Kontakti

egija.zarina [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Taurupe, Bērzu iela 6

 

Taurupes pagasta Tautas nams

Taurupes tautas nama vadītāja - Egija Zariņa

Ogres novada amatiermākslas kolektīvi 2017. / 2018. gadā Taurupes Tautas namā

Nozare

Kolektīva vadītājs

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Degsme”

Daiga Rosicka

Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs

Daiga Rosicka

Jauktais vokālais ansamblis „Taurupīte”

Ligita Millere

Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais pulciņš

Ligita Millere

Amatierteātris „Maska”

Vanda Prancāne