Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai" 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļvietnē.

Licenciāts/

atļaujas saņēmējs

Licences/atļaujas numurs

Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams)

Atradnes/licencētā objekta nosaukums

Licence/atļauja derīga

Zemes dzīļu izmantošanas veids

Licences/atļaujas izsniegšanas datums

no

līdz

SIA “Ikšķiles māja”

5-9/1-2020

Tīnūžu pagasts

Smilts-grants un smilts atradne “Kaparāmuri” 2005.gada 1.laukums

2020.gada 21.aprīlis

2041.gada 5.aprīlis

smilts-grants

2020.gada 21.aprīlis

SIA “SMILŠU KALNS”

11-10.1/1

“Lejasjaunzemi”, Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres novads

“Lejasjaunzemi”

2023.gada 18.janvāris

2032.gada 31.decembris

smilts-grants un smilts

2023.gada 18.janvāris

SIA “GA grupa”

11-10.1/3

“Imanti”, Birzgales pagasts, Ogres novads

“Imanti”

2022.gada 14.decembris

2042.gada 1.augusts

smilts, smilts-grants, aleirīts

2022.gada 14.decembris

SIA “IKD birojs”

11-10.1/5

“Planki”, Tomes pagasts, Ogres novads

“Planki” II, 1.iecirknis

2022.gada 23.februāris

2046.gada 20.septembris

smilts

2022.gada 23.februāris

SIA “Daugmales Dolomīts

11-10.1/4

“Sniedzes”, Tomes pagasts, Ogres novads

“Sniedzes”

2021.gada 10.novembris

2025.gada 25.marts

smilts-grants

2021.gada 10.novembris

AS “Marika”

KNP1-4/18/15

“Pekuļi”, Tomes pagasts, Ogres novads

“Pekuļi”

2018.gada 28.maijs

2043.gada 20.marts

smilts, smilts-grants

2018.gada 28.maijs

SIA “Garkalni VV”

KNP/1-6/17/43

“Garkalni VV”, Birzgales pagasts, Ogres novads

“Garkalni VV”

2017.gada 5.decembris

2042.gada 22.oktobris

smilts-grants, smilts

2017.gada 5.decembris

SIA “Garkalni VV”

KNP/1-6/17/42

“Garkalnu olis”, Birzgales pagasts, Ogres novads

“Garkalnu olis”

2017.gada 5.decembris

2042.gada 12.oktobris

smilts-grants, smilts

2017.gada 5.decembris

SIA “Garkalni VV”

KNP/1-6/16/22

“Īsiņi”, Birzgales pagasts, Ogres novads

“Īsiņi 2006.g.”

2016.gada 19.jūlijs

2041.gada 1.maijs

smilts-grants, smilts

2016.gada 19.jūlijs

SIA “Rīteru dolomīts”

KNP/1-6/16/10

“Akmensdzirnavas” Birzgales pagasts, Ogres novads

“Akmensdzirnavas”

2016.gada 20.maijs

2039.gada 26.oktobris

smilts-grants, smilts

2016.gada 20.maijs

AS “Latvijas valsts meži”

KNP/1-6/15/24

“Tomes meži”, Tomes pagasts, Ogres novads

“Kaktiņi”

2015.gada 16.jūnijs

2040.gada 12.februāris

smilts

2015.gada 16.jūnijs

AS “Latvijas valsts meži”

KNP/1.5/14/22

“Birzgales meži 6”, Birzgales pagasts, Ogres novads

“Jaunjelgavas 1.meža kvartāls”

2014.gada 24.jūlijs

2038.gada 5.decembris

smilts-grants, smilts

2014.gada 24.jūlijs

SIA “Garkalni VV”

Nr.1

“Garkalni”, Birzgales pagasts, Ogres novads

“Gakalni-5”

2012.gada 4.jūnijs

2025.gada 28.decembris

smilts-grants, smilts

2012.gada 4.jūnijs

AS “Latvijas valsts meži”

Nr.5

“Austrumu meži”, Madlienas pagasts, Ogres novads

“Rožkalni”

2019.gada 3.decembris

2043.gada 11.janvāris

smilts-grants, smilts

2019.gada 3.decembris

SIA “TILBE”

Nr.4

“Rijnieki”, Madlienas pagasts, Ogres novads

“Rijnieki”

2017.gada 8.septemris

2042.gada 9.jūlijs

smilts

2017.gada 8.septemris

SIA “AURAVA”

Nr.1/2017

“Vecmuižnieki”, Taurupes pagasts, Ogres novads

“Vecmuižnieki”

2017.gada 18.jūlijs

2042.gada 26.jūnijs

smilts-grants, smilts

2017.gada 18.jūlijs

SIA “VIA MEŽS”

Nr.1/2016

“Kucēni”, Suntažu pagasts, Ogres novads

“Kucēni”

2016.gada 1.jūnijs

2025.gada 17.septembris

smilts-grants, smilts

2016.gada 1.jūnijs

AS “Latvijas valsts meži”

Nr.1/2015

“Žļaugu purva meži”, Suntažu pagasts, Ogres novads

“Uceni”

2015.gada 20.oktobris

2040.gada 15.jūlijs

smilts-grants, smilts

2015.gada 20.oktobris

AS “Latvijas valsts meži”

Nr.01-2015

Meņģeles pagasts

Vidusdaugavas mežniecības Kokneses meža iecirkņa 299.kvartāla 51.nogabals

“Meņģele”

2015.gada 1.septembris

2040.gada 15.jūlijs

smilts-grants, smilts, aleirīts

2015.gada 1.septembris

SIA “Mežu rotas”

KNP1-1.6/21/19

“Meža rotas”, Birzgales pagasts, Ogres novads

“Meža rotas”

2021.gada 3.jūnijs

2044.gada 12.decembris

smilts-grants, smilts

 

2021.gada 3.jūnijs

SIA “GA grupa”

KNP/1-4/19/56

Birzgales pagasts

“Ķegums II”

2019.gada 18.oktobris

2036.gada 31.decembris

smilts-grants

2019.gada 18.oktobris

SIA “Garkalni VV”

KNP/1-4/19/41

Birzgales pagasts

“Eglīši”

2019.gada 9.jūlijs

2044.gada 1.maijs

smilts-grants, smilts

2019.gada 9.jūlijs

SIA “Garkalni VV”

KNP/1-6/17/28

Birzgales pagasts

“Kalna dailes”

2017.gada 27.jūlijs

2042.gada 24.aprīlis

smilts-grants, smilts

2017.gada 27.jūlijs

SIA “Garkalni VV”

KNP/1-6/17/26

“Garkalni”, Birzgales pagasts, Ogres novads

“Garkalni”

2017.gada 27.jūlijs

2042.gada 10.maijs

smilts-grants, smilts

2017.gada 27.jūlijs

SIA „ Garkalni VV”

Nr. 1-10/11

„Pieturdailes”, Birzgales pagasts, Ogres novads

„Pieturdailes”

2023.gada 8 decembris 2044.gada 19.decembris smilts-grants 2023.gada 8 decembris