Spēkā esošā redakcija

Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
2024      
6/2024

Lokālplānojuma zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē, Ogres nov. Teritorijas izmantošanas noteikumi un Grafiskā daļa

08.04.2024.  
5/2024

Lokālplānojuma zemes vienībai Petūniju ielā 17, Ogrē, Ogres nov. Teritorijas izmantošanas noteikumi un Grafiskā daļa

02.03.2024.  
2023      
12/2023 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa 02.06.2023.
9/2023 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.7 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Mednieku iela 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.8 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Zariņi”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Saulgriezes”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.10 “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 53 un 55A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.12 “Par Centra kvartāla detālplānojuma (nekustamo īpašumu Skolas ielā 10B, Lāčplēša ielā 16A, 16, Ausekļa ielā 7, 2.zemes vienības, Ausekļa ielā 9, 11, Lielvārdē  teritorijai)  apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Upmaļi”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai  apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.15 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Laimdotas iela 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai  apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.16 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Rumbiņas”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai  apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.18 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Mācītājmuiža”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā zemes gabalam apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Krasta 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.20 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Sapņu vārti” (kad.Nr.7448 006 0059), Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā zemes gabalam  apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Jēkabnieki” (kad.Nr.7448 005 0147), Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabalam apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemes gabalu “Sidrabiņi”, Kalna Sidrabiņi”, “Lejas Sidrabiņi”, “Līču Sidrabiņi”, Meža Sidrabiņi” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai  apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.23 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Stūrīši 1” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijas daļai apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.24 “Par detālplānojuma zemes gabala “Rūgumi”, (kadastra Nr.7464 004 0033) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemes gabala “Jaunzemītes”, (kadastra Nr.7464 003 0194) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma  zemes gabala “Jumstiņi” (kadastra Nr.7464 002 0100), “Pūcītes”  (kadastra Nr.7464 002 0101), un “Dravanti” ” (kadastra Nr.7464 002 0102), Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu”, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.27 “Par detālplānojuma zemes gabalu “Eglaines”, “Garziedi”, “Skalbes”, “Priedaines”, “Lapsēni”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu, 2011.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Nekustamā īpašuma “Jaunzemi”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, 2.zemes vienības detālplānojums”, 2011.gada 27.aprīļa saistošos noteikumus Nr.6 “Nekustamā īpašuma “Čuibas –1”, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, detālplānojums”, 2011.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.20 “Nekustamā īpašuma Dārza iela 7, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra Nr.7413 002 0399, teritorijas detālplānojums”, 2012.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.13 “Nekustamo īpašumu Meža iela 16B, Meža iela 18A, Meža iela 20, Avotu iela 6A, Lielvārde, Lielvārdes novads teritoriju detālplānojums””, 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.17 “Par detālplānojuma zemes gabaliem “Rūtas”, “Lienes”, “Martas”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai  apstiprināšanu”, atcelšanu 10.05.2023.

 

8/2023

Par Ikšķiles novada pašvaldības 2009.gada 20.maija saistošo noteikumu Nr.8/2009  “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Dravnieki” 1.zemes vienībai projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.32  “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Mežpūces” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.23 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Priežu Sili” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2008.gada 16.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Kalnanoras” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2008.gada 16.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Kalnkurzemnieki” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.28 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Mežaraupi” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”; Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.49  “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Mežastūri” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2009.gada 20.maija saistošo noteikumu Nr.7/2009  “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Mežrūķi” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.33  “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Mežbebri” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2006.gada 19.jūlija saistošo noteikumu  “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Raspodiņi” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2008.gada 20.augusta saistošo noteikumu Nr.32 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Ozolkalni” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.12 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Rītiņi” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 18.jūlija saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Saules mežs” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2008.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Smaidas” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Spulgas” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 18.jūlija saistošo noteikumu Nr.15 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Stabulēni” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2008.gada 16.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Stradiņi” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.6/2010 “Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vēri” (kadastra Nr. 7494 012 1092) teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.51 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Vībotnes” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2007.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Vīlipi” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu” apstiprināšanu”, Ikšķiles novada pašvaldības 2008.gada 21.maija saistošo noteikumu Nr.19 “Par detālplānojuma zemes īpašumam “Zaļumnieki” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, (paziņojums par apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2008.gada 27.maijā, Nr.81) un Ikšķiles novada pašvaldības 2008.gada 21.maija saistošo noteikumu Nr.21 “Detālplānojums zemes īpašumam “Ziemeļi” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

10.05.2023.
6/2023

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

06.04.2023.
3/2023 Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11/2011 “Detālplānojums zemes gabalam “Jaunozoliņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. kad. Nr.7480-005-0091”, 2009.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.138 “Detālplānojums zemes gabalam Salas ielā 3B, Ogres pilsētā, Ogres novadā, Ogres rajonā, kad. Nr. 7401-001-0440”, 2009.gada 12.marta saistošo noteikumu Nr.135 “Detālplānojums zemes gabalam “Ķoderi”, kad. Nr. 7480-005-0224, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, Ogres rajonā”, 2011.gada 20.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2011 “Detālplānojums zemes gabalam „Salči”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. Nr. 7480-005-0064”, 2007.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.101 “Detālplānojums zemes gabalam ”Krastmalas iela 34” Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.,”, 2011.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10/2011 “Detālplānojums zemes gabalam „Dzeņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. Nr. 7480-005-0340”, 2011.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.14/2011 “Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes prospektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. apz.7401-005-0189”, 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.96 “Detālplānojums zemes gabalam, “Laumiņas”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr. 7480-005-0018”, 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.95 “Detālplānojums zemesgabaliem ”Madaras”, “Šīroņi”, “Šīroņi-1” Ogresgala pagastā, Ogres novadā”, 2010.gada 21.oktobra saistošo noteikumu Nr.40/2010 “Detālplānojums 1. un 2.zemes vienībām nekustamajā īpašumā „Vilciņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā,  kad.apzīm. 7480-005-0144 un 7480-005-0060”, 2006.gada 15.jūnija saistošo noteikumu Nr.64 “Detālais plānojums zemes gabaliem Brīvības ielā 15, kadastra numurs 7401-003-0339, Parka ielā 1C, kadastra numurs 7401-003- 0442, Meža prospektā 2B, kadastra numurs 7401-003-0011, kā arī Parka ielas posmā no Ceriņu ielas līdz Upes prospektam un Pļavas iela Ogres novada, Ogres pilsētā”, 2009.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.141 “Detālplānojums zemes gabalam Vidus prospektā 27, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.”, 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.130 “Detālplānojums zemes gabalam “Norupes ielā 3A”, Ogres pilsētā, Ogres novadā, Ogres rajonā, kad. Nr. 7401-003-0545”, 2005.gada 7.jūlija saistošo noteikumu Nr.43 “Detālais plānojums zemes gabalam, Klusā ielā 17, kadastra numurs 7401-003-0567, Ogres novada Ogres pilsētā”, 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.93 “Detālais plānojums zemes gabalam Vārpas ielā 10, Ogres novada Ogres pilsētā, kad. Nr. 7401-003-0286”, 2009.gada 15.oktoba saistošo noteikumu Nr.18/2009 “Detālplānojums zemes gabalam Turkalnes ielā 21B, Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. Nr. 7401-003-0290”, 2007.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.102 “Detālplānojums zemes gabalam “Zaķu iela 3A”, kad. Nr. 7401-003-0454, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.”, 2005.gada 8.septembra saistošo noteikumu Nr.46 “Detālais plānojums zemes gabalam, Pagasta ielā 7, kadastra numurs 7401-006-0466, Ogres novada Ogres pilsētā”, 2005.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.39 “Detālais plānojums zemes gabalam Ogrē, Daugavpils ielā 45A” apstiprināšanu”, 2008.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.126 “Detālplānojums zemes gabalam “Strēlnieku ielā 30A”, kad. Nr. 7401-005-0278, Ogres pilsētā, Ogres novadā, Ogres rajonā” atcelšanu 07.04.2023.

 

2/2023 Par Lielvārdes novada domes 2009.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu” 21.02.2023.
2022      
23/2022

Par Ogres novada pašvaldības domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.122 “Detālplānojums zemes gabalam “Lablaiki”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7,  Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.

07.10.2022.
18/2022

Par Ogres novada pašvaldības domes 2007.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.103 “Detālplānojums zemes gabaliem Aroniju ielā 16, kad. Nr.7480-004-0458, Ābeļu ielā 1A, kad. Nr.7480-004-0181, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu

05.08.2022.
6/2022 Lokālplānojums “Teritorija pie Irbenāju ielas” 08.03.2022.
2021      
9/2021

Lokālplānojums zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.

10.07.2021

 

8/2021

Lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.

10.07.2021
2020
23/2020 Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.132 "Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr. 7480-004-1143" atcelšanu 21.11.2020.
7/2020

Par Ogres novada 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.65 “Detālais plānojums zemes gabaliem Ogres novada Ogres pilsētā Brīvības ielā 3A, kadastra numurs 7401-001-0558, un Brīvības ielā 1B, kadastra numurs 7401-001-0363 un tiem pieguļošajos Brīvības ielas un Grīvas prospekta posmos” atcelšanu

 
2019
22/2019

Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.13/2019 “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu

11.12.2019.
21/2019

Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

03.12.2019.
20/2019

Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

03.12.2019.
14/2019 Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 6.maija saistošo noteikumu Nr.15/2011 “Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 7401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu 03.10.2019.
13/2019

Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

   
5/2019

Grozījumi lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

01.03.2019.
2018
27/2018

Par Ogres novada pašvaldības 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.100 “Detālplānojums zemes gabalam Kalna alejā 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7401-003-0054” atcelšanu.

04.12.2018.
15/2018

Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

01.08.2018.
12/2018 Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 30.06.2018.
10/2018 Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 120 “Detālplānojums zemes gabalam “Rožu iela 1”, kad. Nr. 7401-004-0387, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu 20.04.2018.
2017
22/2017 Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu”” 22.10.2017.
8/2017 Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 14.07.2017. (zaudējuši spēku ar 2017. gada 19.oktobra lēmumu)
2015
17/2015

Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu

Nr. 44/2010 „Detālplānojums zemes gabalam Zinību ielā 5, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu

27.01.2016.
2014
18/2014

Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā, lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

īstenojami no 05.08.2014.
2012
16/2012 Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 30.06.2012.

Teritorijas plānojums

Ogresgala ciema daļā bij. d/s "Ogre" teritorijā piemērojami SN 18/2014

2011
15/2011 Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā 27.05.2011.
14/2011 Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes propektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā 21.04.2011.
11/2011 Detālplānojums zemes gabalam "Jaunozoliņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 21.04.2011.
10/2011 Detālplānojums zemes gabalam "Dzeņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 21.04.2011.
2/2011 Detālplānojums zemes gabalam „Salči”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 09.02.2011.
2010
43/2010 Detālplānojums zemes gabalam Fabrikas ielā 1,Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. apz. 7401-005-1101 05.01.2011.
40/2010 Detālplānojums 1 un 2.zemes vienībām nekustamajā īpašumā ”Vilciņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 06.11.2010.
36/2010 Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā 22.09.2010.
16/2010 Detālplānojums zemes gabalam "Smēdes", Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā 26.05.2010.
15/2010 Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā Ogresgala pagastā, Ogres novadā 08.04.2010.
2009
20/2009 Detalplānojums zemes gabalam "Origones", Ogresgala pagastā, Ogres nov, kad. Nr. 7480-003-0442 18.02.2010.
18/2009 Detālplānojums zemes gabalam Turkalnes ielā 21B, Ogres pilsētā, Ogres novadā 24.10.2009.

17/2009

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi” Lauberes pagastā, Ogres novadā

07.10.2009.

 Grozījumi

Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments

25/2023

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2023 "Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziedlejas" Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"

02.11.2023.
21/2023

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.12/2023 “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.”

07.10.2023.
7/2021 Par Ogres novada pašvaldības domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.69 “Detālais plānojums zemes gabalam, Stirnu ielā 20, kadastra numurs 7401-004-0883, Ogres novada Ogres pilsētā” atcelšanu 7.07.2021
22/2018 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 "Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" 30.10.2018
21/2018 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2018 "Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām pieguļošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

30.10.2018.

19/2016

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.36/2010 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”

08.02.2017
39/2010 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.15/2010 “Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā Ogresgala pagastā, Ogres novadā” 06.11.2010