Kontakti

anna.mazuika [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Taurupe, Bērzu iela 9
Taurupes pagasta Tautas nams

Taurupes pagasta Tautas namā darbojas kolektīvi:

  • Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Degsme”, vadītāja, Daiga Rosicka
  • Amatierteātra mākslas kolektīvs “Maska”, vadītāja Vanda Prancāne.

Darbinieki

Anna Mažuika

Taurupes Tautas nama vadītāja
anna.mazuika [at] ogresnovads.lv