Ogres novada sakoptākā sēta

Konkursu “Ogres novada sakoptākā sēta” 2014. gadā pirmo reizi rīkoja Ogres novada pašvaldība un pašvaldības administrācija. Lēmumu par konkursa rīkošanu un tā nolikumu dome pieņēma 19.06.2014.

Konkurss notika Ogres novada pagastu teritorijā un tā mērķis - veicināt Ogres novada pagastu attīstību, kā arī pašvaldības un pagastu iedzīvotāju sadarbību.

Konkursa uzdevums - ieinteresēt un iesaistīt Ogres novada iedzīvotājus savas sētas un apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, noskaidrot sakoptākos īpašumus šādās grupās:

  • sakoptākās individuālās dzīvojamās mājas pagastu apdzīvoto vietu centros;
  • sakoptākā lauku sēta – ģimenes dzīvesvieta.

Un popularizēt konkursa galveno balvu ieguvēju un laureātu pieredzi un sasniegumus.