Attēls

Ogres novada pašvaldības deputātu pastāvīgās komitejas

Likuma “Par pašvaldībām” 50. pants noteic, ka pašvaldības dome no domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē, sniedz atzinumus komitejas kompetencē esošajos jautājumos, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu, izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 55. pantu, katram pašvaldības domes deputātam jāstrādā vismaz vienas domes pastāvīgajā komitejā. Atbilstoši Ogres novada pašvaldības nolikuma Ogres novada pašvaldības dome ir izveidojusi sešas pastāvīgās komitejas un 1. jūlijā notikušajā domes ārkārtas sēdē ir ievēlējusi šo komiteju sastāvu.

  • Finanšu komiteja: Egils Helmanis; Gints Sīviņš; Pāvels Kotāns; Igors Miglinieks; Raivis Ūzuls; Indulis Trapiņš; Jānis Iklāvs; Dainis Širovs; Jānis Kaijaks; Atvars Lakstīgala; Andris Krauja; Rūdolfs Kudļa; Santa Ločmele.

Komitejas priekšsēdētājs Egils Helmanis, vietnieki Gints Sīviņš un Pāvels Kotāns. 

  • Reģionālās attīstības jautājumu komiteja: Artūrs Mangulis; Kaspars Bramanis; Jānis Siliņš; Egils Helmanis; Ilmārs Zemnieks; Rūdolfs Kudļa.

Komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, vietnieks Kaspars Bramanis. 

  • Sociālo un veselības jautājumu komiteja: Jānis Iklāvs; Dzirkstīte Žindiga; Dace Veiliņa; Artūrs Mangulis, Santa Ločmele, Igors Miglinieks.

Komitejas priekšsēdētāja Jānis Iklāvs, vietniece Dzirkstīte Žindiga. 

  • Izglītības jautājumu komiteja: Raivis Ūzuls; Andris Krauja; Gints Sīviņš; Jānis Kaijaks; Pāvels Kotāns, Daiga Brante.

Komitejas priekšsēdētājs Raivis Ūzuls, vietnieks Andris Krauja. 

  • Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja: Jānis Siliņš; Dace Veiliņa; Dace Māliņa; Valentīns Špēlis; Jānis Kaijaks; Dzirkstīte Žindiga.

Komitejas priekšsēdētājs Jānis Siliņš, vietniece Dace Veiliņa. 

  • Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komiteja: Indulis Trapiņš; Atvars Lakstīgala; Toms Āboltiņš; Egils Helmanis; Ilmārs Zemnieks; Dainis Širovs.

Komitejas priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, vietnieks Atvars Lakstīgala.