Ogres novada Jauniešu domē (turpmāk – Jauniešu dome) satiekas jauni, aktīvi, piedzīvojumu kāri un ideju bagāti jaunieši, kuri vēlas iegūt pieredzi ne tikai līdzdalībā, lēmumu pieņemšanā un pasākumu organizēšanā, bet arī draudzīgi, pozitīvi un gudri pavadīt laiku kopā. Šie jaunieši rūpējas par savu un citu jauniešu dzīvi Ogres novadā. Šeit viņi attīsta prasmes, kas var noderēt pieaugušo dzīvē, tai skaitā līderību, līdzdalību, iniciatīvu, komunikācijas prasmes, projektu rakstību u.c. svarīgas prasmes.

Jauniešu dome ir Ogres novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izveidota institūcija, kas sekmē Ogres novada jauniešu sadarbību, līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, tās darbību atbalsta un koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.

Jauniešu dome iesaistās novada jauniešu ikdienas dzīves pilnveidošanā, pasākumu organizēšanā, socializēšanās un kontaktu izveidē, līderībā un citās ne mazāk svarīgās jomās, tāpat tā ir vieta, kur katram jaunietim ir iespēja pilnveidot zināšanas, pieredzi, un realizēt aizraujošas idejas. Ogres novada Jauniešu domes komandā ir vairāk kā 60 motivētu, spējīgu un izpalīdzīgu dalībnieku, kas vēlas padarīt arī citu novadnieku dzīvi krāšņāku. Draudzīgajā kolektīvā ir iespēja darboties cilvēkiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jaunietis, kurš sasniedzis 26 gadu vecumu, drīkst turpināt darboties Jauniešu domē kā mentors vai atbalsta persona.

Lai jauniešu ieceres un idejas attīstītos kvalitatīvāk un efektīvāk, Jauniešu domes dalībnieku vidū ik gadu norisinās vēlēšanas noteiktu amatu ieņemšanai, pašlaik atbildīgās personas ieņem vietas deviņās dažādos Jauniešu domes amatos: jauniešu domes vadītājs, jauniešu domes filiāļu vietnieks (Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma, Ogres, Madlienas filiālēs), tehniskais asistents, sabiedrisko attiecību speciālists, un tiek pārstāvētas septiņu jomu: kultūras, sporta, neformālās izglītības, sociālās, vides un  jauniešu tendenču un sociālo tīklu vadītāji.

Mūsu mērķis ir saglabāt iepriekšējos svētkus un pasākumus, kas tika organizēti arī vēsturiskajos novados:

 • Ogres jaunieši ik gadu organizē jauniešu dienas pasākumu un Ģimenes dienas pasākuma ietvarā dažādas aizraujošas aktivitātes;
 • Lielvārdes jaunieši (sadarbībā ar biedrību “Visa Veida Kustība”) organizē un iegūst prasmes pasākuma “Nakc oriententerēšanās” organizēšanā;
 • Ikšķiles jauniešiem kā ikgadēja tradīcija rudenī ir kļuvusi organizēt un piesaistīt arvien vairāk interesentu un sponsoru pasākumā "Kūku Čempionāts", kurā tiek vērtētas garšīgākās un skaistākās kūkas.
 • Madlienas jaunieši organizē “Gaismas skrējienu”.

Ieviestās tradīcijas un pasākumi ir sekmīgi saglabāti un jaunieši turpina tos organizēt, taču mūsu mērķis ir veidot aiz vien jaunus pasākumus un tradīcijas, lai veicinātu dažādību Ogres novada jauniešu ikdienās.

Jauniešu domes kopbilde 2024

Jauniešu domes mērķi:

 • veicināt jauniešu labklājību un piedāvāt aktīvas un radošas brīvā laika iespējas;
 • veicināt jauniešu personīgo izaugsmi, kā arī pilnvērtīgu iesaistīšanos sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā;
 • veicināt sadarbību starp aktīvas un radošas jauniešu dzīves realizētājiem Ogres novadā.

Jauniešu domes uzdevumi:

 • izteikt Ogres novada pašvaldībai ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību īstenošanu Ogres novadā;
 • veicināt sadarbību ar vietējās pašvaldības struktūrvienībām un aktīvas jauniešu dzīves realizētājiem jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem Ogres novadā;
 • izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus;
 • piedalīties projektu realizācijā, kas saistīti ar jauniešiem aktuāliem jautājumiem;
 • aktīvi līdzdarboties novada organizētajās aktivitātēs, kā arī organizēt pasākumus jauniešiem;
 • veicināt sadarbību un dalīties pieredzē ar citām jauniešu domēm, iestādēm un organizācijām pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā;
 • nodrošināt informācijas par dažādiem projektiem un aktivitātēm aktualizāciju un sadarboties ar novada pašvaldību šīs informācijas izplatīšanā.

Jauniešu domes kontakti:

Jauniešu domes vadītājs 2023/2024 - Artūrs Kristkalns
Lielvārdes filiāles vadītāja - Līga Lipšāne
Ķeguma filiāles vadītāja - Tīna Kurpniece
Madlienas filiāles vadītāja - Nikola Markovska
Ikšķiles filiāles vadītāja - Elīza Siliņa
Ogres filiāles vadītāja - Alise Madara Māzika

Ogres Jauniešu domes vadītāji 2024

Nāc un piedalies Jauniešu domē!

e-pasts: ojauniesi@ogresnovads.lv

Jauniesu dome logo