Zemes gabali Krapes pagastā, kas paredzēti nomai  (13.02.2020.).

N.p.k. Adrese Kadastra apzīmējums Platība Zemes vienības statuss Nomas statuss

1

Bez adreses

74520040183

0,06

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

2

Bez adreses

74520040181

0,05

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

3

Bez adreses

74520040179

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

4

Bez adreses

74520040157

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

5

Bez adreses

74520040152

0,02

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

6

Bez adreses

74520040287

0,12

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

7

Bez adreses

74520040151

0,03

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

8

Bez adreses

74520040143

0,07

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

9

Bez adreses

74520040149

0,09

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

110

Bez adreses

74520040148

0,1301

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

11

Bez adreses

74520040194

0,0468

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

12

Bez adreses

74520040210

0,05

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

13

Bez adreses

74520040211

0,05

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

14

Bez adreses

74520040229

0,023

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

15

Bez adreses

74520040171

0,0811

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

16

Bez adreses

74520040150

0,12

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

17

Bez adreses

74520040213

0,05

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

18

Bez adreses

74520040219

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

19

Bez adreses

74520040220

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

20

Bez adreses

74520040222

0,03

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

21

Bez adreses

74520040224

0,04

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

22

Bez adreses

74520040269

0,6200

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

23

Bez adreses

74520050168

1,46

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

24

Bez adreses

74520040137

0,00509

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

25

Bez adreses

74520040135

0,01

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

26

Bez adreses

74520040265

0,3200

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

27

Bez adreses

74520040221

0,18

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

28

Bez adreses

74520040196

0,38

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

29

Bez adreses

74520010051

1,3

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

30

Bez adreses

74520050127

0,5

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

31

Bez adreses

74520040259

0,07

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

32

Bez adreses

74520060011

4,45

Rezerves zemes fonds

brīva

33

Bez adreses

74520050252

7,6

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

34

Bez adreses

74520040070

0,5

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

35

Bez adreses

74520050133

1,1

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

36

Dzintari -8

74520050186

0,190

pašvaldībai piekritīgā zeme

brīva

37

Bez adreses

74520050148

0,510

pašvaldībai piekritīgā zeme

Brīva

38

Bez adreses

74520050203

0,0130

pašvaldībai piekritīgā zeme

Brīva

39 Bez adreses 74520040146 0,65 pašvaldībai piekritīgā zeme Brīva

Plašāka informācija pieejama Krapes pagasta pārvaldē:

  • tālr. - +37165055630
  • e-pasts - krape@ogresnovads.lv
  • adrese - Krapes pagasta pārvalde, "Pagasta padomes ēka", Krape, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012, Latvija