Ogres novada Uzņēmēju biedrības valde

Ogres novada Uzņēmēju biedrība ONUB ir nevalstiska darba devēju organizācija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt sadarbību Ogres novada uzņēmēju starpā, Ogres pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām.

Biedrības vīzija ir plaukstošs un ekonomiski stabils Ogres novads, kurā ir uzņēmējdarbību un sabiedrības labklājību veicinoša vide.

Biedrības misija ir, veicinot savstarpēju uzņēmēju sadarbību, veicināt uzņēmējdarbības vides un sabiedrības labklājības uzlabošanos Ogres novadā un valstī.

Biedrības mērķi:

  • pārstāvēt Ogres novada uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Ogres novada ekonomisko attīstību; veicināt uzņēmējdarbības attīstību, izstrādāt un īstenot ar to saistītus projektus,
  • veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Ogres novada uzņēmējiem.

Ogres novada uzņēmēju biedrība aicina pievienoties biedrības darbā visus aktīvos sava novada un valsts ekonomiskās attīstības un labklājības celšanā ieinteresētus uzņēmējus.

Šobrīd biedrības valdes priekšsēdētājs ir Mārtiņš Vāns, biedrības valdē ir ievēlēti uzņēmēji Ričards Eglītis, Ēriks Eisaks, Edīte Strazdiņa un Māris Kapusts.

Biedrības adrese – Brīvības iela 12, Ogre, LV-5001

Kontaktinformācija: tālr. 22007938; e-pasts info@onub.lv

Vairāk par biedrību:

https://www.onub.lv/

https://www.facebook.com/onubbiedriba

https://www.linkedin.com/company/onub/