Titulbilde

2022.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.5/2022“Par Ogres novada pašvaldības 2022.gada konsolidēto budžetu”

Saistošie noteikumi Nr.5/2022

Grozījumi

2022. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr.16/2022 "Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2022 “Par Ogres novada pašvaldības 2022.gada konsolidēto budžetu”"

Saistošie noteikumi Nr.16/2022

Paskaidrojuma raksts

Pielikums Nr.1 un Nr. 2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

2022. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr.24/2022 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2022 “Par Ogres novada pašvaldības 2022.gada konsolidēto budžetu”” 

Saistošie noteikumi Nr.24/2022

Pielikums Nr. 1 un 2

Pielikums Nr. 3 

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6 

2022. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr.26/2022 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2022 “Par Ogres novada pašvaldības 2022.gada konsolidēto budžetu””