Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 2.4. apakšpunktu, Ogres novada  pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde no 2016. gada 4. janvāra ir uzsākusi Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) lietošanu un datu ievadi BIS sistēmā.

Turpmāk informāciju par Ogres novada administratīvajā teritorijā notiekošajiem būvniecības procesiem atradīsiet Būvniecības informācijas sistēmas tiešsaistes vietnē.

Tekstuālā informācija

Ģeotelpiskā informācija