Ogres novads

Ogres novadā atrodas:

 • Ogres pilsēta
 • Krapes pagasts
 • Ķeipenes pagasts
 • Lauberes pagasts
 • Madlienas pagasts
 • Mazozolu pagasts
 • Meņģeles pagasts
 • Ogresgala pagasts
 • Suntažu pagasts
 • Taurupes pagasts

Novada administratīvais centrs ir Ogres pilsēta.

Ogres novadā uz 2017.gada 1. janvāri deklarēti 35 305 iedzīvotāji.

Ogres novada pašvaldība

Ogres novadā iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – dome.

Ogres novada pašvaldības domi veido 17 deputāti.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ir Egils Helmanis. Priekšsēdētāja vietnieks ir Gints Sīviņš.

Saziņa ar Ogres novada pašvaldību

Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
E-pasts: ogredome@ogresnovads.lv
Tālrunis: +37165071160, +37165071163, fakss: 65071161

Darba laiki

 • Pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00)
 • Otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.18.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00)
 • Trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00)
 • Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00)
 • Brīvdienas – sestdiena, svētdiena