Iznomā zemi Mazozolu pagastā
Nr.p.k. Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vien. nosaukums Nomas zemes
platība (ha)
1. 7472 008 0056 “Mazriekstiņi” 2,7

Plašāka informācija pieejama Mazozolu pagasta pārvaldē: