Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Atvērts
  Ogres novada pašvaldības dome 2024. gada 27. martā apstiprināja Ogres novada Izglītības pārvaldes sagatavotos Ogres novada pašvladības saistošos noteikumus Nr.2/2023 (protokols Nr.5; 35.) “Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā Ogres novada administratīvajā teritorijā. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Konkursa mērķis: uzlabot dzīves vides kvalitāti Ogres novada administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība. Konkursa būtība: konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās…
  Projekts “Sociālās uzticēšanās un iekļaušanas veicināšana: pārrobežu pieeja: iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (TRUST2INTEGRATE) apstiprināts Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas ietvaros. Vadošais partneris: Ogres novada…
  Statuss:
  Atvērts
  Projekta ietvaros plānota jauna bērnudārza celtniecība Lielvārdē, Avotos, Riekstu ielā 2, pretī Lielvārdes pamatskolai (1834 m2 platībā). Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta mūsdienu prasībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde 120…
  Statuss:
  Atvērts
  Projekta mērķis ir veikt bijušās Kaibalas skolas ēkas pārbūvi, ierīkojot tajā pirmsskolas izglītības iestādi. Ēkā “Kaibalas skola” jau iepriekš darbojies bērnudārzs, bet pēc negatīva Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma saņemšanas tas tika…
  Statuss:
  Atvērts
  Projekta ietvaros tiek veikta Ķeipenes pagasta centrā esošās ēkas “Viļņi” telpu grupu atjaunošana un pārbūve par multifunkcionālu centru. Ēkai plānots veikt jumta nomaiņu, apkures ierīkošanu, 1. stāvā izveidot pašdarbības kolektīvu mēģinājuma un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis ir atjaunot Jumpravas brīvdabas skatuvi un tai piegulošo teritoriju, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi pagastā un kultūras pakalpojumu efektivitāti. Būvniecības darbi sadalīti trīs kārtās – estrādes rekonstrukcija, kafejnīcas un…
  Projekta nosaukums Madlienas tirgus laukuma izveide   Iesniedzējs   Ogres novada pašvaldība   Projekta mērķis   …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Ogres novada Izglītības pārvalde aicina pieteikt jauniešu iniciatīvas projektu konkursā “Jauniešu [ie]spēja”. Konkursa mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu…