Kontakti

Atrašanās vieta

Ogre, Brīvības iela 12
Rotari klubs logo

Rotary ir organizācija, kas visā pasaulē vieno ap 1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju. Rotary biedri īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Rotary organizācijas moto ir „Pašaizliedzīgi kalpot”.

Organizācija un tās struktūrvienības par prioritāti izvirza kalpošanu sabiedrības interesēm, veicinot personisko sakaru attīstību un ievērojot augstas profesionālās ētikas principus. Rotari organizācija rūpējas par daudzpusīgu profesionālu pieeju un uzsver katra sabiedrībai derīga darba vērtības atzīšanu, katra Rotari kluba biedra jeb rotarieša nodarbošanās prestiža celšanu.

Rotari pamatprincipi ietver starptautiskas saprašanās, labas gribas un miera stiprināšanu, izmantojot daudzpusīgu profesionāļu sadraudzību un mijiedarbību. Lai realizētu savus mērķus, Rotari klubi īsteno labdarības un palīdzības projektus visā pasaulē, ieskaitot Latviju. Rotari klubu atbalstītie projekti primāri vērsti uz palīdzību bērniem un jauniešiem, kā arī sabiedrības locekļiem, kuriem ir ierobežotas iespējas parūpēties par sevi vai šādu iespēju nav.

Rotari klubi vieno kādā noteiktā ģeogrāfiskā reģionā dzīvojošus biedrus. Katru klubu vada tā biedru ievēlēts prezidents un kluba valde, kas mainās (rotē) katru gadu, dodot iespēju ikvienam biedram sniegt savu ieguldījumu kluba vadīšanā un iespēju attīstīt savas līdera prasmes. Augstākā kluba (biedrības) institūcija ir biedru pilnsapulce, kas tiek sasaukta reizi gadā; tā ievēl valdi, prezidentu un pieņem statūtus.

Rotary International organizācijas iedalās zonās, apgabalos un klubos. Latvijā pastāv 21 Rotari klubs, kas darbojas Rotary International sastāvā, t. sk. septiņi klubi Rīgā un 14 klubi ārpus galvaspilsētas. 

Sadarbībā ar Rotari klubiem Latvijā pastāv un darbojas satelītorganizācijas – rotarakta un interakta klubi. Rotarakta klubi ir Rotari klubu sponsorētas organizācijas jauniem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Interakta klubi ir organizācijas 12–18 gadus veciem jauniešiem, kuri piedalās Rotari programmās.

Ogres Rotari klubs dibināts 1997. gada 17. novembrī. Tā pašreizējais prezidents ir Juris Apsis. 
Kluba tikšanās vieta: Restorāns “Policijas akadēmija”, Brīvības iela 12, Ogre
Tikšanās laiks: Ceturtdiena, plkst. 18.30 

Sīkāka informācija par Ogres Rotari klubs aktivitātēm: https://rotarylatvia.org/klubi/ogres-rotary-klubs/