Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Ogres novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus

  • sūtot to uz e-adresi; 
  • e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu;
    • aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju;
    • Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  • iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam;
  • uzdot jautājumu pašvaldībai, aizpildot formu:

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformulē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu.

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.