Zemes gabali Krapes pagastā, kas paredzēti nomai - 01.02.2024.

N.p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība

Zemes vienības statuss

Nomas statuss

1

Bez adreses

74520040183

0,06

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

2

Bez adreses

74520040181

0,05

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

3

Bez adreses

74520040179

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

4

Bez adreses

74520040157

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

5

Bez adreses

74520040215

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

6

Bez adreses

74520040287

0,12

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

7

Bez adreses

74520040151

0,03

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

8

Bez adreses

74520040143

0,07

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

9.

Bez adreses

74520040158

0,05

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

10

Bez adreses

74520040148

0,1301

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

11

Bez adreses

74520040194

0,0468

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

12

Bez adreses

74520040210

0,05

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

13

Bez adreses

74520040211

0,05

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

14

Bez adreses

74520040216

0,11

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

15

Bez adreses

74520040171

0,0811

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

16

Bez adreses

74520040150

0,12

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

17

Bez adreses

74520040213

0,05

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

18

Bez adreses

74520040219

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

19

Bez adreses

74520040220

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

20

Bez adreses

74520040222

0,03

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

21

Bez adreses

74520040224

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

22

Bez adreses

74520040269

0,6200

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

23

Bez adreses

74520040121

0,16

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

24.

Bez adreses

74520050132

0,59

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

25

Bez adreses

74520040135

0,01

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

26

Bez adreses

74520040265

0,3200

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

27

Bez adreses

74520040221

0,18

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

28.

Bez adreses

74520050131

0,59

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

29

Bez adreses

74520040259

0,07

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

30.

Bez adreses

74520040217

0,03

Pašvaldībai piekritīga zeme

brīva

31

Bez adreses

74520040146

0,65

Pašvaldībai piekritīga zeme

brīva

32

Bez adreses

74520050203

0,0130

Pašvaldībai piekritīga zeme

brīva

33

Bez adreses

74520040070

0,5

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

Plašāka informācija pieejama Krapes pagasta pārvaldē:

  • tālr. - +37165055630
  • e-pasts - krape@ogresnovads.lv
  • adrese - Krapes pagasta pārvalde, "Pagasta padomes ēka", Krape, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012, Latvija