Zemes gabali Krapes pagastā, kas paredzēti nomai - 01.03.2022.

Plašāka informācija pieejama Krapes pagasta pārvaldē:

  • tālr. - +37165055630
  • e-pasts - krape@ogresnovads.lv
  • adrese - Krapes pagasta pārvalde, "Pagasta padomes ēka", Krape, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012, Latvija