Kontakti

lielvardesuznemeji [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Lāčplēša 23 B, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070
Lielvārdes uzņēmēju biedrība logo

Lielvārdes uzņēmēju biedrība dibināta 2015. gada 10. martā, un šobrīd tajā uzņemti vairāk nekā 30 biedri.

Biedrības mērķi

 • Pārstāvēt Lielvārdes uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Lielvārdes un pagasta ekonomisko attīstību;
 • Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Lielvārdē, izglītojot novada potenciālos uzņēmējus un veicot citas uz uzņēmējdarbības attīstību vērstas darbības;
 • Izstrādāt un īstenot ar uzņēmējdarbības attīstību saistītus projektus;
 • Veicināt uzņēmēju savstarpējo sadarbību;
 • Veicināt informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp uzņēmējiem;
 • Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt Biedrības atpazīstamību;
 • Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un izglītot uzņēmējus;
 • Sniegt pašvaldībai skaidrojumus (viedokli), priekšlikumus uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumos un aktīvi piedalīties Lielvārdes novada tālākās attīstības jautājumu lemšanā;
 • Pārstāvēt Lielvārdes uzņēmēju – darba devēju intereses un tiesības citās uzņēmēju biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās;
 • Veicināt Lielvārdes uzņēmēju un uzņēmējdarbības atpazīstamību Latvijas Republikā un citur pasaulē;
 • Veicināt Lielvārdes uzņēmēju piedāvāto produktu un pakalpojumu eksportu;
 • Rīkot dažāda veida pasākumus un aktivitātes, kas sniegtu informāciju par uzņēmējdarbību Lielvārdē un pagastā.

Biedrībā aicināts iestāties un darboties jebkurš novada uzņēmējs – gan darba devējs, gan pašnodarbināta persona.

Sīkāka informācija par biedrību: http://www.LNUB.lv