Kontakti

anna.mazuika [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Taurupe, Bērzu iela 9

Darbinieki

Anna Mažuika

Taurupes Tautas nama vadītāja
anna.mazuika [at] ogresnovads.lv
Taurupes pagasta Tautas nams

Taurupes Tautas namā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi:

  • vidējās paaudzes deju kolektīvs "Degsme", vadītāja Daiga Rosicka,
  • pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs, vadītāja Daiga Rosicka
  • jauktais vokālais ansamblis "Taurupīte", vadītāja Ligita Millere,
  • pirmsskolas vecuma bērnu vokālais pulciņš, vadītāja Ligita Millere,
  • amatierteātris "Maska", vadītāja Vanda Prancāne.