Spēkā esošā redakcija

Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2022      
23/2022

Par Ogres novada pašvaldības domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.122 “Detālplānojums zemes gabalam “Lablaiki”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7,  Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.

07.10.2022.
18/2022

Par Ogres novada pašvaldības domes 2007.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.103 “Detālplānojums zemes gabaliem Aroniju ielā 16, kad. Nr.7480-004-0458, Ābeļu ielā 1A, kad. Nr.7480-004-0181, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu

05.08.2022.
6/2022 Lokālplānojums “Teritorija pie Irbenāju ielas” 06.05.2022.
2021      
9/2021

Lokālplānojums zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.

10.07.2021

 

8/2021

Lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.

10.07.2021
2020
23/2020 Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.132 "Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr. 7480-004-1143" atcelšanu 21.11.2020.
7/2020

Par Ogres novada 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.65 “Detālais plānojums zemes gabaliem Ogres novada Ogres pilsētā Brīvības ielā 3A, kadastra numurs 7401-001-0558, un Brīvības ielā 1B, kadastra numurs 7401-001-0363 un tiem pieguļošajos Brīvības ielas un Grīvas prospekta posmos” atcelšanu

 
2019
22/2019

Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.13/2019 “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu

11.12.2019.
21/2019

Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

03.12.2019.
20/2019

Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

03.12.2019.
14/2019 Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 6.maija saistošo noteikumu Nr.15/2011 “Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 7401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu 03.10.2019.
13/2019

Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

   
5/2019

Grozījumi lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

01.03.2019.
2018
27/2018

Par Ogres novada pašvaldības 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.100 “Detālplānojums zemes gabalam Kalna alejā 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7401-003-0054” atcelšanu.

04.12.2018.
15/2018

Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

01.08.2018.
12/2018 Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 30.06.2018.
10/2018 Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 120 “Detālplānojums zemes gabalam “Rožu iela 1”, kad. Nr. 7401-004-0387, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu 20.04.2018.
2017
22/2017 Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu”” 22.10.2017.
8/2017 Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 14.07.2017. (zaudējuši spēku ar 2017. gada 19.oktobra lēmumu)
2015
17/2015

Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu

Nr. 44/2010 „Detālplānojums zemes gabalam Zinību ielā 5, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu

27.01.2016.
2014
18/2014

Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā, lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

īstenojami no 05.08.2014.
2012
16/2012 Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 30.06.2012.

Teritorijas plānojums

Ogresgala ciema daļā bij. d/s "Ogre" teritorijā piemērojami SN 18/2014

2011
15/2011 Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā 27.05.2011.
14/2011 Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes propektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā 21.04.2011.
11/2011 Detālplānojums zemes gabalam "Jaunozoliņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 21.04.2011.
10/2011 Detālplānojums zemes gabalam "Dzeņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 21.04.2011.
2/2011 Detālplānojums zemes gabalam „Salči”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 09.02.2011.
2010
43/2010 Detālplānojums zemes gabalam Fabrikas ielā 1,Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. apz. 7401-005-1101 05.01.2011.
40/2010 Detālplānojums 1 un 2.zemes vienībām nekustamajā īpašumā ”Vilciņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 06.11.2010.
36/2010 Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā 22.09.2010.
16/2010 Detālplānojums zemes gabalam "Smēdes", Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 26.05.2010.
15/2010 Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā Ogresgala pagastā, Ogres novadā 08.04.2010.
2009
20/2009 Detalplānojums zemes gabalam "Origones", Ogresgala pagastā, Ogres nov, kad. Nr. 7480-003-0442 18.02.2010.
18/2009 Detālplānojums zemes gabalam Turkalnes ielā 21B, Ogres pilsētā, Ogres novadā 24.10.2009.

17/2009

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi” Lauberes pagastā, Ogres novadā

07.10.2009.

 Grozījumi

Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
7/2021 Par Ogres novada pašvaldības domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.69 “Detālais plānojums zemes gabalam, Stirnu ielā 20, kadastra numurs 7401-004-0883, Ogres novada Ogres pilsētā” atcelšanu 7.07.2021
22/2018 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 "Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" 30.10.2018
21/2018 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2018 "Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām pieguļošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

30.10.2018.

19/2016

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.36/2010 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”

08.02.2017
39/2010 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.15/2010 “Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā Ogresgala pagastā, Ogres novadā” 06.11.2010