Kontakti

dzivaismals [at] inbox.lv
Dzivais mals

Biedrība reģistrēta kopš 2014. gada, bet keramikas nozari pārstāvam jau 4. paaudzē. Darbības pamatā ir amatniecība - keramikas nozares popularizēšana - meistarklases, radošās darbnīcas, ekskursijas, keramikas darbu veidošana.

Biedrības mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, uzlabot paaudžu mijiedarbību un dzīves kvalitāti laukos, attīstot sociālekonomiskās un kultūrvides jomas.

Sadarbojamies ar vietējo pašvaldību piedaloties pasākumos ar keramikas radošajām darbnīcām, nodrošinām balvas, suvenīrus dažādiem pasākumiem. Kā arī ir sadarbība ar blakus novadiem un Vācijas latviešu biedrību, popularizējot amatniecību un iespējas šajā nozarē. Biedrībā esam 6 biedri, kas aktīvi darbojas, katrs savā jomā, lai sasniegtu kopējo biedrības mērķi. 

Biedrības dibinātājas: Aina Zagorska, 29321337 un Alise Dāboliņa, 27752929.

Rekvizīti

AS Swedbank
LV49HABA0551043009614
HABALV22