Kontakti

ikskiles.vidusskola [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Skolas iela 2, Ikšķile, Ogres novads, LV- 5052.

Darbinieki

Sandra Plota

Ikšķiles vidusskolas direktore
sandra.plota [at] ogresnovads.lv

Ilona Eglīte

Ikšķiles vidusskolas kancelejas vadītāja
ikskiles.vidusskola [at] ogresnovads.lv

Ikšķiles skolas pirmsākumi meklējami jau 1864. gadā, kad Elkšņu kroga ēkā ierīkoja pagasta skolu. Pēc aptuveni simt gadiem 1966. gadā saulainā rudens dienā Elkšņu skolas kolektīvs pārcēlās uz pašu pilsētas centru. Šis gads tad arī tiek uzskatīts par Ikšķiles skolas dibināšanas brīdi.

Ikšķiles iedzīvotāju skaitam augot, esošā skolas ēka kļuva par šauru, tāpēc 1990. gadā tika nodota ekspluatācijā liela, trīs stāvu piebūve un skola kļuva par Ikšķiles vidusskolu. 2002. gadā tika uzbūvēts sporta komplekss ar plašu sporta zāli un palīgtelpām. Savukārt 2008. gadā skolai tika pievienota vēl viena piebūve, jo skolēnu skaitam turpinot augt, skolas telpas atkal bija kļuvušas par šauru. 2011. gada rudenī tika uzbūvēts moderns sporta stadions. 2016. gada rudenī skolai sāka būvēt vēl vienu piebūvi, kura tika pabeigta 2018. gada rudenī un skolai tika atklāta skaista un plaša sākumskola, kur šobrīd zinības apgūst 1. – 3. klašu skolēni.

Ikšķiles vidusskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

1. Vispārējās pamatizglītības programma,

2. Vispārējās vidējās izglītības programma,

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Skolas vīzija: Ikšķiles vidusskola – mūsdienīga un konkurētspējīga skola, labs sākums daudzpusīgas personības izaugsmei.

Skolas mērķis: Veidot demokrātisku, radošu un drošu izglītības vidi; skolēnu, vecāku un pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas vērtības: Sadarbība, tradīcijas, līdzdalība, patriotisms, radošums, labdarība.