Iznomā zemi Mazozolu pagastā
  • “Tumšais purvs”, kadastra apzīmējums 7472 006 0163 – 17.00 ha;

  • “Tumšais purvs””, kadastra apzīmējums 7472 006 0167 – 0.28 ha;

  • “Tumšais purvs”, kadastra apzīmējums 7472 006 0268 – 20.00 ha;

  • “Tumšais purvs”, kadastra apzīmējums 7472 006 0164 – 1.57 ha;

  • “Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 7472 006 0193 – 1.0498 ha;

  • “Ziediņi”, kadastra apzīmējums 7472 008 0020 – 1.9 ha;

  • “Almas”, kadastra apzīmējums 7472 004 0055 – 1.5 ha;
  • “Kalts”, kadastra apzīmējums 7472 006 0113 – 9.50 ha.

Zemes platība ir aptuvena un var mainīties.

Plašāka informācija pieejama Mazozolu pagasta pārvaldē: