Kontakti

zkrusts [at] zilaiskrusts.lv

Atrašanās vieta

“Druvas“, Lēdmane,Lēdmanes pagasts, Ogres novads, LV-5011

Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts” ir starptautiska reliģiska organizācija, kas apvieno evaņģēliskos kristiešus. Tā sniedz garīgu un materiālu palīdzību alkoholisma un narkomānijas pacientiem un nodarbojas ar labdarību. 

Latvijas draudzes uzturēšanai izveidots fonds, kam pieder zemes īpašums Lēdmanes pagasta "Druvās". Fonda darbības veids ir krīzes situācijā nonākušu personu un ģimeņu resocializācija sabiedrībā, preventīvais darbs ar jaunatni, nometnes bērniem un jauniešiem.

Sīkāka informācija: http://zilaiskrusts.lv/ vai https://trusukaraliste.lv/