Nr.p.k. 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

1

Ogres novada vēlēšanu komisija

 

Nikolajs Sapožņikovs – komisijas priekšsēdētājs

 • Dace Līva
 • Ieva Čakša
 • Vita Krauja 
 • Guntis Graudiņš-Pētersons
 • Māra Niedra 
 • Juris Kokins
 • Dace Ķirķe
 • Arta Ozoliņa
 • Santa Zvirbule
 • Dace Skrīvele

Komisijas darbību reglamentē Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 

2   

Ogres novada pašvaldības administratīvā komisija

Vita Volonte – komisijas priekšsēdētāja

 • Līga Zirnīte

 • Dzintars Žvīgurs

 • Ilze Kozule

 • Dzintra Dzene – Mortukāne

 • Vita Pole

 • Valda Kurša

 • Žanna Stajevska

 • Aiva Ormane

 • Māris Rožāns

 • Linda Rābe -sekretāre

 

 

3

 

Ogres novada Dzīvokļu komisija

 

Juris Saratovs - komisijas priekšsēdētājs

 • Indulis Kalniņš
 • Ziedonis Vilde
 • Ņina Asare
 • Evija Sniedze
 • Ilona Reinholde
 • Aija Mežale
 • Anita Vanaga  (sekretāre)

 

 

4

Ogres novada izglītības konsultatīvā komisija

Igors Grigorjevs – komisijas priekšsšēdētājs

 • Dzirkstīte Žindiga
 • Māra Banka
 • Mārtiņš Leja
 • Aleksandrs Horuženko
 • Ilze Zvirgzdiņa
 • Uģis Grīnbergs (Ogres sākumskolas padomes pārstāvis)
 • Līva Vollenberga (Ogres 1.vidusskolas padomes pārstāvis)
 • Anita Stukāne (Ogres Valsts ģimnāzijas padomes pārstāve)
 • Oksana Stepanova (Jaunogres vidusskolas padomes pārstāve)
 • Gunārs Šliseris
 • Liena Rone
 • Jānis Iklāvs
 • Monika Magdalēna Ziemele
 • Sandra Grunte
 • Baiba Liepiņa
 • Jānis Sams
 • Inna Zeņkeviča
 • Evija Slise (sekretāre)

5

Attīstības komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Gints Sīviņš
 • Juris Laizāns
 • Artūrs Mangulis
 • Antra Purviņa
 • Edīte Strazdiņa
 • Dainis Širovs
 • Pēteris Špakovskis
 • Dana Bārbale
 • Aija Romanovska
 • Senija Smiltniece
 • Elīna Baltiņa
 • Uldis Priedītis
 • Ogres novada Uzņēmēju biedrības (ONUB) pārstāvis (deleģēts)
 • LAD Lielrīgas reģionālās pārvaldes pārstāvis (deleģēts)
 • Ogres novada Tūrisma uzņēmēju biedrības pārstāvis
 • Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" pārstāvis
 • Vita Avotiņa - sekretāre

 

 

6

Ogres novada sporta attīstības konsultatīvā komisija

Dzirkstīte Žindiga – komisijas priekšsēdētājs

 • Ilga Neimane
 • Andris Molotanovs
 • Jānis Gailis
 • Intars Sniedze
 • Ogres novada pašvaldības koordinators Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
 • Agris Stukāns
 • Ieva Švēde –  komisijas sekretāre

 

 

7

Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Sandra Grunte – komisijas priekšsēdētājs

 • Evija Slise
 • Dzirkstīte Žindiga
 • Ilze Zvirgzdiņa
 • Ieva Švēde

 

 

8 Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Sandra Grunte – komisijas priekšsēdētājs

 • Inese Ādmine
 • Vineta Āboltiņa
 • Vija Plūme
 • Dainis Širovs
 • Inese Rūtiņa
9 Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija

Izpilddirektora vietnieks

 • Priekšs.vietn.tauts., sporta un tūrisma jaut. (komis.vietn.).
 • Izpilddirektors.
 • Komunālo un transportu komitejas priekšsēdētājs.
 • Attīstības departamenta direktors
 • Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis.
 • Attīstības departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs.
 • “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis.
 • Pašv.policijas pārstāvis
10 Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Špakovskis,  (komisijas priekš. vietnieks)
 • Artūrs Umulis, VUGD Rīgas reģiona Ogres daļas komandieris,
 • Mirdza Streļča, PP p.i., Santa Ločmele, Lielvārdes domes priekšsēdētāja,
 • Dina Varslavāne, Ikšķiles SIA “Ikšķiles māja valdes locekle,
 • Raivis Ūzuls, Ķeguma domes priekšsēdētājs, Liene Ābele, VVD LRVP direktora vietniece,
 • Regnārs Baumanis, VAS “Latvijas valsts ceļi” Ogres nodaļas vadītājs,
 • Kaspars Grīnbergs, SIA “Ogres namsaimnieks” valdes loceklis,
 • Ralfs Kalnenieks, AS “Gaso” Ogres iecirkņa vadītājs,
 • Viesturs Matulis, NBS Gaisa spēku komandieris pulkvedis,
 • Juris Nicišs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa priekšnieks,
 • Sarmīte Ozoliņa, Ogres novada sociālā dienesta vadītāja,
 • Marija Puišo, VAS “Latvijas dzelzceļš” Ogres dzelzceļa stacijas līnijas dzelzceļa stacijas priekšniece,
 • Ainārs Rauza, Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants,
 • Aigars Rozentāls, AS “Latvenergo” Ķeguma HES ražotnes vadītājs,
 • Artūrs Robežnieks, PA “Ogres komunikācijas” direktora pienākumu izpildītājs,
 • Valdis Rubažs, Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres nodaļas vecākais mežzinis,
 • Mareks Samohvalovs, PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs,
 • Nikolajs Sapožņikovs, Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs,
 • Kārlis Sproģis, AS “Sadales tīkls” Siguldas tīklu nodaļas vadītājs,
 • Dainis Širovs, SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

 

 

 

 

 

11 Derīgo izrakteņu ieguves publiskās apspriešanas komisija Komisijas priekšsēdētājs - Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs
12. Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Jānis Iklāvs – komisijas priekšsēdētājs

 • Agnese Slišāne
 • Aivis Jānis Plotiņš
 • Toms Blumbergs
 • Gerda Vilciņa
 • Anete Ozola
 • Agnese Jankuna
 • Daiga Dalmatova
 • Renārs Raubišķis
 • Monika Magdelēna Ziemele
 • Dace Nikolaisone
13. Ogres novada apbalvojumu konsultatīvā komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Dzintra Mozule
 • Artūrs Mangulis
 • Ilga Vecziediņa
 • Sandra Grunte
 • Ivars Kaļķis
 • Nikolajs Sapožņikovs
14.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija

Egīls Dzelzītis – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Āboliņš
 • Aija Romanovska
 • Normunds Ševels
 • Valdis Ancāns
 • Sinta Vempere - sekretāre
15.

Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Juris Laizāns – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Āboliņš
 • Ritvars Ozols
 • Līga Zirnīte - sekretāre
16. Ogres novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija

Pēteris Špakovskis – komisijas priekšsēdētājs

 • Inta Zirnīte
 • Aija Romanovska
 • Pēteris Preiss
17. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Antra Lastiņa – komisijas priekšsēdētājs

 • Rita Grāvīte
 • Sarmīte Kirhnere
 • Jānis Valners
 • Kristīne Rostoka
Nolikuma nav, komisija darbojas pamatojoties uz likumu
18.

Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisija

Pēteris Bužers – komisijas priekšsēdētājs
 

 • Māris Balodis (Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības virsmežzinis)
 • Māris Muižnieks (Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks – daļas vadītājs)
 • Armands Praličs (biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis)
 • Kaspars Šuikovskis (biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis)
 • Andris Neimanis (biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis)
 • Liene Sauka – sekretāre

 

 

 

19. Ogres novada pašvaldības kultūras konsultatīvā komisija

Antra Purviņa – komisijas priekšsēdētāja

 • Elīna Aupe
 • Elīna Baltiņa
 • Jānis Kaijaks
 • Atvars Lakstīgala
 • Ieva Lāce
 • Jautrīte Mežjāne
 • Gunārs Platpīrs
 • Māris Ruskulis
 • Evija Smiltniece
 • Ieva Švēde – sekretāre
20.

