Darbinieki

Inta Zirnīte

Finanšu nodaļas vadītāja - Zvaigžņu iela 4, Ogre
inta.zirnite [at] ogresnovads.lv

Iveta Matule

Finanšu nodaļas vadītāja vietniece - Zvaigžņu iela 4, Ogre
iveta.matule [at] ogresnovads.lv

Diāna Ločmele

Finanšu nodaļas vadītāja vietniece - Raiņa iela 11a, Lielvārde
diana.locmele [at] ogresnovads.lv

Liene Vaskāne

Vecākā grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
liene.vaskane [at] ogresnovads.lv

Mārīte Sokolova

Vecākā grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
marite.sokolova [at] ogresnovads.lv

Valdis Pētersons

Vecākais grāmatvedis - Lāčplēša iela 1, Ķegums
valdis.petersons [at] ogresnovads.lv

Kristīne Seļava

Vecākā grāmatvede - Lāčplēša iela 1, Ķegums
kristine.selava [at] ogresnovads.lv

Daiga Čuibe

Vecākā grāmatvede - Raiņa iela 11a, Lielvārde
daiga.cuibe [at] ogresnovads.lv

Vēsma Zariņa

Grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
vesma.zarina [at] ogresnovads.lv

Ligita Pencele

Grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
ligita.pencele [at] ogresnovads.lv

Nadežda Kovaļevska

Vecākā grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
nadezda.kovalevska [at] ogresnovads.lv

Ilona Āliņa

Grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
ilona.alina [at] ogresnovads.lv

Zaiga Sīle

Grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
zaiga.sile [at] ogresnovads.lv

Aija Mikasenoka

Grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
aija.mikasenoka [at] ogresnovads.lv

Irina Vituka

Grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
irina.vituka [at] ogresnovads.lv

Jolanta Nagle

Grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
jolanta.nagle [at] ogresnovads.lv

Antra Pavlova

Grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
antra.pavlova [at] ogresnovads.lv

Ingrīda Raubišķe

Grāmatvede - Zvaigžņu iela 4, Ogre
ingrida.raubiske [at] ogresnovads.lv

Kristīne Poikāne

Grāmatvede - Peldu iela 22, Ikšķile
kristine.poikane [at] ogresnovads.lv

Inga Krupenkova

Grāmatvede - Peldu iela 22, Ikšķile
inga.krupenkova [at] ogresnovads.lv

Oksana Laiviniece

Grāmatvede - Peldu iela 22, Ikšķile
oksana.laiviniece [at] ogresnovads.lv

Inguna Zuša

Grāmatvede - Peldu iela 22, Ikšķile
inguna.zusa [at] ogresnovads.lv

Ginta Jablonska

Grāmatvede - Daugavas iela 6, Jumprava
ginta.jablonska [at] ogresnovads.lv

Dace Meikališa

Grāmatvede - "Pagasta padomes ēka", Krape
dace.meikalisa [at] ogresnovads.lv

Larisa Dzeniša

Grāmatvede - Lāčplēša iela 1, Ķegums
larisa.dzenisa [at] ogresnovads.lv

Dana Vietniece

Grāmatvede - Lāčplēša iela 1, Ķegums
dana.vietniece [at] ogresnovads.lv

Inta Drēviņa

Grāmatvede - "Saulīte", Ķeipene
inta.drevina [at] ogresnovads.lv

Līga Mačuka

Grāmatvede - "Saulīte", Ķeipene
liga.macuka [at] ogresnovads.lv

Sandra Rudņika

Grāmatvede - "Saulīte", Ķeipene
sandra.rudnika [at] ogresnovads.lv

Solvita Brička

Grāmatvede - Ozolu iela 3, Laubere
solvita.bricka [at] ogresnovads.lv

Elita Marcinkiana

Grāmatvede - Raiņa iela 11a, Lielvārde
elita.marcinkiana [at] ogresnovads.lv

Astrīda Reihmane

Grāmatvede - Raiņa iela 11a, Lielvārde
astrida.reihmane [at] ogresnovads.lv

Inese Cipruse

Grāmatvede - Raiņa iela 11a, Lielvārde
inese.cipruse [at] ogresnovads.lv

Sanita Jākobsone

Grāmatvede - Raiņa iela 11a, Lielvārde
sanita.jakobsone [at] ogresnovads.lv

Ginta Bulmeistere

Grāmatvede - Raiņa iela 11a, Lielvārde
ginta.bulmeistere [at] ogresnovads.lv

Mudīte Bagajeva

Grāmatvede - "Pagastmāja", Madliena
mudite.bagajeva [at] ogresnovads.lv

Ingrīda Kāpostiņa

Grāmatvede - "Pagastmāja", Madliena
ingrida.kapostina [at] ogresnovads.lv

Svetlana Prohorova

Grāmatvede - "Pagastmāja", Madliena
svetlana.prohorova [at] ogresnovads.lv

Lolita Turauska

Grāmatvede - "Pagastmāja", Meņģele
lolita.turauska [at] ogresnovads.lv

Helga Elksne

Grāmatvede - "Tautas nams", Suntaži
helga.elksne [at] ogresnovads.lv

Sintija Eglīte

Grāmatvede - "Tautas nams", Suntaži
sintija.eglite [at] ogresnovads.lv

Nellija Balode

Grāmatvede - Bērzu iela 6, Taurupe
nellija.balode [at] ogresnovads.lv

Ingrīda Skarbule

Kasiere - Brīvības iela 33, Ogre
ingrida.skarbule [at] ogresnovads.lv

Mārīte Dakuļe

Kasiere - Lāčplēša iela 1, Ķegums; Lindes iela 2, Birzgale
marite.dakule [at] ogresnovads.lv

Ligita Vītola

Kasiere - Raiņa iela 11a, Lielvārde
ligita.vitola [at] ogresnovads.lv

Sarmīte Kirhnere

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore - Brīvības iela 33, Ogre
sarmite.kirhnere [at] ogresnovads.lv

Līga Ieviņa

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore - Brīvības iela 33, Ogre
liga.ievina [at] ogresnovads.lv

Melānija Mālniece

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore - Peldu iela 22, Ikšķile
melanija.malniece [at] ogresnovads.lv

Marina Birzule

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore - Lāčplēša iela 1, Ķegums
marina.birzule [at] ogresnovads.lv

Inita Tobiase

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore - "Saulīte", Ķeipene
inita.tobiase [at] ogresnovads.lv

Daina Kaļinka

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore - Raiņa iela 11a, Lielvārde
daina.kalinka [at] ogresnovads.lv

Rudīte Vonda

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore - Bumbieru iela 9, Ogresgals
rudite.vonda [at] ogresnovads.lv