Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekta nosaukums Madlienas tirgus laukuma izveide   Iesniedzējs   Ogres novada pašvaldība   Projekta mērķis   …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Ogres novada Izglītības pārvalde aicina pieteikt jauniešu iniciatīvas projektu konkursā “Jauniešu [ie]spēja”. Konkursa mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā Ogres novada administratīvajā teritorijā. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: uzlabot dzīves vides kvalitāti Ogres novada administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība: konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās…
  Projekta “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” ietvaros no 2021. gada vasaras vidus līdz 2022. gada novembra beigām tika īstenotas vairākas aktivitātes, kas pilnveidoja tūrisma…
  Statuss:
  Atvērts
  Projekta ietvaros paredzēts veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un pārbūvi ēkai Skolas ielā 4, Ikšķilē, paredzot, ka tajā darbosies doktorāts ar ģimenes ārstu un citu ārstu praksēm, Ikšķiles bibliotēka un citas iestādes, tādējādi attīstot…
  Ogres novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31…
  Vadošais partneris: Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs” Projekta partneri:  Latvijā: Vidzemes Tūrisma asociācija, Kurzemes plānošanas reģions, Saldus novada pašvaldība, Ventspils muzejs, Rīgas plānošanas reģions, Olaines…
  Statuss:
  Atvērts
  25.05.2022.
  Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros. Konkursa mērķi: Palielināt priekšlaicīgas mācību…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa “Jauniešu [ie]spēja” mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību. Projekta pieteikumu konkursam…