SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
  2024    
17/2024 Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem  30.04.2024.  
12/2024

Par apbedīšanas pabalstu

11.05.2024.  
  2023    
27/2023

Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu

30.01.2024.
23/2023 Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri iegūst sociālā darba veikšanai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju 14.11.2023.
19/2023 Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem 27.09.2023.
14/2023 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ogres novadā 15.07.2023.
11/2023

Par ēdināšanas pabalstu

13.06.2023.
  2022    
28/2022 Grozījums Ogres novada pašvaldības 2022.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.22/2022 "Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem" 31.12.2022.
22/2022 Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā 08.09.2022. Saistošie noteikumi
1/2022

Par sociālajiem pakalpojumiem

15.02.2022.
  2021    
35/2021

Par sociālās palīdzības pabalstiem

04.02.2022.

27/2021

 

24/2023

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.27/2021 “Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 

1.01.2022

 

13.12.2023.

 

 

28/2021

Par palīdzību audžuģimenei

1.01.2022.
20/2021 Par atbalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem 01.01.2022.

21/2017

 

28/2018

 

2/2019

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā”

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem"

17.01.2018.

 

01.01.2019.

 

01.03.2019.