Iznomā zemi Mazozolu pagastā
Nr.p.k. Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vien. nosaukums Nomas zemes
platība (ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

7472 006 0166

7472 006 0165

7472 006 0177

7472 006 0149  

7472 006 0163   

7472 006 0167  

7472 006 0268 

7472 006 0269 

7472 006 0051

7472 006 0113 

“Tumšais purvs”

“Tumšais purvs”

“Tumšais purvs”

"Tumšais purvs"   

"Tumšais purvs"    

"Tumšais purvs" 

"Tumšais purvs"   

"Tumšais purvs"

"Tumšais purvs" 

"Kalts"

0.40 (daļēji brīva)

0.68  (daļēji brīva)

1.34 (daļēji brīva)

0.24 ha (daļēji brīva)

23.48 ha (daļēji brīva)

0.28 ha (daļēji brīva)

27.98 ha (daļēji brīva)

4.43 ha (daļēji brīva)

5.27 ha (daļēji brīva)

21.03 ha (daļēji brīva)

 Plašāka informācija pieejama Mazozolu pagasta pārvaldē: