Ogres novada Sociālais dienests
 • 1992. gadā tika izveidots pirmais Ogres Sociālās aprūpes centrs, kas atradās Zvaigžņu ielā 4. Centrs tika dibināts pamatojoties uz Ogres pilsētas tautas deputātu padomes valdes lēmumu Nr.8 (12.08.1992). Sociālas aprūpes centrs bija Ogres pilsētas tautas deputātu padomes valdes struktūrvienība ar juridiskās personas tiesībām. Sociālais aprūpes centrs savā darbībā bija pakļauts Ogres pilsētas tautas deputātu padomes valdei. Ogres pilsētas Sociālā aprūpes centra galvenais darbības virziens bija sniegt materiālo un morāli psiholoģisko palīdzību pilsētas teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem.
 • 1993. gada 3. februārī Ogres pilsētas Sociālās aprūpes centram tika mainīta adrese Ogrē, Parka ielā 1.
 • 1994. gadā Ogres pilsētas tautas deputātu padomes valde tika pārveidota par Ogres pilsētas domi, līdz ar to Ogres pilsētas Sociālās aprūpes centrs bija pakļauts Ogres pilsētas domei.
 • 1996. gada tika izveidots Jaunatnes veselības centrs.
 • 2000. gada 17. decembrī ar Ogres pilsētas domes lēmumu Nr.527 tika izveidota struktūrvienība – Aprūpes mājās dienests.
 • Ar 2002. gadu 1. jūliju Ogres pilsētas Sociālās aprūpes centrā darbu uzsāka jauna struktūrvienība Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Saime”. (Ogres pilsētas domes sēdes protokols Nr.15, lēmums Nr. 286 (13.06.2002.).) 2002. gada 15. jūlijā durvis vēra vaļā Dienas centrs „Saime”.
 • Ar 2004. gada 1. janvāri Ogres pilsētas Sociālās aprūpes centrs tiek pārveidots par Ogres Sociālo dienestu. Sociālais dienests ir Ogres novada pašvaldības iestāde ar juridiskās personas statusu. Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir nodrošināt personai, kura Ogres novada administratīvajā teritorijā ir reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veicināt personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.
 • 2004. gada rudenī Ogres novada sociālajā dienestā tika izveidota jauna struktūrvienība Krīzes centrs vardarbībā cietušajiem bērniem. Šī centra uzdevums nodrošināt psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju un tiesību aizsardzību krīzes situācijā nonākušajiem bērniem.
 • 2004. gada 15. novembrī durvis vēra vaļā krīzes centrs „Laipas”.
 • 2005. gada 21. septembrī aktīvu darbību uzsāka jauna Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienība Ģimenes atbalsta dienesta centrs.
 • 2008. gadā tika izveidota Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem.
 • 2009. gadā Aprūpes mājās dienests tika pārveidots par Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļu.
 • 2011. gada 4. janvārī tika veikta sociālā dienesta reorganizācija apvienojot 4 sociālos dienestus - Ogres, Madlienas, Suntažu, Taurupes. Izveidojot vienotu Ogres novada Sociālo dienestu.
 • 2012. gada septembrī Ogres novada Sociālā dienesta administrācija tika pie jaunām telpām Ogrē, Brīvības ielā 44.
 • 2012. gada 23. novembrī tika atzīmēta Ogres Sociālā dienesta 20 gadu jubileja – sveicot visus esošos un bijušos darbiniekus.
 • Ar 2013. gada 1. janvāri Jaunatnes veselības centrs vairs nav Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienība. Tagad tas darbojas PA „Dziednīca” paspārnē.
 • Ar 2013. gada 1. janvāri Ogres novada Sociālais dienests nodrošina pārraudzību pār Ogres novada bērnunamu „Laubere” un vispārējā tipa pansionātu „Madliena”.
 • Ar 2013. gada  1. janvāri jauns pakalpojums – asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti.
 • 2013. gada jūnijā darbu uzsāk Profilakses punkts Ogrē, Mālkalnes pr. 30.
 • No 2017.gada 7.marta Ogres sociālajam centram mainīta adrese - Vidzemes iela 3, Ogre. Plānots, ka Ogres sociālais centrs Vidzemes ielā 3 atradīsies, kamēr kādreizējās profesionālās izglītības ēkā Upes prospektā 16 tiks realizēts projekts “Ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām”. Beidzoties pārbūves darbiem, šajā ēkā tiks izvietots Ogres novada Sociālais dienests, Ogres sociālais centrs un citas Ogres novada Sociālā dienesta stuktūrvienības.

 • No 2017.gada 15.marta Dienas centram "Saime" mainīta adrese - Suntažu iela 2, Ogre.
 • No 2017.gada 18.aprīļa Ogres novada Sociālajam dienestam mainīta adrese - Vidzemes iela 3, Ogre.
 • Ar 2018.gada 1.februāri, reorganizācijas rezultātā, kā arī izvērtējot struktūrvienības rentabilitāti tika likvidēta ONSD struktūrvienība Krīzes centrs "Laipas".

 • No 2019.gada 23.augusta Ogres novada Sociālajam dienestam, Dienas centram "Saime" un Ģimenes atbalsta dienas centram mainīta adrese - Upes prospekts 16, Ogre.
 • 2019. gada 23. augustā Atbalsta nodaļai ģimenēm ar bērniem 10. gadu jubileja.
 • 2019. gada 29. novembrī Ogrē darba vizītē viesojās labklājības ministre Ramona Petraviča.
 • 2019. gada nogalē akcijā "Shoe Box" saziedo vairāk kā 250 dāvanu.
 • 2020.gadā Sociālā dienesta darbība notiek ārkārtējās situācijas laikā. 
 • 2020.gada jūlijā Projekts "Pārdomu un izaugsmes taka".
 • 2020.gada 22.augustā atvērto durvju dienas un sociālā darba tirgus Ogres novada Sociālajā dienestā. 
 • 2020.gada 21.septembrī Ģimenes atbalsta dienas centram - 15 gadu jubileja
 • 2020.gada nogalē Ziemassvētku labdarības akcija "ShoeBox" 2020. 
 • 2021.gada 28.februārī Noslēdzies Sociālo pakalpojumu atbalsta projekts. 
 • 2021.gada 16.martā Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa saņem Labklājības ministrijas Žūrijas speciālo balvu par ieguldījumu Sociālajā darbā.
 • 2022.gada 20.aprīlī Ogrē tikās sociālo dienestu vadītāji no visas latvijas;
 • 2022.gada 12.maijā Lielvārdē atklāts rehabilitācijas kabinets bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem;
 • 2022.gada maijā darbu uzsāka SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS pilngadīgām peronām ar invaliditāti;
 • 2022.gada 3.jūnijā - Ģimenes dienas pasākums "pavasaris - prieka mirkļu pavediens"
 • 2022.gada 15.jūnijā Ogrē notika Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas izbraukuma sēde;
 • 2022.gada Sarunas pie tējas tases - Ukrainas ieceļojošo iedzīvotāju tikšanās Ogres novada Sociālajā dienestā. Dažādas aktivitātes, brīva atmosfēra, sarunas un labi pavadīts laiks (11.aprīlis, 25.aprīlis, 11.maijs, 25.maijs, 15.jūnijs, 21.jūnijs)
Sociālo dienestu vadītāji
Kabinets
Deputāti
Deputāti