Nr.p.k. 

Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Komisijas nolikums

1.

Ogres novada vēlēšanu komisija

 

Nikolajs Sapožņikovs – komisijas priekšsēdētājs

 • Dace Līva
 • Ieva Čakša
 • Vita Krauja 
 • Guntis Graudiņš-Pētersons
 • Māra Niedra 
 • Juris Kokins
 • Dace Ķirķe
 • Arta Ozoliņa
 • Santa Zvirbule
 • Dace Skrīvele

Atsevišķa nolikuma nav (darbību reglamentē Vēlēšanu likums)

2.

Ogres novada pašvaldības administratīvā komisija

Vita Volonte – komisijas priekšsēdētāja

 • Līga Miķelsone

 • Dzintars Žvīgurs

 • Ilze Kozule

 • Dzintra Dzene – Mortukāne

 • Valda Kurša

 • Žanna Stajevska

 • Aiva Ormane

 • Māris Rožāns

 • Linda Rābe -sekretāre

 

3.

 

Ogres novada sporta attīstības konsultatīvā komisija

 

Dzirkstīte Žindiga – komisijas priekšsēdētāja

 • Ilze Čiščakova - priekšsēdētājas vietniece
 • Ilga Neimane
 • Ainārs Puķītis
 • Andris Molotanovs
 • Agris Stukāns
 • Jānis Gailis
 • Intars Sniedze
 • Ieva Švēde –  komisijas sekretāre

 

4.

Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Sandra Siliņšmite

(komisijas priekšsēdētāja)

 • Laila Krievāne
 • Vija Plūme
 • Ieva Finka
 • Sandra Čivča
 • Diāna Alksne

5.

Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija

Pēteris Špakovskis 

(komisijas priekšsēdētājs)

Pēteris Bužers

(komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

 

6.

Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Dace Veiliņa
(komisijas priekšsēdētāja)

Jānis Iklāvs

(priekšsēdētājas vietnieks)

7.

Ogres novada pašvaldības Apbalvojumu un atbalsta svētkos piešķiršanas komisija

Nikolajs Sapožņikovs

(priekšsēdētājs)

 • Dana Bārbale (priekšsēdētāja vietn.)
 • Elīna Aupe
 • Vita Leimane
 • Iveta Pāviška
 • Maija Ozola
 • Anita Ausjuka
 • Dagne Veidemane (komisijas sekrretāre)
8. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija

Egīls Dzelzītis

(komisijas priekšsēdētājs)

Arvīds Akmanis

(priekšsēdētāja vietnieks)

9.

Ogres novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija pašvaldības iepirkumu veikšanai būvniecības iepirkumos

Būvniecības iepirkumu komisija

Pēteris Špakovskis
(komisijas priekšsēdētājs)

 • Silvija Velberga
 • Aija Romanovska
 • Lelde Pencele
 • Laura Kriviša - Budnika
Komisijas nolikums
10.

Ogres novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija pašvaldības iepirkumu veikšanai preču un  pakalpojumu iepirkumos

Preču un pakalpojumu iepirkumu komisija

Pēteris Špakovskis
(komisijas priekšsēdētājs)

 • Inese Lūse
 • Aija Romanovska
 • Dana Bārbale
 • Sandra Āboliņa
11.

Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Juris Laizāns
(komisijas priekšsēdētājs)

Inese Leimane 

(priekšsēdētāja vietn.)

12.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Antra Lastiņa (komisijas priekšsēdētajā)

 • Inguna Nollendorfa (priekšsēdētāja vietniece)
 • Anita Bērziņa
 • Sarmīte Kirhnere
 • Marina Birzule (komisijas sekretāre)
Nolikuma nav, komisija darbojas pamatojoties uz likumu
13.

Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisija

Pēteris Bužers (komisijas priekšsēdētājs)

Māris Balodis (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

14.

Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija

Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Gints Sīviņš
 • Baiba Liepiņa
 • Didzis Mizis
 • Juris Vaskāns
 • Artūrs Mangulis
 • Aija Romanovska
Komisijas uzdevumi iekļauti lēmumā par komisijas izveidošanu
15.

Ogres novada Dzīvokļu komisija

Juris Saratovs (komisijas priekšsēdētājs)

 • Aija Mežale (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Indulis Kalniņš
 • Anna Avena
 • Ņina Asare
 • Evija Viškere
 • Anita Vanaga (sekretāre)
16.

Ogres novada sabiedriskā transporta komisija

Juris Laizāns  (komisijas priekšsēdētājs)

 • Pēteris Špakovskis
 • SIA “CATA” pārstāvis
 • Pēteris Bužers
 • Sandra Grunte
 • Nikolajs Sapožņikovs
 • Baiba Pabērza (sekretāre)
17.

Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

Mirdza Strelča (priekšsēdētāja)

Natālija Aprāne

Evija Rutmane

Linda Grīnberga

Sandra Čivča

18.

Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Ieva Švēde (komisijas priekšsēdētāja)

 • Anita Sārna (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Sandra Grunte
 • Inga Škapare
 • Evija Slise (sekretāre)
 19. Mājokļa ārējās vides pielāgošanas personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisija

Guntis Puduls (komisijas priekšsēdētājs)

 • Zanda Vītola
 • Kaspars Grīnbergs
 • Elza Grauze
20.

Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisija

Aiva Ormane (komisijas priekšsēdētājs)

 • Daira Siliņa (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Sarmīte Kirhnere
 • Lelde Pencele
 • Žanete Pilmane
 • Vita Avotiņa  (sekretāre)
21.

