Nr.p.k. 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

1.

Ogres novada vēlēšanu komisija

 

Nikolajs Sapožņikovs (komisijas priekšsēdētājs), tālr. 65071164, e-pasts vk@ogresnovads.lv

 • Dace Līva
 • Ieva Čakša
 • Vita Krauja 
 • Guntis Graudiņš-Pētersons
 • Māra Niedra 
 • Juris Kokins
 • Dace Ķirķe
 • Arta Ozoliņa
 • Santa Zvirbule
 • Dace Skrīvele

Atsevišķa nolikuma nav (darbību reglamentē Vēlēšanu likums)

2.

Ogres novada pašvaldības administratīvā komisija

Gunārs Rūsiņš (komisijas priekšsēdētājs)

 • Dzintra Dzene – Mortukāne

 • Ilze Kozule

 • Aiva Ormane

 • Dzintars Žvīgurs

 • Katrīne Kondratjuka

 • Iveta Kalniņa

 • Dita Bārdiņa

 • Linda Rābe -sekretāre

3. Ogres novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

Mirdza Strelča (apakškomisijas priekšsēdētāja)

 • Dace Zariņa
 • Emīls Mamedovs
 • Vita Kalniņa
 • Zane Mundure

4.

 

Ogres novada sporta attīstības konsultatīvā komisija

 

Dzirkstīte Žindiga (komisijas priekšsēdētāja)

 • Ilze Čiščakova (priekšsēdētājas vietniece)
 • Ilga Neimane
 • Ainārs Puķītis
 • Andris Molotanovs
 • Agris Stukāns
 • Jānis Gailis
 • Intars Sniedze
 • Ieva Švēde –  komisijas sekretāre

 

5.

Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Sandra Siliņšmite (komisijas priekšsēdētāja)

 • Laila Krievāne
 • Vija Plūme
 • Ieva Finka
 • Sandra Čivča
 • Diāna Alksne

6.

Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija

Pēteris Špakovskis (komisijas priekšsēdētājs)

Pēteris Bužers

(komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

 

7.

Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Dace Veiliņa (komisijas priekšsēdētāja)

Jānis Iklāvs (priekšsēdētājas vietnieks)

8.

Ogres novada pašvaldības Apbalvojumu un atbalsta svētkos piešķiršanas komisija

Nikolajs Sapožņikovs (komisijas priekšsēdētājs)

 • Dana Bārbale (priekšsēdētāja vietniece)
 • Elīna Aupe
 • Vita Leimane
 • Iveta Pāviška
 • Maija Ozola
 • Anita Ausjuka
 • Dagne Veidemane (komisijas sekretāre)
9. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija

Egīls Dzelzītis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Arvīds Akmanis (priekšsēdētāja vietnieks)
 • Aija Romanovska
 • Valdis Ancāns
 • Sinta Vempere (sekretāre)
10.

Iepirkumu komisija

Pēteris Špakovskis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Dana Bārbale (priekšsēdētāja vietniece)
 • Laura Kriviša-Budnika
 • Silvija Velberga
 • Inga Elme
 • Ints Skujiņš
11.

Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Juris Laizāns (komisijas priekšsēdētājs)

Inese Leimane (priekšsēdētāja vietniece)

12.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Antra Lastiņa (komisijas priekšsēdētaja)

 • Inguna Nollendorfa (priekšsēdētāja vietniece)
 • Anita Bērziņa
 • Sarmīte Kirhnere
 • Ingrīda Zazerska
 • Marina Birzule (veic arī komisijas sekretāres pienākumus)
13.

Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisija

Pēteris Bužers (komisijas priekšsēdētājs)

Māris Balodis (priekšsēdētāja vietnieks)

 • Uģis Jansons pārstāvis no Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors
 • Andris Neimanis – pārstāvis no biedrības "Latvijas Meža īpašnieku biedrība"
 • Armands Praličs – pārstāvis no biedrības "Latvijas Mednieku savienība"
 • Jānis Šolkspārstāvis no biedrības "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome"
 • Liene Sauka (sekretāre)
14.

Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija

Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Gints Sīviņš
 • Mārtiņš Vāns
 • Baiba Liepiņa
 • Didzis Mizis
 • Juris Vaskāns
 • Artūrs Mangulis
 • Aija Romanovska
 • Mārīte Pole
Komisijas uzdevumi iekļauti lēmumā par komisijas izveidošanu
15.

Ogres novada Dzīvokļu komisija

Māris Siliņš (komisijas priekšsēdētājs)

 • Aija Mežale (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Indulis Kalniņš
 • Ņina Asare
 • Anna Avena
 • Gunta Fetere – Fektere
 • Dagne Veidemane (sekretāre)
16.

Ogres novada sabiedriskā transporta komisija

Juris Laizāns  (komisijas priekšsēdētājs)

 • Pēteris Špakovskis
 • SIA “CATA” pārstāvis
 • Pēteris Bužers
 • Sandra Grunte
 • Nikolajs Sapožņikovs
 • Baiba Pabērza (sekretāre)
17.

Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

Mirdza Strelča (priekšsēdētāja)

 • Natālija Aprāne
 • Evija Rutmane
 • Linda Grīnberga
 • Sandra Čivča
18.

Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Ieva Švēde (komisijas priekšsēdētāja)

 • Anita Sārna (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Sandra Grunte
 • Inga Škapare
 • Evija Slise (sekretāre)
 19. Mājokļa ārējās vides pielāgošanas personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisija

Guntis Puduls (komisijas priekšsēdētājs)

 • Zanda Vītola
 • Kaspars Grīnbergs
 • Vineta Lazda
20.

Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisija

Aiva Ormane (komisijas priekšsēdētājs)

 • Daira Siliņa (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Sarmīte Kirhnere
 • Lelde Pencele
 • Žanete Pilmane
 • Vita Avotiņa  (sekretāre)
21.

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija

Oskars Ercens (komisijas priekšsēdētājs)

 • Laura Kriviša-Budnika (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Sarmīte Kirhnere
 • Līga Ieviņa
 • Dainis Širovs
 • Indra Andersone (sekretāre)
22.

Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Komisijas priekšsēdētaja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus Pēteris Špakovskis (Ogres novada pašvaldības izpilddirektors);
 • Artūrs Umulis (komisijas priekšsēdētaja vietnieks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis);
 • Jānis Mandelis (komisijas priekšsēdētaja vietnieks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis);
 • Juris Laizāns (Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītājs);
 • Dzintars Žvīgurs (Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs);
 • Aiva Ormane (Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja);
 • Sarmīte Ozoliņa (Ogres novada  Sociālais dienesta vadītāja);
 • Andris Kalnageidāns (Valsts policijas pārstāvis);
 • Pēteris Plečkens (Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54. kaujas atbalsta bataljonu bataljona komandieris pulkvežleitnants);
 • Reinis Ikaunieks (Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks);
 • Viesturs Masulis (Nacionālo bruņoto spēku GS Lielvārdes garnizons pārstāvis);
 • Dainis Širovs (SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs);
 • Kārlis Sproģis (AS “Sadales tīkls” pārstāvis);
 • Ralfs Kalnenieks (AS “Gaso” pārstāvis);
 • Regnārs Baumanis (VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvis);
 • Evita Ragovka (VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvis);
 • Aigars Rozentāls (AS “Latvenergo Daugavas  HES-i” pārstāvis);
 • Mareks Samohvalovs (Pārtikas un veterinārais dienesta pārstāvis);
 • Valdis Rubažs (Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres mežniecības pārstāvis);
 • Reinis Bitenieks (Valsts vides dienesta pārstāvis);
 • Kaspars Grīnbergs (SIA “Ogres namsaimnieks” valdes loceklis);
 • Artūrs Robežnieks (Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” pārstāvis);
 • Aigars Briedis (SIA “Ikšķiles māja” un SIA “Ķeguma stars” pārstāvis);
 • Andris Sirsniņš (SIA “Lielvārdes Remte” valdes loceklis);
 • Nikolajs Sapožņikovs (Ogres novada pašvaldības Centrālā administrācijas pārstāvis);
 • Aleksandrs Razumovs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests).
23.

Ogres novada reliģisko lietu komisija

Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Mārtiņš Kalējs (komisijas priekšsēdētājs);

 • Ogres Trīsvienības baptistu draudzes vecākais pārstāvis Dainis Pandars (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

 • Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš

 • Ogres novada pašvaldības domes deputāts Jānis Iklāvs

 • Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Jānis Rubins

 • Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Modris Lācis

 • Ogres Sv.Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcas draudzes vecākais pārstāvis Valērijas Taratinovs

 • Septītās dienas adventistu Ogres draudzes pārstāvis Ainārs Gailis

 • Ogres apustuliskās draudzes “Vārda Spēks” pārstāvis Agris Ginko

 • Ogres evaņģēlisko baptistu draudzes pārstāve Nadežda Jukša

 • Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā Paaudze” Ogres draudzes pārstāvis Andrejs Bessonovs

 • Lielvārdes draudzes pārstāvis Andris Solims;

 • Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Dzintars Laugalis

 • Vita Avotiņa (sekretāre)

24.

Ogres novada pašvaldības Derīgo izrakteņu ieguves ieceres publiskās apspriešanas komisija

 • Ogres novada  Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs
 • Ogres novada  būvvaldes vides speciālists
 • attiecīgās administratīvi teritoriālās vienības pārvaldes vadītājs (atkarībā no konkrētajā sanāksmē izvērtējamās derīgo izrakteņu ieguves ieceres atrašanās vietas)
25. Ogres novada pašvaldības komisija atbalsta pasākumiem Ogres novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainai vai Ukrainas bēgļiem

Dana Bārbale (komisijas priekšsēdētāja)

 • Dace Līva (priekšsēdētāja vietniece)
 • Silvija Velberga
 • Sarmīte Kirhnere
 • Inese Darge
 • Inta Zirnīte
 • Jāzeps Gribusts
 
26. Ogres novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas komisija

Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktora vietnieci tūrisma jautājumos Ieva Kraukle (komisijas priekšsēdētāja);

 • Iveta Štāle (priekšsēdētāja vietniece)
 • Rolands Elksnītis
 • Sandra Pudāne
 • Laura Korberga
 • Sandra Pudāne (sekretāre)
27. Ogres novada pašvaldības pedagogu darba samaksai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija

Igors Grigorjevs (komisijas priekšsēdētājs)

 • Silvija Velberga
 • Anita Sārna
 • Evija Slise
 • Inga Škapare
28. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija

Tatjana Deņisova, Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas zemes ierīcības inženiere (komisijas priekšsēdētāja)

Toms Mārtiņš Millers, Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs (komisijas priekšsēdētājas vietnieks)

29. Konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” ietvaros iesniegto iesniegumu vērtēšanas komisija

Gints Sīviņš (komisijas priekšsēdētājs)

 • Dana Bārbale
 • Aija Romanovska
 • Silvija Velberga
 • Anita Streile
 • Baiba Zača
 • Indra Andersone (sekretāre)
30.

Ogres novada kultūras komisija

Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Jānis Kaijaks (priekšsēdētāja vietnieks)
 • Atvars Lakstīgala (priekšsēdētāja vietnieks)
 • Elīna Aupe
 • Jautrīte Mežjāne

 • Ilze Zariņa

 • Dzirkstīte Žindiga

 • Dāvids Zaķis

 • Nikolajs Sapožņikovs

 • Mārtiņš Kalējs

 • Dana Bārbale