Kontakti

mudite.janovska [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Skolas iela 2, Birzgales pagasts, Ogres novads, LV - 5033

Birzgales Tautas nama kolektīvi:

  • VPDK "Dejotprieks", vadītāja Evita Tabure, koncertmeistare Inese Martinova,
  • Dāmu deju kopa „Visma”,vadītāja Mārīte Perovska, koncertmeistare Inese Martinova,
  • Sieviešu koris "Pērles", vadītāja Evija Piļka, koncertmeistare Inese Martinova,
  • Birzgales amatierteātris "Laipa", vadītāja Inese Pilāne
  • Pūtēju orķestris ’’Birzgale”, vadītājs Laimonis Paukšte, koncertmeistare Līga Paukšte.

Dāmu deju kolektīvs "Visma” - veiksmīgi darbojas jau 10. sezonu. Kolektīva vadītāja kopš kolektīva dibināšanas dienas ir Mārīte Petrovska. Repertuāru kolektīvam izvēlas pašas dalībnieces, ar idejām vēršoties pie vadītājas, tā pakāpeniski topot jaunām horeogrāfijām. Deju horeogrāfijas kolektīvam veido pati vadītāja. Nosaukumu kolektīvs ieguva no katras dalībnieces vārda pirmā burta, saliekot tos vienkopus. Jau pats nosaukums apliecina katras dalībnieces piederību un nozīmīgumu šajā kolektīvā, jo visas kolektīva meitenes vieno mīlestība uz deju. Kolektīvam "Visma” ir daudz labu draugu kolektīvu visā Latvijā. Dalībniecēm patīk gan pašām ciemoties, gan uzņemt ciemiņus savās mājās. "Vismas” atraktivitāte un dzirkstelīgais dzīvesprieks ir redzams  ikvienā dejas solī, kur pat katra kļūme ir nepamanāma neatvairāmo "Vismas” dalībnieču kustībās un apburošajos smaidos.

Birzgales Tautas nama sieviešu koris "Pērles” dibināts 2008.gada 15.septembrī diriģentes Mairas Līdumas un koncertmeistares Ineses Martinovas vadībā. Savā pirmajā Ogres apriņķa koru skatē saņemto vērtējumu par emocionāli krāsaino un sirsnīgo dziedājuma stilu kora dziedātājas spējušas saglabāt cauri visām sezonām. Tas, tāpat kā diriģentes dotais kora nosaukums "Pērles”, vislabāk raksturo dziedātājas, kuras kā pērles spēj atvērties un rādīt savu dvēseles bagātību dziesmā. Darbības laikā koris piedalījies visos Birzgales kultūras pasākumos, Ķeguma novada svētkos. Latvija apceļota un neaizmirstami mirkļi piedzīvoti, piedaloties Latvijas koru sadziedāšanās svētkos Daugavpilī, Alūksnē, Dundagā, „Rīgai – 810” jubilejas koncertā, Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumā Ērgļu novada Meņģeļos, koncertējot baznīcās Skaistkalnē, Vecumniekos. Koris dziedājis visās Ogres koru apriņķa koru skatēs, kuplinājis visus lielos koru kopmēģinājumus, lai savas darbības piekto sezonu vainagotu ar dalību XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, kur daļa dziedātāju guva savu pirmo Dziesmusvētku pieredzi, kā arī jaunus draugus. Dziesmusvētku kopkora rindās aizsākusies draudzība ar Kārsavas novada Mērdzenes Tautas nama sieviešu kori "Austra”, kas vainagojusies ar kora "Pērles” skaistu braucienu uz Latgali. Kopš 2017. gada kori vada Evita Reinsone. Pārņemot kori, vadītāja ar savu enerģiskumu un aktivitāti koru skatē ieguva I pakāpi. Koris piedalījās XXVI Vispārējos Dziesmu un XI deju svētkos.

Pūtēju orķestris "Birzgale" par savas pastāvēšanas atskaites punktu sauc 1981.g./1982.g. sezonu, kad Birzgalē pēc ilgāka pārtraukuma atkal vīri ņēma rokās pūšamos instrumentus un pulcējās vakaros tautas namā, lai kopīgi muzicētu diriģenta Daina Saliņa vadībā. Kopš 1987. gada pūtēju orķestri vada diriģents Laimonis Paukšte. Viņa vadībā izaugušas jau vairākas jauno mūziķu paaudzes. Pēdējos 20 gadus galvenā "dalībnieku kalve'' ir Birzgales Mūzikas skola. Pūtēju orķestris "Birzgale" aktīvi piedalās koncertos, kuplinot gan sava pagasta un novada kultūras dzīvi, gan ārpus novada. Kolektīvs piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos kopš 1993. gada. Pūtēju orķestra repertuārā ir visdažādākā žanra mūzika.

Birzgalē amatierteātris dibināts 2007. gada rudenī. Šajā laikā ir iestudētas septiņas izrādes un fragmenti no dažādām lugām, kas rādīti Jāņu pasākumos. Amatierteātris piedalījies  novadu teātru skatēs, kurās ir ieguvis III pakāpes diplomus. Ar savām izrādēm kolektīvs ir viesojies dažādu pagastu tautas namos: Suntažos, Ķeipenē, Tomē, Ķegumā, Baldonē, Vecumniekos, Kurmenē, Vallē, Sērenē, Daudzevā, Sunākstē, Saikovas, kā arī pansionātos (Madlienā, Ogrē). Kopš 2015. gada kolektīvs piedalās Starptautiskās teātra dienās "Laipa”. Festivālā piedalās diasporu kolektīvi no dažādām valstīm. Latviju pārstāv tikai Birzgales amatierteātris „Laipa”. Festivāls noticis Lielbritānijā, Norvēģijā, Beļģijā, Latvijā un Islandē. Aktieru moto: "Patīkama brīvā laika pavadīšana, patīkamo apvienojot ar lietderīgo, katrs dara to, kas viņa sirdij ir tīkams."

Darbinieki

Mudīte Janovska-Spriņģe

Birzgales Tautas nama vadītāja
mudite.janovska [at] ogresnovads.lv