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija

Ritvars Ozols (komisijas priekšsēdētājs)

 • Laura Kriviša-Budnika (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
 • Sarmīte Kirhnere
 • Evija Sniedze
 • Dainis Širovs
 • Indra Andersone (sekretāre)
22.

Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Egils Helmanis (komisijas priekšsēdētājs)

 • Pēteris Špakovskis, Ogres novada pašvaldības izpilddirektors (komisijas priekšs. vietnieks);
 • Artūrs Umulis, VUGD pārstāvis (komisijas priekš vietnieks);
 • Jānis Mandelis, VUGD pārstāvis (komisijas priekš vietnieks);
 • Juris Laizāns, Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītājs;
 • Dzintars Žvīgurs, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Aiva Ormane, Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Sarmīte Ozoliņa, Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja;
 • Andris Kalnageidāns, Valsts policijas pārstāvis;
 • Ainārs Rauza, Zemessardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona pārstāvis;
 • Reinis Ikaunieks, Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Viesturs Masulis, Nacionālo bruņoto spēku GS Lielvārdes garnizons pārstāvis;
 • Dainis Širovs, SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs;
 • Kārlis Sproģis, AS “Sadales tīkls” pārstāvis;
 • Ralfs Kalnenieks, AS “Gaso” pārstāvis;
 • Regnārs Baumanis, VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvis;
 • Evita Ragovka, VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvis;
 • Aigars Rozentāls, AS “Latvenergo Daugavas  HES-i” pārstāvis;
 • Mareks Samohvalovs, Pārtikas un veterinārais dienesta pārstāvis;
 • Valdis Rubažs, Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres mežniecības pārstāvis;
 • Reinis Bitenieks, Valsts vides dienesta pārstāvis;
 • Kaspars Grīnbergs, SIA “Ogres namsaimnieks” valdes loceklis;
 • Artūrs Robežnieks, Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” pārstāvis;
 • Aigars Briedis, SIA “Ikšķiles māja” un SIA “Ķeguma stars” pārstāvis;
 • Andris Sirsniņš, SIA “Lielvārdes Remte” valdes loceklis;
 • Nikolajs Sapožņikovs, Ogres novada pašvaldības Centrālā administrācijas pārstāvis.
 • Dace Līva  (sekretāre)
23.

Ogres novada reliģisko lietu komisija

Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Mārtiņš Kalējs (komisijas priekšsēdētājs);

 • Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Mārtiņš Kalējs (priekšsēdētājs);

 • Ogres Trīsvienības baptistu draudzes vecākais pārstāvis Dainis Pandars (komisijas priekšs. vietn.);

 • Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš;

 • Ogres novada pašvaldības domes deputāts Jānis Iklāvs;

 • Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Jānis Rubins;

 • Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Modris Lācis;

 • Ogres Sv.Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcas draudzes vecākais pārstāvis Valērijas Taratinovs;

 • Septītās dienas adventistu Ogres draudzes pārstāvis Ainārs Gailis;

 • Ogres apustuliskās draudzes “Vārda Spēks” pārstāvis Agris Ginko;

 • Ogres evaņģēlisko baptistu draudzes pārstāve Nadežda Jukša;

 • Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā Paaudze” Ogres draudzes pārstāvis Andrejs Bessonovs;

 • Lielvārdes draudzes pārstāvis Andris Solims;

 • Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Dzintars Laugalis;

 • Vita Avotiņa  (sekretāre)

24.

Ogres novada pašvaldības Derīgo izrakteņu ieguves ieceres publiskās apspriešanas komisija

Ogres novada  Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs;

Ogres novada  būvvaldes vides speciālists;

attiecīgās administratīvi teritoriālās vienības pārvaldes vadītājs (atkarībā no konkrētajā sanāksmē izvērtējamās derīgo izrakteņu ieguves ieceres atrašanās vietas)

25. Ogres novada pašvaldības komisija atbalsta pasākumiem Ogres novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainai vai Ukrainas bēgļiem

Dana Bārbale (priekšsēdētāja)

 • Dace Līva (priekšsēdētāja vietn.)
 • Silvija Velberga
 • Sarmīte Kirhnere
 • Inese Darge
 • Inta Zirnīte
 • Jāzeps Gribusts
 
26. Ogres novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas komisija

Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktora vietnieci tūrisma jautājumos Ieva Kraukle (komisijas priekšsēdētāja);

Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Ogres novada būvvaldes vides speciāliste Iveta Štāle (priekšsēdētāja vietniece)

 • Rolands Elksnītis
 • Sandra Pudāne
 • Laura Korberga
 • Sandra Pudāne (sekretāre)
27. Ogres novada pašvaldības pedagogu darba samaksai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija

Igors Grigorjevs (komisijas priekšsēdētājs)

 • Silvija Velberga
 • Anita Sārna
 • Evija Slise
 • Inga Škapare
28. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija

Tatjana Deņisova, Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas zemes ierīcības inženiere (komisijas priekšsēdētāja)

Jevgēnijs Duboks,  Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs (komisijas priekšsēdētājas vietnieks)

29. Konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” ietvaros iesniegto iesniegumu vērtēšanas komisija

Gints Sīviņš (priekšsēdētājs)

 • Dana Bārbale
 • Aija Romanovska
 • Silvija Velberga
 • Anita Streile
 • Baiba Zača
 • Indra Andersone (sekretāre)
30.

Ogres novada kultūras komisija

Egils Helmanis (priekšsēdētājs)

 • Jānis Kaijaks (priekšsēdētāja vietn.)
 • Atvars Lakstīgala (priekšsēdētāja vietn.)