Madlienas vēsture

Madlienas teritorijas vēsturiskā attīstība

13.gs. tagadējā Madlienas pagasta teorija nonāca Rīgas arhibīskapijas pakļautībā. Jau 1226. g. bīskaps Alberts izlēņoja Sises upes augšgala novadu vasalim Ungernam Šternbergam. Ap 1250. g. arhibīskaps atļāva Sises krastā celt baznīcu, kura tika nosaukta par Magdalēnas baznīcu, jo to uzcēla uz vasaļa mirušās sievasmāsas Magdalēnas kapa. Tā radies Magdalēnas nosaukums.

18. gs. Lielās muižas zemē izveidojās Lielais pagasts, kam 1897. g. pievienoja  Zādzenes un Vērenes pagastu. Pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas to pārdēvēja par Madlienas pagastu.

1935. g. pagasta platība bija 14000 ha. 1945. g. Madlienas pagastā izveidoja Madlienas, Vērenes un Zādzenes ciemu, bet pagastu 1949. g. likvidēja. 1951. g. Madlienas ciemam pievienoja Jaunaķeipenes ciemu, 1954. g. – Zādzenes ciemu, 1977. g. – daļu Plāteres ciema. Vērenes ciemu 1954. g. pievienoja Bebru ciemam, bet 1960. g. Vērenes apkaimi pievienoja Plāteres ciemam.

1990.  g. atjaunoja Madlienas pagastu. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā tagadējam Madlienas pagastam pievienota daļa bijušā Ķeipenes un Plāteres pagasta teritorijas.