Komisija iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu

Pēteris Špakovskis – komisijas priekšsēdētājs

 • Edgars Pārpucis
 • Silvija Velberga
 
21. Koncesijas procedūras komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Dana Bārbale
 • Edgars Pārpucis
 
22. Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Gints Sīviņš
 • Baiba Liepiņa
 • Didzis Mizis
 • Juris Vaskāns
 • Artūrs Mangulis
 • Aija Romanovska
 
23. Ogres novada sabiedriskā transporta komisija

Juris Laizāns – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Špakovskis
 • AS "CATA" pārstāvis
 • Pēteris Bužers
 • Sandra Grunte
 • Nikolajs Sapožņikovs
 • Baiba Pabērza – sekretāre
24. Iepirkuma komisija SIA “MS siltums” un SIA “Ogres Namsaimnieks” realizējamiem projektiem

Juris Laizāns – komisijas priekšsēdētājs

 • Normunds Ševels
 
25. Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija

Tatjana Deņisova – komisijas priekšsēdētāja

 • Agnese Pivore-Bokta
 • Laura Kriviša-Budnika
 • Līga Lisovska
 • Līga Zirnīte
 • Sinta Vempere- sekretāre
 
26. Mājokļa ārējās vides pielāgošana personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisija

Pēteris Āboliņš – komisijas priekšsēdētājs

 • Zanda Vītola
 • Kaspars Grīnbergs
 27.

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija

Dana Bārbale – komisijas priekšsēdētājs

 • Aiva Ormane
 • Laura Kriviša-Budnika
 • Māris Siliņš
 • Dainis Širovs
 • Sarmīte Kirhnere
 • Ritvars Ozols – sekretārs
 28. Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisija

Aiva Ormane – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Špakovskis – komisijas priekšs. vietnieks
 • Ieva Kažoka
 • Sarmīte Kirhnere
 • Lelde Pencele
 • Vita Avotiņa – sekretāre
29. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Indulis Trapiņš, Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Santa Ločmele, Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
 • Raivis Ūzuls, Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 
30.

Ogres novada reliģisko lietu komisija

Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Mārtiņš Kalējs - komisijas priekšsēdētājs

 • Ogres Trīsvienības baptistu draudzes vecākais pārstāvis Dainis Pandars (komisijas priekšs. vietn.);
 • Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš;
 • Ogres novada pašvaldības domes deputāts Jānis Iklāvs;
 • Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Jānis Rubins;
 • Ogres Sv.Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcas draudzes vecākais pārstāvis Valērijas Taratinovs;
 • Septītās dienas adventistu Ogres draudzes pārstāvis Ainārs Gailis;
 • Ogres apustuliskās draudzes “Vārda Spēks” pārstāvis Agris Ginko;
 • Ogres evaņģēlisko baptistu draudzes pārstāve Nadežda Jukša;
 • Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā Paaudze” Ogres draudzes pārstāvis Andrejs Bessonovs;
 • Vita Avotiņa  (sekretāre)
31.

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgā komisija

Aiva Ormane (komisijas vadītāja)

 • Alberts Naglis
 • Inta Zirnīte
 • Ilze Ansone-Znotiņa

Nolikuma nav, komisija darbojas pamatojoties uz Rīkojumu Nr. S1/30

(22.02.2021.)
32.

Ogres novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija pašvaldības iepirkumu veikšanai būvniecības iepirkumos Būvniecības iepirkumu komisija

Pēteris Špakovskis - komisijas priekšsēdētājs

 • Silvija Velberga
 • Aija Romanovska
 • Lelde Pencele
 • Laura Kriviša - Budnika
33.

Ogres novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija pašvaldības iepirkumu veikšanai preču un  pakalpojumu iepirkumos Preču un pakalpojumu iepirkumu komisija

Pēteris Špakovskis - komisijas priekšsēdētājs

 • Inese Lūse
 • Aija Romanovska
 • Gita Keistere
 • Sandra Āboliņa