Nr.p.k. 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

1.

Ogres novada vēlēšanu komisija

 

Nikolajs Sapožņikovs – komisijas priekšsēdētājs

 • Ieva Čakša
 • Dace Kirke
 • Dace Līva
 • Melānija Mālniece
 • Māra Niedra
 • Arta Ozoliņa
 • Maija Baumane
 • Dace Skrīvele
 • Inese Šembele
 • Santa Zvirbule

Komisijas darbību reglamentē Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 

2.      

Ogres novada administratīvā komisija

Nikolajs Sapožņikovs – komisijas priekšsēdētājs

 • Kristīne Rostoka
 • Dace Zariņa
 • Valdis Ancāns
 • Dzintra Dzene-Mortukāne
 • Dace Nikolaisone
 • Aiva Ormane
 • Ritma Kalniņa - komisijas sekretāre 

 

 

3.      

Ogres novada dzīvokļu komisija (darbības teritorija – Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts)

Guntis Graudiņš-Pētersons – komisijas priekšsēdētājs

 • Ņina Asare
 • Dzintra Dzene - Mortukāne
 • Indulis Kalniņš
 • Aija Mežale
 • Ilona Reinholde
 • Māra Volkova
 • Lelde Pencele - komisijas sekretāre

 

 

 

4.

 

 

Ogres novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisija

 

 

Mirdza Streļča – komisijas priekšsēdētāja

 • Inga Andersone, Ogres novada Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
 • Ginta Lūse, Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļas vadītāja
 • Linda Grīnberga, Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore
 • Evija Slise, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vecākā izglītības darba speciāliste
 • Diāna Alksne, klīniskais psihologs

 

 

5.

Ogres novada izglītības konsultatīvā komisija

Igors Grigorjevs, Ogres 1.vidusskolas direktors – komisijas priekšsšēdētājs

 • Dzirkstīte Žindiga, Ogres novada sporta centra direktore
 • Māra Banka, Ogres sākumskolas direktore
 • Mārtiņš Leja, Suntažu vidusskolas direktors
 • Aleksandrs Horuženko, Jaunogres vidusskolas direktors
 • Ilze Zvirgzdiņa, Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” vadītāja
 • Uģis Grīnbergs, Ogres sākumskolas padomes pārstāvis
 • Līva Vollenberga, Ogres 1.vidusskolas padomes pārstāve
 • Anita Stukāne, Ogres Valsts ģimnāzijas padomes pārstāve
 • Oksana Stepanova, Jaunogres vidusskolas padomes pārstāve
 • Gunārs Šliseris, Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš" padomes pārstāvis
 • Liena Rone, Madlienas vidusskolas padomes pārstāvis
 • Jānis Iklāvs, Ogresgala 5.skautu un gaidu vienības vadītājs
 • Monika Magdalēna Ziemele, biedrības “REload” pārstāve
 • Sandra Grunte, Izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” vadītāja pienākumu izpildītāja
 • Baiba Liepiņa, Ogres tehnikuma direktora vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā
 • Jānis Sams, AS “Hansa Matrix” operacionālais vadītājs
 • Inna Zeņkeviča, Ogres Valsts ģimnāzijas direktore
 • Evija Slise - Komisijas sekretāre, Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos
 

6. 

Attīstības komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Gints Sīviņš
 • Juris Laizāns
 • Artūrs Mangulis
 • Antra Purviņa
 • Edīte Strazdiņa
 • Dainis Širovs
 • Pēteris Špakovskis
 • Dana Bārbale
 • Aija Romanovska
 • Senija Smiltniece
 • Elīna Baltiņa
 • Uldis Priedītis
 • Ogres novada Uzņēmēju biedrības (ONUB) pārstāvis (deleģēts)
 • LAD Lielrīgas reģionālās pārvaldes pārstāvis (deleģēts)
 • Ogres novada Tūrisma uzņēmēju biedrības pārstāvis
 • Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" pārstāvis
 • Vita Avotiņa - sekretāre

 

 

7. 

Ogres novada sporta attīstības konsultatīvā komisija

Dzirkstīte Žindiga – komisijas priekšsēdētājs

 • Ilga Neimane
 • Andris Molotanovs
 • Jānis Gailis
 • Intars Sniedze
 • Ogres novada pašvaldības koordinators Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
 • Agris Stukāns
 • Ieva Švēde –  komisijas sekretāre

 

 

8. 

Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Sandra Grunte – komisijas priekšsēdētājs

 • Evija Slise
 • Dzirkstīte Žindiga
 • Ilze Zvirgzdiņa
 • Ieva Švēde

 

 

9. Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Sandra Grunte – komisijas priekšsēdētājs

 • Inese Ādmine
 • Vineta Āboltiņa
 • Vija Plūme
 • Dainis Širovs
 • Inese Rūtiņa
10. Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija

Izpilddirektora vietnieks

 • Priekšs.vietn.tauts., sporta un tūrisma jaut. (komis.vietn.).
 • Izpilddirektors.
 • Komunālo un transportu komitejas priekšsēdētājs.
 • Attīstības departamenta direktors
 • Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis.
 • Attīstības departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs.
 • “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis.
 • Pašv.policijas pārstāvis
11. Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Špakovskis,  (komisijas priekš. vietnieks)
 • Artūrs Umulis, VUGD Rīgas reģiona Ogres daļas komandieris,
 • Mirdza Streļča, PP p.i., Santa Ločmele, Lielvārdes domes priekšsēdētāja,
 • Dina Varslavāne, Ikšķiles SIA “Ikšķiles māja valdes locekle,
 • Raivis Ūzuls, Ķeguma domes priekšsēdētājs, Liene Ābele, VVD LRVP direktora vietniece,
 • Regnārs Baumanis, VAS “Latvijas valsts ceļi” Ogres nodaļas vadītājs,
 • Kaspars Grīnbergs, SIA “Ogres namsaimnieks” valdes loceklis,
 • Ralfs Kalnenieks, AS “Gaso” Ogres iecirkņa vadītājs,
 • Viesturs Matulis, NBS Gaisa spēku komandieris pulkvedis,
 • Juris Nicišs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa priekšnieks,
 • Sarmīte Ozoliņa, Ogres novada sociālā dienesta vadītāja,
 • Marija Puišo, VAS “Latvijas dzelzceļš” Ogres dzelzceļa stacijas līnijas dzelzceļa stacijas priekšniece,
 • Ainārs Rauza, Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants,
 • Aigars Rozentāls, AS “Latvenergo” Ķeguma HES ražotnes vadītājs,
 • Artūrs Robežnieks, PA “Ogres komunikācijas” direktora pienākumu izpildītājs,
 • Valdis Rubažs, Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres nodaļas vecākais mežzinis,
 • Mareks Samohvalovs, PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs,
 • Nikolajs Sapožņikovs, Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs,
 • Kārlis Sproģis, AS “Sadales tīkls” Siguldas tīklu nodaļas vadītājs,
 • Dainis Širovs, SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

 

 

 

 

 

12. Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Jānis Iklāvs – komisijas priekšsēdētājs

 • Agnese Slišāne
 • Aivis Jānis Plotiņš
 • Toms Blumbergs
 • Gerda Vilciņa
 • Anete Ozola
 • Agnese Jankuna
 • Daiga Dalmatova
 • Renārs Raubišķis
 • Monika Magdelēna Ziemele
 • Dace Nikolaisone
13. Ogres novada apbalvojumu konsultatīvā komisija

Artūrs Mangulis – komisijas priekšsēdētājs

 • Dzintra Mozule
 • Egils Helmanis
 • Ilga Vecziediņa
 • Sandra Grunte
 • Ivars Kaļķis
 • Nikolajs Sapožņikovs
14.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija

Egīls Dzelzītis – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Āboliņš
 • Aija Romanovska
 • Normunds Ševels
 • Valdis Ancāns
 • Sinta Vempere - sekretāre
15.

Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Juris Laizāns – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Āboliņš
 • Ritvars Ozols
 • Līga Zirnīte - sekretāre
16. Ogres novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija

Pēteris Špakovskis – komisijas priekšsēdētājs

 • Inta Zirnīte
 • Aija Romanovska
 • Pēteris Preiss
17. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Antra Lastiņa – komisijas priekšsēdētājs

 • Rita Grāvīte
 • Sarmīte Kirhnere
 • Jānis Valners
 • Kristīne Rostoka
 
18.

Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisija

Pēteris Bužers – komisijas priekšsēdētājs
 

 • Māris Balodis (Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības virsmežzinis)
 • Māris Muižnieks (Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks – daļas vadītājs)
 • Armands Praličs (biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis)
 • Kaspars Šuikovskis (biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis)
 • Andris Neimanis (biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis)
 • Liene Sauka – sekretāre

 

 

 

19. Ogres novada pašvaldības kultūras konsultatīvā komisija

Antra Purviņa – komisijas priekšsēdētāja

 • Elīna Aupe
 • Elīna Baltiņa
 • Jānis Kaijaks
 • Atvars Lakstīgala
 • Ieva Lāce
 • Jautrīte Mežjāne
 • Gunārs Platpīrs
 • Māris Ruskulis
 • Evija Smiltniece
 • Ieva Švēde – sekretāre
20.

Komisija iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu

Pēteris Špakovskis – komisijas priekšsēdētājs

 • Edgars Pārpucis
 • Silvija Velberga
 
21. Koncesijas procedūras komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Dana Bārbale
 • Edgars Pārpucis
 
22. Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Gints Sīviņš
 • Baiba Liepiņa
 • Didzis Mizis
 • Juris Vaskāns
 • Artūrs Mangulis
 • Aija Romanovska
 
23. Ogres novada sabiedriskā transporta komisija

Juris Laizāns – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Špakovskis
 • AS "CATA" pārstāvis
 • Pēteris Bužers
 • Sandra Grunte
 • Nikolajs Sapožņikovs
 • Baiba Pabērza – sekretāre
24. Iepirkuma komisija SIA “MS siltums” un SIA “Ogres Namsaimnieks” realizējamiem projektiem

Juris Laizāns – komisijas priekšsēdētājs

 • Normunds Ševels
 
25. Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija

Tatjana Deņisova – komisijas priekšsēdētāja

 • Agnese Pivore-Bokta
 • Laura Kriviša-Budnika
 • Līga Lisovska
 • Līga Zirnīte
 • Sinta Vempere- sekretāre
 
26. Mājokļa ārējās vides pielāgošana personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisija

Pēteris Āboliņš – komisijas priekšsēdētājs

 • Ilona Reinholde
 • Kaspars Grīnbergs
 
 27.

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija

Dana Bārbale – komisijas priekšsēdētājs

 • Aiva Ormane
 • Laura Kriviša-Budnika
 • Māris Siliņš
 • Dainis Širovs
 • Sarmīte Kirhnere
 • Ritvars Ozols – sekretārs
 28. Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisija

Aiva Ormane – komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Špakovskis – komisijas priekšs. vietnieks
 • Ieva Kažoka
 • Sarmīte Kirhnere
 • Lelde Pencele
 • Vita Avotiņa – sekretāre
29. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisija

Egils Helmanis – komisijas priekšsēdētājs

 • Indulis Trapiņš, Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Santa Ločmele, Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
 • Raivis Ūzuls, Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 
30.

Ogres novada reliģisko lietu komisija

(10 locekļi)

 • Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš
 • Ogres novada pašvaldības domes deputāts Jānis Iklāvs
 • Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Jānis Rubins
 • Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Mārtiņš Kalējs
 • Ogres Sv.Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcas draudzes vecākais pārstāvis Valērijas Taratinovs
 • Ogres Trīsvienības baptistu draudzes vecākais pārstāvis Dainis Pandars
 • Septītās dienas adventistu Ogres draudzes pārstāvis Ainārs Gailis
 • Ogres apustuliskās draudzes “Vārda Spēks” pārstāvis Agris Ginko
 • Ogres evaņģēlisko baptistu draudzes pārstāve Nadežda Jukša
 • Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā Paaudze” Ogres draudzes pārstāvis Andrejs Bessonovs