Iznomā zemi Ķeipenē

Ķeipenes pagasta pārvaldei piedāvā iznomāt daļu pašvaldībai piederošās lauksaimniecības zemes.

  • Zemes vienība: ” Ķevieši”, Ķeipenes pag., Ogres no., kadastra apzīmējums 7456 006 0507;
  • Platība:  aptuveni  2,35ha (pielikumā skice).

Uz atlikušās daļas atrodas pašvaldībai piederoša dzīvojamā māja “Ķevieši” ar īrniekiem

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar: Ķeipenes pagasta pārvaldi: keipene@ogresnovads.lv, tālr. 65033598.

Pievienotie faili