Pagrabs-patvertne, galds, krēsli

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir izstrādājis vadlīnijas, lai iedzīvotāji spētu paši apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai.

Vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām pieejamas VUGD mājas lapā (ŠEIT), tās ir rekomendējošas un satur būtiskākos ieteikumus, kas jāņem vērā, atjaunojot vai izveidojot vietu, kur patverties krīzes situācijā.

Ja privātpersonas vēlās nodrošināt tai piederošās telpas publiskai lietošanai (patvertnes vajadzībām), lūdzam vērsties pašvaldībā, kuras pārstāvji veiks telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties.

Patlaban VUGD turpina pagrabstāvu un pazemes stāvu apsekošanu, kā arī šīs informācijas apkopošanu.