T. 20265350, e-pasts: administrativa.komisija@ogresnovads.lv

Gunārs Rusiņš (komisijas priekšsēdētājs)

 • Dzintra Dzene – Mortukāne

 • Ilze Kozule

 • Aiva Ormane

 • Dzintars Žvīgurs

 • Katrīne Kondratjuka

 • Iveta Kalniņa

 • Dita Bārdiņa

 • Linda Rābe - sekretāre

T. 20265350; e-pasts: bernu.apakskomisija@ogresnovads.lv

Mirdza Streļča (apakškomisijas priekšsēdētāja)

 • Dace Zariņa
 • Emīls Mamedovs
 • Vita Kalniņa
 • Zane Mundure

T. 68411588; e-pasts: dagne.veidemane@ogresnovads.lv

Māris Siliņš (komisijas priekšsēdētājs)

 • Aija Mežale (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Indulis Kalniņš
 • Ņina Asare
 • Anna Avena
 • Dagne Veidemane (sekretāre)

T. 65071164, e-pasts: vk@ogresnovads.lv

Nikolajs Sapožņikovs (komisijas priekšsēdētājs)

 • Dace Līva
 • Ieva Čakša
 • Vita Krauja 
 • Guntis Graudiņš-Pētersons
 • Māra Niedra 
 • Juris Kokins
 • Dace Ķirķe
 • Arta Ozoliņa
 • Santa Zvirbule
 • Dace Skrīvele

Atsevišķa nolikuma nav (darbību reglamentē Vēlēšanu likums)

Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Jānis Kaijaks (priekšsēdētāja vietnieks)

 • Atvars Lakstīgala (priekšsēdētāja vietnieks)

 • Elīna Aupe

 • Jautrīte Mežjāne

 • Ilze Zariņa

 • Dzirkstīte Žindiga

 • Dāvids Zaķis

 • Nikolajs Sapožņikovs

 • Mārtiņš Kalējs

 • Dana Bārbale

Ieva Kraukle (komisijas priekšsēdētāja); Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktora vietnieci tūrisma jautājumos

 • Iveta Štāle (priekšsēdētājas vietniece)

 • Rolands Elksnītis

 • Laura Korberga

 • Sandra Pudāne (sekretāre)

Pēteris Špakovskis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Dana Bārbale (priekšsēdētāja vietniece)
 • Laura Kriviša-Budnika
 • Silvija Velberga
 • Inga Elme
 • Ints Skujiņš

Pēteris Špakovskis (komisijas priekšsēdētājs)

Pēteris Bužers (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

Juris Laizāns  (komisijas priekšsēdētājs)

 • Pēteris Špakovskis
 • SIA “CATA” pārstāvis
 • Pēteris Bužers
 • Sandra Grunte
 • Nikolajs Sapožņikovs
 • Baiba Pabērza (sekretāre)

Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Mārtiņš Kalējs (komisijas priekšsēdētājs);

 • Ogres Trīsvienības baptistu draudzes vecākais pārstāvis Dainis Pandars (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

 • Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš

 • Ogres novada pašvaldības domes deputāts Jānis Iklāvs

 • Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Jānis Rubins

 • Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Modris Lācis

 • Ogres Sv.Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcas draudzes vecākais pārstāvis Valērijas Taratinovs

 • Septītās dienas adventistu Ogres draudzes pārstāvis Ainārs Gailis

 • Ogres apustuliskās draudzes “Vārda Spēks” pārstāvis Agris Ginko

 • Ogres evaņģēlisko baptistu draudzes pārstāve Nadežda Jukša

 • Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā Paaudze” Ogres draudzes pārstāvis Andrejs Bessonovs

 • Lielvārdes draudzes pārstāvis Andris Solims;

 • Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Dzintars Laugalis

 • Vita Avotiņa (sekretāre)

Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Komisijas priekšsēdētaja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus Pēteris Špakovskis (Ogres novada pašvaldības izpilddirektors);
 • Artūrs Umulis (komisijas priekšsēdētaja vietnieks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis);
 • Jānis Mandelis (komisijas priekšsēdētaja vietnieks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis);
 • Juris Laizāns (Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītājs);
 • Dzintars Žvīgurs (Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs);
 • Aiva Ormane (Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja);
 • Sarmīte Ozoliņa (Ogres novada  Sociālais dienesta vadītāja);
 • Andris Kalnageidāns (Valsts policijas pārstāvis);
 • Pēteris Plečkens (Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54. kaujas atbalsta bataljonu bataljona komandieris pulkvežleitnants);
 • Reinis Ikaunieks (Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks);
 • Viesturs Masulis (Nacionālo bruņoto spēku GS Lielvārdes garnizons pārstāvis);
 • Dainis Širovs (SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs);
 • Kārlis Sproģis (AS “Sadales tīkls” pārstāvis);
 • Ralfs Kalnenieks (AS “Gaso” pārstāvis);
 • Regnārs Baumanis (VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvis);
 • Evita Ragovka (VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvis);
 • Aigars Rozentāls (AS “Latvenergo Daugavas  HES-i” pārstāvis);
 • Mareks Samohvalovs (Pārtikas un veterinārais dienesta pārstāvis);
 • Valdis Rubažs (Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres mežniecības pārstāvis);
 • Reinis Bitenieks (Valsts vides dienesta pārstāvis);
 • Kaspars Grīnbergs (SIA “Ogres namsaimnieks” valdes loceklis);
 • Artūrs Robežnieks (Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” pārstāvis);
 • Aigars Briedis (SIA “Ikšķiles māja” un SIA “Ķeguma stars” pārstāvis);
 • Andris Sirsniņš (SIA “Lielvārdes Remte” valdes loceklis);
 • Nikolajs Sapožņikovs (Ogres novada pašvaldības Centrālā administrācijas pārstāvis);
 • Aleksandrs Razumovs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests).

