešķirt namīpašumam Strēlnieku pr. 43, nomināciju “Konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” laureāts” piešķirt diviem īpašumiem – Akmeņu ielā 28 un Krastmalas ielā 6, to īpašniekiem attiecīgi piešķirot nolikumā paredzēto naudas balvu un Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu.
Pēc naudas balvas saņemšanas namīpašuma Strēlnieku prospektā 43, Ogrē, Regina Dzelzīte paziņoja, ka viņa savu naudas balvu ieskaitīs Lauberes bērnunama ziedojumu kontā.

Konkursu noslēguma pasākumā tika prezentēts konkursa rezultātu kopsavilkums, atspoguļojot katras mājas labiekārtošanā paveikto, domes priekšsēdētāja vietnieces Ineta Tamane un Ilga Vecziediņa sveica abu konkursu uzvarētājus un pasniedza domes piešķirtās naudas balvas un Atzinības rakstus.
Tā kā konkursu noslēguma pasākums notiks Suntažos, Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ronis sveica sava pagasta 1.kārtas uzvarētājus konkursā “Ogres novada sakoptākā sēta 2016”. Māju grupā līdz 12 dzīvokļiem 1.vieta mājai “Rīti”, 2.vieta – “Pīlādži”, 3.vieta – “Ķieģeļceplis 2” un “Ķieģeļceplis 4”, savukārt māju grupā virs 12 dzīvokļiem 1.vietā ir māja “Dzelmes 2”, 2.vietā – “Atvari”, 3.vietā – “Dzelmes 1”. Pasākuma gaitā abu konkursu dalībnieki dalījās pieredzē savu namīpašumu uzturēšanā un teritoriju labiekārtošanā un rosināja pašvaldībai turpināt šādu konkursu organizēšanu.
Paldies Suntažu kultūras nama vadītājai Dzidrai Sproģei un viņas palīgiem par viesmīlību, kā arī atsaucību un palīdzību pasākuma organizēšanā. Paldies kultūras nama ansambļa “Svīre” dziedātājām!