Ogres novada uzņēmēju biedrība

Ogres uzņēmēju biedrība ir nevalstiska darba devēju organizācija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt sadarbību Ogres novada uzņēmēju starpā, Ogres pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām.

Biedrības vīzija ir plaukstošs un ekonomiski stabils Ogres novads, kurā ir uzņēmējdarbību un sabiedrības labklājību veicinoša vide.

Biedrības misija ir, veicinot savstarpēju uzņēmēju sadarbību, veicināt uzņēmējdarbības vides un sabiedrības labklājības uzlabošanos Ogres novadā un valstī.

Biedrības mērķi ir:

  • pārstāvēt Ogres novada uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Ogres novada ekonomisko attīstību; veicināt uzņēmējdarbības attīstību, izstrādāt un īstenot ar to saistītus projektus,
  • veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Ogres novada uzņēmējiem.

Ogres novada uzņēmēju biedrība aicina pievienoties biedrības darbā visus aktīvos sava novada un valsts ekonomiskās attīstības un labklājības celšanā ieinteresētus uzņēmējus. Šobrīd biedrības valdes priekšsēdētājs ir Ēriks Eisaks, biedrības valdē ir ievēlēti uzņēmēji Ēriks Eisaks, Māris Legzdiņš, Andris Bērziņš, Didzis Mizis un Māris Kapusts. Biedrības valdes sēdes ir atklātas un tās notiek katra mēneša pirmajā otrdienā plkst.17.00.


+371 29512162
info@onub.lv

https://www.facebook.com/onubbiedriba/

Brīvības iela 12, Ogre