Marika Zeimule (komisijas priekšsēdētāja)

 • Dana Bārbale (priekšsēdētājas vietniece)
 • Elīna Aupe
 • Vita Leimane
 • Iveta Pāviška
 • Anita Ausjuka
 • Santa Hermane-Kondrova (komisijas sekretāre)

Oskars Ercens (komisijas priekšsēdētājs)

 • Laura Kriviša-Budnika (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Sarmīte Kirhnere
 • Līga Ieviņa
 • Dainis Širovs
 • Indra Andersone (sekretāre)

Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Gints Sīviņš
 • Mārtiņš Vāns
 • Baiba Liepiņa
 • Juris Vaskāns
 • Artūrs Mangulis
 • Aija Romanovska
 • Mārīte Pole

Komisijas uzdevumi iekļauti lēmumā par komisijas izveidošanu

Dana Bārbale (komisijas priekšsēdētāja)

 • Dace Līva (priekšsēdētāja vietniece)
 • Silvija Velberga
 • Sarmīte Kirhnere
 • Inese Darge
 • Inta Zirnīte
 • Jāzeps Gribusts

Egīls Dzelzītis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Arvīds Akmanis (priekšsēdētāja vietnieks)
 • Aija Romanovska
 • Valdis Ancāns
 • Sinta Vempere (sekretāre)

Juris Laizāns (komisijas priekšsēdētājs)

Inese Leimane (priekšsēdētāja vietniece)

Antra Lastiņa (komisijas priekšsēdētaja)

 • Inguna Nollendorfa (priekšsēdētāja vietniece)
 • Anita Bērziņa
 • Sarmīte Kirhnere
 • Ingrīda Zazerska
 • Marina Birzule (veic arī komisijas sekretāres pienākumus)

Pēteris Bužers (komisijas priekšsēdētājs)

 • Māris Balodis (priekšsēdētāja vietnieks)
 • Uģis Jansons pārstāvis no Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors
 • Andris Neimanis – pārstāvis no biedrības "Latvijas Meža īpašnieku biedrība"
 • Armands Praličs – pārstāvis no biedrības "Latvijas Mednieku savienība"
 • Jānis Šolkspārstāvis no biedrības "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome"
 • Liene Sauka (sekretāre)

Guntis Puduls (komisijas priekšsēdētājs)

 • Zanda Vītola
 • Kaspars Grīnbergs
 • Vineta Lazda

Tatjana Deņisova, Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas zemes ierīcības inženiere (komisijas priekšsēdētāja)

 • Toms Mārtiņš Millers (priekšsēdētājas vietnieks)
 • Agnese Pivore-Bokta
 • Liena Rone
 • Kristaps Tirzītis
 • Loreta Plociņa (sekretārs)

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas nolikums

 • Ogres novada  Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs
 • Ogres novada  būvvaldes vides speciālists
 • attiecīgās administratīvi teritoriālās vienības pārvaldes vadītājs (atkarībā no konkrētajā sanāksmē izvērtējamās derīgo izrakteņu ieguves ieceres atrašanās vietas)

Aiva Ormane (komisijas priekšsēdētājs)

 • Daira Siliņa (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Sarmīte Kirhnere
 • Vita Avotiņa  (sekretāre)

Ieva Švēde (komisijas priekšsēdētāja)

 • Anita Sārna (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Sandra Grunte
 • Inga Škapare
 • Evija Slise (sekretāre)

"Ogres novada pašvaldības interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas nolikums" 

Mirdza Streļča (komisijas priekšsēdētāja)

 • Sandra Miķelsone
 • Evija Rutmane
 • Linda Grīnberga
 • Sandra Čivča

Dace Veiliņa (komisijas priekšsēdētāja)

Jānis Iklāvs (priekšsēdētājas vietnieks)

Dzirkstīte Žindiga (komisijas priekšsēdētāja)

 • Ilze Čiščakova (priekšsēdētājas vietniece)
 • Ilga Neimane
 • Ainārs Puķītis
 • Andris Molotanovs
 • Agris Stukāns
 • Jānis Gailis
 • Intars Sniedze
 • Ieva Švēde –  komisijas sekretāre

Sandra Siliņšmite (komisijas priekšsēdētāja)

 • Laila Krievāne
 • Vija Plūme
 • Ieva Finka
 • Sandra Čivča
 • Diāna Alksne
 • Kristīne Lokste
 • Dzintra Plūme

Igors Grigorjevs (komisijas priekšsēdētājs)

 • Silvija Velberga
 • Anita Sārna
 • Evija Slise
 • Inga Škapare

Sandra Grunte (priekšsēdētāja)

 • Ieva Švēde
 • Nikolajs Sapožņikovs
 • Raivis Ūzuls
 • Inga Škapare

Ogres novada pašvaldības stipendiju komisijas nolikums